Materiale til markedsdialog om betingelserne for udbuddet af Thor Havvindmøllepark

15. november 2019

Energistyrelsen offentliggør et detaljeret dialogmateriale, som omhandler centrale emner og spørgsmål, som ønskes drøftet med markedsaktører på den kommende markedsdialog den 25. november 2019 i København.

På markedsdialogen vil Energistyrelsen og Energinet præsentere de væsentligste elementer i det kommende udbud og samtidig indsamle synspunkter fra potentielle bydere og investorer med henblik på at optimere rammevilkårene for udbuddet. Sigtet er i sidste ende at opnå lavest mulige budpriser, når der skal afgives bud på etablering af Thor Havmøllepark i 2021.

Hent dialogmateriale, markedsføringsmateriale og programmet for markedsdialogen den 25. november 2019.

Markedsdialogen finder sted den 25. november 2019 fra kl. 10.00 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Om Thor Havmøllepark

Thor havvindmøllepark er den første af de tre havmølleparker, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018 og bliver med en kapacitet på 800-1.000 MW Danmarks største havvindmøllepark. Thor Havmøllepark forventes idriftsat senest i 2027.

Se Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets pressemeddelelse om Thor: "Ny aftale tager første skridt mod en støttefri fremtid for havvind".

For yderligere information om markedsdialogen og udbuddet af Thor Havmøllepark

Chefkonsulent, Jeppe Lundbæk, jel@ens.dk, telefon (+45) 3392 7553

Specialkonsulent, Søren Dale, sdp@ens.dk, telefon (+45) 3395 4323

Yderligere information om Thor: www.ens.dk/thor

Nyheder om Thor

Du kan tilmelde dig nyheder om Thor-udbuddet ved at skrive til denne mail: thor@ens.dk

Du kan afmelde dig nyheder om Thor-udbuddet på same mail: thor@ens.dk

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig