Nu åbner Danmarks første udbud af CO2-lagringstilladelser

12. august 2022
Det udbudte område, hvor der kan søges om tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i et afgrænset område i den danske del af Nordsøen
Det udbudte område, hvor der kan søges om tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i et afgrænset område i den danske del af Nordsøen

Energistyrelsen udsender i dag en invitationsskrivelse om, at der fra den 15. august 2022 kan søges om tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i et afgrænset område i den danske del af Nordsøen.

Fra den 15. august 2022 kan der søges om tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i et afgrænset område i den danske del af Nordsøen. Det udbudte område ligger i Nordsøen på dansk kontinentalsokkel vest for 6 grader 15’ øst og nord for 56 grader 00’ N er afgrænset på vedlagte kort. 

Energistyrelsen offentliggør med invitationen vilkårene for at søge om tilladelser i medfør af undergrundslovens § 23 til geologisk lagring af CO2. Ansøgninger skal være Energistyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2022.

Det samlede udbudsmateriale kan hentes senere i dag på Energistyrelsens hjemmeside.

Udbuddet følger op på Klimaaftalen

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 30. juni 2021 aftale om En køreplan for lagring af CO2.

Det fremgår heraf, at fangst og lagring af CO2 (CCS) spiller en væsentlig rolle i at indfri de nationale klimamål, idet CCS-teknologien kan bidrage til at reducere udledninger, der ellers er vanskelige at reducere på anden vis. CCS kan samtidig bruges til at skabe negative emissioner.

Aftalen blev fulgt op med en aftale om rammevilkårene for CO2-lagring af 21. juni 2022. Det fremgår af aftalen, at staten som udgangspunkt indgår med et ejerskab af tilladelser til alle danske CO2-lagre. 

Udbuddet af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen er således et skridt på vejen mod implementeringen af aftalerne om CCS-strategien.

Fakta:

  • Udbuddet af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen er det første af sin art i Danmark.
  • Udbuddet indrettes, så der årligt kan søges om tilladelser i det udbudte område.
  • Tilladelser gives i første omgang til efterforskning i op til 6 år. Hvis der konstateres en egnet lokalitet til CO2-lagring, kan tilladelsen forlænges i op til 30 år mhp. lagringsvirksomhed.
  • Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af planen for udbuddet, så det sikres, at lagring foregår miljømæssigt forsvarligt.
  • Konkrete lagringsprojekter, boringer m.v. skal desuden miljøvurderes konkret.

Kontakt:

Kontorchef Henrik Sulsbrück, hesu@ens.dk, +45 33 92 66 86

Specialkonsulent Jesper Brandrup, jbr@ens.dk, +45 33 92 72 98 

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig