Nu går forundersøgelserne for havvind ved energiøen Bornholm gang

23. juni 2021
Figur: Forundersøgelsesområdet.

Energistyrelsen har den 21. juni 2021 givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for energiøen og de kommende havvindmølleparker i Østersøen. Tilladelsen gælder fra 21. juni 2021 til 31. december 2023. Når havvindmølleparkerne står færdig, vil de have en kapacitet på 2 GW.

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmøllerparker i områderne, men tilladelsen giver Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet.

På baggrund af tilladelsen vil Energinet sende skibe i Østersøen for at undersøge og opmåle havbunden i forundersøgelsesområderne, hvor de to havvindmølleparker, kan placeres. Samtidig miljøundersøger Energinet også forundersøgelsesområdet, hvor der bl.a. foretages undersøgelser af dyrelivet. De to havvindmølleparker skal kobles til en energiø på Bornholm. Forundersøgelser omfatter ikke denne del af projektet, og forundersøgelserne på land vil skulle udføres senere.

Der vil dog blive lave en samlet strategisk miljøvurdering (SMV) af energiøen og havvindmølleparker, som forundersøgelserne vil kunne bidrage til. Samtidig vil forundersøgelserne også bidrage til, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af udbuddet. Denne risikominimering forventes at give lavere budpriser. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Senere på året vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen på Bornholm og havvindmølleparkerne, og der forventes en høringsproces ultimo 2021/primo 2022.

Yderligere information:

Læs yderligere information om de danske energiøer på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig, Susannah Keller Finn, tlf. +45 33 95 09 12

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig