Energiøer

Danmark har en lang historie inden for havvind og stod for etablering af verdens første havvindmøllepark. Derudover er nogle af verdens førende virksomheder inden for vindenergi etableret i Danmark, der har en unik placering i forhold til udnyttelse af havvind.

Verdens første Energiøer

Et bredt flertal i Folketinget besluttede den 22. juni 2020, at Danmark skal etablere verdens to første energiøer, hvortil der skal forbindes adskillige havvindmølleparker:

  • I Nordsøen skal der etableres en kunstig ø, som skal være knudepunkt for 3 GW havvindmølleparker og med mulighed for 10 GW på sigt
  • I Østersøen kommer Bornholm til at fungere som knudepunkt for 2 GW havvindmølleparker

Begge energiøer skal eksportere strøm til land i Danmark samt til udlandet.

Hvad er en energiø?

Konceptet "energiø" dækker over en eksisterende ø, fysisk ø eller platform, der fungerer som et knudepunkt for el-produktion fra omkringliggende havvindmølleparker, som forbindes og distribueres mellem Danmark og udvalgte nabolande. Der kan i konceptet også tilkobles andet el-teknisk udstyr såsom lagringsfaciliteter, elektrolyseanlæg eller andre energikonverteringsteknologier (f.eks. PtX).

En del af klimaaftalen

Med klimaaftalen af 22. juni 2020 besluttede Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, at der skal etableres to energiøer med i alt 5 GW tilkoblet. Energiøerne bliver verdens første og skal fremtidssikre dansk havvindudbygning. Den ene energiø skal placeres i Nordsøen og skal have en kapacitet på 3 GW i 2030 med plads til mindst 10 GW på sigt. Øen i Nordsøen udbygges i faser i takt med, at elforbruget stiger, og energiøen tilsluttes handelsforbindelser til andre lande. Den anden energiø etableres på Bornholm og skal have en kapacitet på 2 GW. Det er en betingelse for projekterne, at de er rentable.

Læs mere om Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020

Kontakt

Ditte Mikkelsen
Chefkonsulent (+45) 3392 6808