Nu kan der søges om 4,8 milliarder euro fra EU’s Innovationsfond

24. november 2023
Grafik: EU-Kommissionen
Grafik: EU-Kommissionen

Nu er der åbent for ansøgninger til EU’s Innovationsfond. Der er i år blevet afsat over fire milliarder euro til nye innovative klima- og energiteknologier. Skal jeres virksomhed have del i midlerne, så søg inden ansøgningsfristerne i februar og april.

Den 23. november blev der åbnet for projektansøgninger til EU-Kommissionens omfattende Innovationsfond. Fonden er finansieret af salget af CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem, og der kan nu søges om i alt fire milliarder euro til banebrydende energiteknologier i stor skala.

Omfanget af berettigede sektorer under EU’s Innovationsfond er blevet udvidet. Der kan nu søges støtte til projekter inden for vedvarende energi, energilagring, CCS/CCU samt søfart og luftfart – og som noget nyt kan der under den fælles indkaldelse til grønne projekter søges om støtte til samtlige projektstørrelser. Denne pulje forventes at lukke for ansøgninger den 9. april 2024.

Af indkaldelsens i alt 4,8 milliarder euro skal 800 mio. euro gå til et konkurrenceudbud, der er øremærket projekter inden for grøn brintproduktion. Denne pulje forventes at lukke for ansøgninger den 8. februar.

Der er hjælp at hente for ansøgere

Et nyoprettet sekretariat i Energistyrelsen skal fremover gøre det lettere for danske virksomheder at få del i EU-midlerne ved proaktivt at understøtte virksomhedernes egen indsats for at hjemtage EU-finansiering.

Sekretariatet, der er under etablering, får den helt centrale arbejdsopgave at accelerere hjemtagningen af midler primært fra den meget store EU-Innovationsfond ved at facilitere og kvalificere ansøgninger fra danske virksomheder.

Herudover afholdes der informationsmøder, hvor ansøgere kan blive klogere på de to udbud og ansøgningsmulighederne. Det er Energistyrelsen, der afholder det nationale møde:  

Læs mere om EU’s Innovationsfond og mulighederne for at søge om støtte her.

Kontakt

Fuldmægtig Kathrine Roaldsdatter Fink, kfi@ens.dk

Fuldmægtig Eleni Borisova, elbo@ens.dk

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig