Ny dansk-vietnamesisk rapport viser, at det er økonomisk fordelagtigt at landets CO2-udledninger topper i 2030

19. juni 2024
Billede fra lanceringen af 'Vietnam Energy Outlook' i Hanoi.
Billede fra lanceringen af 'Vietnam Energy Outlook' i Hanoi.

Ny analyse viser, at det ikke kun er teknisk muligt for Vietnam at indfri sit mål om klimaneutralitet i 2050 - det er også det mest økonomisk rentable af de analyserede scenarier. Vietnams CO2-udledning skal dog toppe i 2030, hvis ikke omstillingen skal blive unødigt dyr. Derfor er der behov for at accelerere den grønne omstilling af energisektoren massivt nu.

Klima,- Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse: 

Vietnam har i de seneste år oplevet stor økonomisk vækst, der placerer landet blandt verdens hurtigst voksende økonomier. Den økonomiske vækst fører dog til et stigende energibehov. Hvis væksten ikke skal medføre øgede CO2-udledninger og luftforurening, er der brug for at få omstillet energisystemet væk fra fossil energi.

En ny analyse, Viet Nam Energy Outlook, udarbejdet af Energistyrelsen i tæt samarbejde med vietnamesiske myndigheder, viser, hvordan Vietnam på den mest omkostningseffektive måde kan blive klimaneutralt i 2050.

Det er meget glædeligt, at det nu viser sig, at det er økonomisk rentabelt for Vietnam at gennemgå en omfattende grøn omstilling. Danmark har gennem årtier opnået omfattende erfaring med at omstille vores energisystem til grøn energi, samtidig med at vi har fremmet økonomisk vækst uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden. Derfor er det positivt, at Vietnam henter inspiration fra Danmark til at accelerere deres egen grønne omstilling og skabe en mere bæredygtig udvikling,” udtaler minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen.

Analysen er en del af Danmarks landesamarbejde med Vietnam om grøn omstilling og viser, at det er mest rentabelt for Vietnam at understøtte sin fremtidige vækst ved en massiv udbygning af sol og vind samt elektrificering af transport og industri.

Men analysen viser samtidig, at det er afgørende, at Vietnam accelererer udbygningen nu. Jo mere omstillingen udskydes, des dyrere vil den blive, og samtidig vil de klimarelaterede konsekvenser øges. CO2-udledningerne bør derfor toppe i 2030.

Vietnam har et enormt potentiale for sol, land- og havvind. At danske eksperter bidrager med deres erfaringer og viden til at hjælpe Vietnam med at indfri sine ambitiøse klimamål hurtigere kan potentielt få en stor positiv klimaeffekt,” siger Dan Jørgensen. 

Der er behov for handling nu, hvis Vietnam skal indfri landets ambition om at opføre mellem 70 og 92 GW havvind frem mod 2050. Danmark har til sammenligning 2,7 GW havvind. For at kunne opbygge en industri for havvind er det afgørende at have klare regulatoriske rammer, som kan tiltrække investorer.

For at kunne nå målene bør Vietnam begynde at udpege havarealer, havne skal klargøres og elnettet skal styrkes. Sideløbende skal landets kulkraftværker gøres mere fleksible, så de kan skrue ned for blusset for at give den grønne strøm førsteprioritet i elforsyningen.

Danmark er allerede i front på disse områder og stiller sin viden og mange års erfaring til rådighed for Vietnams myndigheder.

Læs den komplette analyse inkl. Executive Summary her

Fakta

  • Danmark samarbejder i alt med 24 lande på energiområdet, der til sammen står for 70 procent af verdens CO2-udledninger. Ved at dele viden og erfaring med myndigheder i partnerlande hjælper vi politiske beslutningstagere med at træffe bæredygtige og omkostningseffektive beslutninger på energiområdet, som fremmer den globale grønne omstilling.
  • Viet Nam Energy Outlook er et nøgleprodukt i det dansk-vietnamesiske samarbejde om grøn energiomstilling. Analysen præsenterer en række scenarier for udviklingen af det vietnamesiske energisystem frem mod 2050 med fokus på at identificere veje til grøn energiomstilling i Vietnam.
  • Vietnams CO2-udledning bør toppe i 2030 for at den grønne omstilling vil være den mest økonomisk rentable vej frem. Dette skyldes, at vedvarende energi er den billigste energikilde at udbygge med, faldende luftforurening vil påvirke BNP positivt, og endelig er det en forudsætning, at der sker et skifte til et øget brug af elektrificeret og offentlig transport frem for private køretøjer.
  • Ifølge analysen er der behov for at udbygge med 56 gigawatt (GW) vedvarende energi (17 GW landvind og 39 GW sol) for at være på sporet mod CO2-peak i 2030 og klimaneutralitet i 2050.
  • Analysen udarbejdes af Energistyrelsen i samarbejde med det vietnamesiske ministerium for handel og industri. Samarbejdet er finansieret af Udenrigsministeriet og løber i dets tredje fase frem til 2025.

Kontaktpersoner

Birgitte Torntoft
(+45) 3392 7901
Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig