Ny politisk aftale om fangst og lagring af CO2: Arbejdet er i gang

15. december 2021
Illustration: Geovidens tema om CCS

Der er indgået en politisk aftale mellem regeringen og et bredt politisk flertal om fangst, transport og lagring af CO2 (CCS), der skal sikre, at de første fangstanlæg kan være klar i 2025 og dermed bidrage til at nedbringe udledningerne af CO2. Energistyrelsen er i gang med arbejdet, der skal gøre det muligt at nå dette mål.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skrev i går i en pressemeddelelse, at der er indgået politisk aftale om en samlet CCS-strategi, der fremmer ny infrastruktur og sikrer regulering af CCS på markedsbaserede vilkår. Regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance er enige om den politiske aftale. Der foreligger dermed en plan for, hvordan CCS-strategien skal føres ud i livet. 

Læs hele aftaleteksten her

Teknologien har været brugt i mange år

CCS står for Carbon Capture and Storage og betegnes på dansk som fangst og lagring af CO2. CCS er en kendt teknologi, der i andre lande har været anvendt i mange år, men den har oftest været brugt til at øge udvindingen af olie. I stedet skal teknologien nu bruges i Danmark til at deponere CO2'en, hvor den kom fra – nemlig dybt nede i undergrunden.

Arbejdet er i gang

Der er en række forhold, der skal være på plads, før CO2-fangst og lagring kan starte i Danmark. I Klimaaftalen fra 2020 blev det besluttet, at CCS skal være en vigtig brik i indfrielsen af Danmarks kli­mapolitiske mål. Energistyrelsen har siden arbejdet for at gøre CCS muligt i Danmark. Med den nye aftale om en CCS-strategi kan Energistyrelsen sætte yderligere fart på og arbejder blandt andet lige nu på følgende:

  • Vi er ved at opbygge rammerne for det regelsæt, der gør det muligt at give tilladelser til geologisk lagring af CO2i den danske undergrund.
  • Lovgivningen og reglerne skal ændres, så rammerne for at anlægge og drive fangstanlæg for kommunale forsyningsselskaber (for eksempel affaldsforbrændinger og energianlæg) bliver klare.
  • Det er vigtigt at undersøge miljø- og naturpåvirkninger for de områder, hvor geologisk lagring i undergrunden kan blive aktuelt. Energistyrelsen har derfor i første omgang igangsat en strategisk miljøvurdering (SMV) af planen for udbud til lagring (se kort for udbudsområde) i den vestlige del af Nordsøen.
  • Energistyrelsen arbejder på at udmønte puljen til CO2-reduktioner gennem fangst, lagring eller anvendelse fra Klimaaftale for energi og industri 2020. Energistyrelsen forventer at kunne fortælle mere om dette i starten af 2022.
  • Desuden vil Energistyrelsen støtte ændringer i anden lovgivning for at sikre en miljø-, natur- og sikkerhedsmæssig forsvarlig etablering af dansk fangst, transport, anvendelse og geologisk lagring af CO2på markedsbaserede vilkår (Havmiljølov-forslag).

Fakta

  • Fangst og lagring af CO2 eller Carbon Capture and Storage (CCS) virker ved at indfange CO2 og deponere den i undergrunden.
  • CCS kan anvendes til at indfange CO2 fra store punktkilder, såsom faciliteter med fossile udledninger (som for eksempel affaldsvarmeværker) eller CO2 udledninger fra afbrænding af biomasse, store CO2 udledende industrier og CO2 fra biogasanlæg.
  • Der er nu indgået en ny politisk aftale om CCS.
  • Læs mere om CCS og arbejdet med CCS i Danmark her.
  • Ovenstående illustration er fra Geovidens tema om CCS. Læs mere fra temaet her

Kontakt

Presserådgiver Laura Andersen, lrsn@ens.dk, 33 95 09 06

Chefkonsulent Henrik Sulsbrück, hesu@ens.dk, 33 92 66 86

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig