Ny runde med tilskud til eldrevne varmepumper åbner

Energistyrelsen har i dag åbnet for, at fjernvarmevirksomheder igen kan søge tilskud til etablering af eldrevne varmepumper. Ansøgningsrunden er åben til og med d. 31. oktober, hvor der i alt kan gives tilskud for 44,6 mio. kr.

Fra i dag kan fjernvarmevirksomheder ansøge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion. Ansøgningsrunden er åben fra i dag til og med den 31. oktober 2021, og der kan samlet set søges tilskud for 44,6 mio. kr.

Målgruppen er fjernvarmevirksomheder med en høj andel af varmeproduktionen baseret på kul, olie eller naturgas. Varmepumpeprojekterne vil medvirke til at fortrænge brugen af kul, olie og naturgas i den danske fjernvarmesektor ved at erstatte det med en mere klimavenlig løsning i form af eldrevne varmepumper. De færdige projekter bidrager dermed til at realisere Danmarks målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030.

Fakta

Både små og store fjernvarmeproducenter kan søge tilskuddet, så længe betingelserne er overholdt. De overordnede krav er:

  • Varmepumpen skal være eldrevet.
  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme.
  • Minimum 50 % af varmeproduktion er baseret på kul, olie eller naturgas.
  • Varmepumpen fortrænger minimum 50% varmeproduktion baseret på kul olie eller naturgas.
  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for tre år.
  • Der kan støttes for op til 15 % af de støtteberettigede omkostninger. Dog maksimalt 5 mio. kr. for hvert projekt.

Læs mere

Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om tilskudsordningen for eldrevne varmepumper, hvor du også kan finde ansøgningsvejledningen til tilskudsordningen.

Kontakt

Fuldmægtig William Vergo, tlf: 33 95 08 94, e-mail: wkkv@ens.dk
Fuldmægtig Morten Reckweg, tlf: 33 95 08 85, e-mail: mbrw@ens.dk

Tags:

Forsyning
Effektivisering & Erhverv
Klima og CO2
Vedvarende energi

Emner:

Energispørgsmål
Naturressourcer
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder - presse og kommunikation (+45) 3392 6858

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk