Ny tilskudsordning for eldrevne varmepumper åbner 1. april

26. marts 2021

Den 1. april 2021 kan fjernvarmevirksomheder søge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper. Det sker via Energistyrelsens nye tilskudsordning.


Energistyrelsen åbner d. 1. april for tilskud til eldrevne varmepumper. Formålet med ordningen er at fortrænge fossile brændsler fra fjernevarmevirksomhedernes varmeproduktion. I alt er der afsat 61 mio. kr. i 2021 til tilskudsordningen i forbindelse med energiaftalen fra 2018. 

Støtte på op til 15 %

Målgruppen er fjernvarmevirksomheder, hvor minimum 50 procent af den eksisterende varmeproduktion i fjernvarmenettet er baseret på kul, olie eller naturgas.

Der kan støttes for op til 15 % af de støtteberettigede omkostninger. Dog maksimalt 5 mio. kr.

Støtteordningens betingelser

  • Varmepumpen skal være eldrevet
  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme
  • Minimum 50 % af varmepumpen skal fortrænge varmeproduktion baseret på kul, olie eller naturgas
  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for tre år

Ansøgningsrunden åbner torsdag den 1. april og løber frem til den 1. maj 2021.

Læs mere om tilskudsordningen for eldrevne varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde ansøgningsvejledningen til tilskudsordningen.


Kontakt

Fuldmægtig Alma Falch Wanstrup, alw@ens.dk eller tlf. 33 92 75 14
Fuldmægtig Jeppe Krogh Skjølstrup, jeks@ens.dk eller tlf. 33 92 67 94

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig