Puljen til energifællesskaber genåbner

22. juni 2023
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Fra den 15. august 2023 bliver det igen muligt at søge om tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Puljen indeholder i alt 4,2 mio. kr. i 2023. Der kan søges tilskud til større projekter med deltagelse af energifællesskaber og til informationskampagner om vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet. De gennemførte projekter skal fremme den lokalt forankrede grønne omstilling og er et vigtigt lokalt supplement til den markante udbygning med vedvarende energi.

Bekendtgørelsen om tilskudspuljen til energifællesskaber er blevet justeret på baggrund af en gennemført evaluering efter udmøntningen af puljen i 2022. Det er nu tydeliggjort, at puljen er teknologineutral. Derudover er det maksimale tilskudsbeløb for større projekter nedsat til 750.000 kr., og deltagere i energifællesskabet skal fremover afgive en deltagererklæring. Endelig er der sket ændringer i den objektive pointmodel, som større projekter bliver rangeret efter.

Hvad er et energifællesskab?

Energifællesskaber er en samlebetegnelse for borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber, som er en sammenslutning af aktører, der blandt andet kan beskæftige sig med forbrug, produktion, lagring og levering af energi. Det kunne eksempelvis være fleksibelt forbrug af energi fra solceller, en lokal vindmølle eller en varmepumpe eller lagring af egenproduceret strøm i et batteri, der kan give miljømæssige og økonomiske fordele for et lokalt fællesskab.

Hvilke projekter kan opnå tilskud?

Der kan søges tilskud til en af følgende projekttyper pr. ansøgningsrunde:

  1. Informationsprojekter om vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet

    Ansøgere kan søge tilskud til informationskampagner, der spreder viden om vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet. Det kunne eksempelvis handle om, hvordan disse kan etableres og de juridiske, økonomiske og tekniske krav forbundet hermed.

  2. Større projekter med deltagelse af mindst et energifællesskab

    Ansøgere kan søge tilskud til at planlægge, etablere og organisere inspirationseksempler på projekter, som et energifællesskab kan beskæftige sig med og eksempelvis i samarbejde med en kommune, en el-, varme- eller køleforsyningsvirksomhed eller et fjernvarmeselskab være med til at udvikle løsninger på, så borgere og virksomheder kan producere, dele og forbruge deres egen vedvarende energi på en smart og effektiv måde. Projekterne skal understøtte mindst ét af del-formålene angivet for puljen.

Hvem kan søge?

Det er en projektadministrator, der søger tilskud på vegne af en projektorganisation. Projektorganisationen kan eksempelvis indeholde aktører såsom en kommune, en forening, en NGO, et universitet eller en til flere virksomheder. Hvis man søger tilskud til et større projekt, er det et krav, at projektorganisationen indeholder minimum et allerede etableret energifællesskab eller en gruppe af borgere eller virksomheder, der planlægger at etablere et energifællesskab. Det er et krav, at projektadministratoren kan defineres som en virksomhed med tilhørende CVR-nummer.

Læs mere

Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om tilskudsordningen. Her finder du også den reviderede bekendtgørelse, Energistyrelsens vejledning til reglerne og ansøgningen samt Energistyrelsens skabeloner til brug for ansøgningen.

Energistyrelsen vil indkalde ansøgninger til puljen via hjemmesiden og statens-tilskudspuljer.dk

Ansøgninger indsendes digitalt via en ansøgningsportal. Linket til ansøgningsportalen vil være tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside, inden ansøgningsrunden åbner.

Kontakt

Fuldmægtig Gitte Morsund, gtmd@ens.dk

Fuldmægtig Daniel Hansen, dlhn@ens.dk  

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig