Puljen til energifællesskaber genåbner

5. juli 2024

Fra den 12. august 2024 bliver det igen muligt at søge om tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Puljen indeholder i alt 4,4 mio. kr. i 2024. Energistyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om tilskudspuljen den 6. august 2024.

Puljen til energifællesskaber genåbner den 12. august 2024, og i 2024 er der 4,4 mio. kr. i puljen. Der kan søges tilskud til større projekter med deltagelse af energifællesskaber og til informationskampagner om vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet. De gennemførte projekter skal fremme den lokalt forankrede grønne omstilling og er et vigtigt lokalt supplement til den markante udbygning med vedvarende energi.

Bekendtgørelsen om tilskudspuljen er blevet justeret, vejledningen til ansøgningen og retsgrundlaget er blevet udvidet på en række områder, og for de større projekter er der dels udarbejdet skabeloner for budget og regnskab, dels justeret på pointskalaen, som projekterne rangeres efter.

Hvad er et energifællesskab?

Energifællesskaber er en samlebetegnelse for borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber, som er en sammenslutning af aktører, som bl.a. kan beskæftige sig med forbrug, produktion, lagring og levering af energi. Det kunne eksempelvis være fleksibelt forbrug af energi fra solceller, en lokal vindmølle eller en varmepumpe eller lagring af egenproduceret strøm i et batteri, der kan give miljømæssige og økonomiske fordele for et lokalt fællesskab.

Hvilke projekter kan opnå tilskud?

Der kan søges tilskud til en af følgende projekttyper pr. ansøgningsrunde:

  1. Informationsprojekter om vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet.

    Ansøgere kan søge tilskud til informationskampagner, der spreder viden om vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet, f.eks. hvordan disse kan etableres og de juridiske, økonomiske og tekniske krav forbundet hermed.

  2. Større projekter med deltagelse af mindst et energifællesskab.

    Ansøgere kan søge tilskud til at planlægge, etablere og organisere inspirationseksempler på projekter, som et energifællesskab kan beskæftige sig med og eksempelvis i samarbejde med en kommune, en el-, varme- eller køleforsyningsvirksomhed eller et fjernvarmeselskab være med til at udvikle løsninger på, så borgere og virksomheder kan producere, dele og forbruge deres egen vedvarende energi på en smart og effektiv måde. Projekterne skal understøtte mindst ét af del-formålene angivet for puljen.

4,4 millioner kroner i puljen i 2024

I 2023 fik i alt 9 projekter tilsagn fra puljen for et samlet beløb på 2.993.366 kr.

I 2024 er der afsat 1,4 mio. kr. til informationsprojekter og 3,0 mio. kr. til større projekter.

Informationsprojekter kan søge om tilskud for mellem 10.000 kr. og 200.000 kr. Større projekter kan søge om tilskud for mellem 20.000 kr. og 750.000 kr.

Hvem kan søge?

Det er en projektadministrator, der søger tilskud på vegne af en projektorganisation. Det er et krav, at projektadministratoren kan defineres som en virksomhed med tilhørende CVR-nummer. Projektorganisationen kan herudover indeholde aktører som eksempelvis en kommune, en forening, en NGO, et universitet eller en til flere virksomheder m.m. Hvis man søger tilskud til et større projekt, er det et krav, at projektorganisationen indeholder minimum et allerede etableret energifællesskab eller en gruppe af borgere eller virksomheder, der planlægger at etablere et energifællesskab.

Sådan søger du

Energistyrelsen indkalder ansøgninger til puljen via Statens-tilskudspuljer.dk. Ansøgningen skal indsendes digitalt via en ansøgningsportal. Linket til ansøgningsportalen vil være tilgængeligt på Statens-tilskudspuljer.dk samt Energistyrelsens hjemmeside omhandlende tilskudspuljen, inden ansøgningsrunden åbner.

Energistyrelsens skabeloner, der skal anvendes ved ansøgning om tilskud fra puljen, er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside omhandlende tilskudspuljen.

Læs mere

Energistyrelsens hjemmeside omhandlende tilskudspuljen kan du læse mere om tilskudsordningen. Her finder du også den reviderede bekendtgørelse, Energistyrelsens vejledning til reglerne og ansøgningen samt Energistyrelsens skabeloner, der skal anvendes ved ansøgning om tilskud fra puljen.

Kom til webinar om puljen

Energistyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde (webinar) om tilskudspuljen den 6. august 2024 kl. 14:00-15:30.

Formålet med informationsmødet er at give et nærmere indblik i ansøgningsprocessen og et overblik over de særlige forhold, du som ansøger skal være opmærksom på, når du søger om tilskud fra puljen.

Tilmelding til webinaret sker ved at sende en e-mail til efs@ens.dk senest den 5. august 2024 kl. 10:00.

Kontakt:

Fuldmægtig Gitte Morsund, tlf: 33 92 74 81, e-mail: gtmd@ens.dk

Chefkonsulent Meranjani Uthayasanger, tlf: 33 92 79 04, e-mail: meu@ens.dk

Kontaktpersoner

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig