Sidste chance for at komme på den årsbaserede nettoafregningsordning er den 31. marts 2022

Billede: Unsplash
Billede: Unsplash

De egenproducenter, som ønsker at blive omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, men som endnu ikke har søgt om at komme på ordningen, skal ansøge Energistyrelsen om at komme på ordningen senest den 31. marts 2022.


Egenproducenter af el fra små elproduktionsanlæg, såsom solcelleejere og husstandsvindmølleejere, der endnu ikke har søgt om at blive en del af den årsbaserede nettoafregningsordning og som opfylder betingelserne herfor, kan senest ansøge Energistyrelsen om at komme på ordningen den 31. marts 2022. Fristen er fastsat som følge af en ændring i elafgiftsloven. For at komme på den årsbaserede nettoafregningsordning skal anlægget bl.a. være købt senest den 19. november 2012 og nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Anlægsejere der allerede er på ordningen skal ikke foretage sig yderligere

Den nye ansøgningsfrist har alene relevans for anlægsejere, der opfylder kriterierne, men endnu ikke er på ordningen, og som derved skal søge rettidigt inden fristen den 31. marts 2022, for at blive omfattet af ordningen. Ansøgningsfristen kommer således ikke til at ændre vilkårene for de anlægsejere, der allerede er på den årsbaserede nettoafregningsordning.

Ansøgningsfristen vil kun få konsekvenser for de anlægsejere, hvis anmodning modtages efter fristen den 31. marts 2022. Disse anlægsejere kan ikke blive omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, uanset om betingelserne for ordningen ellers er opfyldt.

Læs mere om årsbaseret nettoafregning og ansøgningsprocessen på Energistyrelsens hjemmeside.

Baggrund

Adgangen til årsbaseret nettoafregning blev lukket i 2012. Der blev i stedet indsat en 20-årig overgangsordning for anlægsejere, der havde investeret i et elproduktionsanlæg med forventning om at blive omfattet af nettoafregningsordningen. Betingelserne for at blive omfattet af overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning står i §§ 20 og 21 i bekendtgørelse nr. 1044 af 27. maj 2021. Heri, er der bl.a. krav til, at man har købt sit anlæg senest den 19. november 2012 og nettilsluttet det senest 31. december 2013.

Det er derved kun anlæg, som er ca. ni år gamle eller ældre, og hvor ejeren endnu ikke har sendt en ansøgning til Energistyrelsen, der kan komme på ordningen. Der indsættes nu en ansøgningsfrist den 31. marts 2022, for de anlægsejere som ønsker at komme på den årsbaserede nettoafregningsordning.

Kontakt

Alle potentielle ansøgere kan søge vejledning hos Energistyrelsen.

For vejledning om ændringen og ansøgningsprocessen, kontakt Center for Energiadministration på e-mail: nettoafregning@ens.dk.

Bekendtgørelse nr. 1044 af 27. maj 2021 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2021.

Tags:

Forsyning
Vedvarende energi

Emner:

Virksomhed, generelt
Energispørgsmål
Naturressourcer
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder - presse og kommunikation (+45) 3392 6858

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk