Status for Energistyrelsens behandling af de senest modtagne åben dør ansøgninger om etablering af havvindmølleparker

4. juli 2022
Illustration: Overblik over nye Åben Dør ansøgninger.
Illustration: Overblik over nye Åben Dør ansøgninger.

Energistyrelsen har i den seneste tid mærket stor interesse for etablering af nye havvindmølleparker gennem åben dør-ordningen. Energistyrelsen sender nu ni yderligere ansøgninger i myndighedshøring.

Energistyrelsen mærker stor interesse for etablering af nye kystnære havvindmølleparker gennem den såkaldte åben dør-ordning. Energistyrelsen har fra 4. april til 30. juni 2022 modtaget 43 ansøgninger, hvoraf 16 er blevet afvist pga. overlap med statslige arealreservationer (jf. Energistyrelsens nyhed af 24. juni 2022). Energistyrelsen har nu sendt ni nye ansøgninger i høring. Energistyrelsen har i forvejen sendt en ansøgning i myndighedshøring beliggende i et område syd for Lolland.

Ansøgningerne, som nu er sendt i myndighedshøring, er beliggende ved Vigsø Bugt, Hirtshals Havn, Frederikshavn Nord, Rømø, Grenå, Stevns Nord, Lolland, Guldborgsund, Gilleleje og Odsherred.

Der har ved områderne Vigsø Bugt, Grenå, Lolland, Gilleleje og Læsø været flere ansøgninger. Disse ansøgninger er behandlet efter først til mølle-princippet, hvor den ansøgning, der først anses for fyldestgørende, er blevet sendt i høring. De øvrige ansøgere er orienteret herom.

Myndighedshøringen for Lolland har frist 1. august 2022.

Myndighedshøringerne for Vigsø Bugt, Hirtshals Havn, Frederikshavn Nord, Rømø. Grenå, Stevns Nord og Guldborgssund har frist 22. august 2022.

Myndighedshøringen for Gilleleje og Odsherred har frist 1. september.

Flere ansøgninger ligger langt fra kysten

Ud af de 43 ansøgninger er seks beliggende i Nordsøen, en i Kattegat og to er beliggende ved Bornholm. Fælles for otte af ansøgningerne er, at de er beliggende langt fra kysten og har en kapacitet på hver over 1 GW. Ansøgningen beliggende i Kattegat er kystnær, men har ligeledes en kapacitet på over en 1 GW.

Alle ansøgningerne betragtes som fyldestgørende, men der har ved områderne i Nordsøen været flere ansøgninger på samme område. Disse ansøgninger er screenet efter først til mølle-princippet, og ansøgerne er blevet orienteret herom. Energistyrelsen er i gang med at undersøge, hvorvidt ansøgningerne er omfattet af åben dør-ordningen og forventes at afklare dette efter sommerferien. Såfremt ansøgningerne ikke er omfattet af åben dør-ordningen, vil ansøgningerne blive afvist. Hvis ansøgningerne er omfattet af åben dør-ordningen, vil ansøgningerne blive sendt i myndighedshøring mhp at vurdere, hvorvidt der skal gives en forundersøgelsestilladelse.

Hvis en ansøgningsproces ender med, at der gives en forundersøgelsestilladelse, indebærer det ikke, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Se en samlet liste over ansøgningerne.

Kontakt

Kontorchef Mikkel Vinther Henriksen (mivh@ens.dk) +45 4172 9158.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig