Status på energiforsyningen: Usikre markeder giver udsving i priser på tværs af energikilder

31. oktober 2023
Gasrør.
Gasrør.

Trods fyldte gaslagre i Danmark og Europa kan danskerne forberede sig på svingende energipriser henover vinteren. Energibesparelser er fortsat afgørende for, at vi kommer gennem fyringssæsonen med energi nok til alle.

Vinterens forsyningsscenarie ser mere stabilt ud end sidste år på denne tid. De danske og europæiske gaslagre nåede allerede i september lagerfyldningsmålet på 90 procent inden november og er over 98 procent fyldte. Og selvom energipriserne er højere end før krisen, har de ikke ramt det ekstremt høje niveau, vi så i sensommeren 2022.

Alligevel må danskerne forberede sig på udsving i energipriserne denne fyringssæson, hvor energibesparelser fortsat er nødvendige for at komme gennem med energi nok til alle. Det gælder særligt, hvis vinteren bliver kold, EU ikke længere kan importere russisk gas, eller LNG-forbruget stiger i Asien.

Hyppigere og større udsving i priserne på særligt el, gas og olie er et godt billede på den aktuelle situation, som i højere grad bærer præg af et mere strukturelt udfordret energimarked end en akut forsyningskrise, som vi så i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine sidste år.

De seneste tre måneder reducerede danskerne el- og gasforbruget med henholdsvis ni og otte procent i forhold til normalen. Og opfordringen fra Energistyrelsens vicedirektør Martin Hansen er klar. Vi skal fortsat spare på energien.

"Energipriserne er en god indikation på, om forsyningen er under akut eller stigende pres. Det så vi blandt andet sidste år, hvor prisen på el og gas steg markant. Lige nu er udsvingene hyppige men ikke nær så store, som vi oplevede sidste efterår - men hvis priserne igen begynder at stige markant, er det et tegn fra markedet om, at vi skal spare mere,” forklarer Martin Hansen, som er vicedirektør i Energistyrelsen og uddyber:

”Selvom gaslagrene er næsten fyldte, og vi fortsat ser besparelser på energiforbruget, er der flere ubekendte, der påvirker forsyningssituationen gennem vinteren. Derfor er det væsentligt, at vi både i Danmark og resten af Europa sparer på energien.”

Når strømmen er billigst er den typisk også grønnest

At elpriserne bliver høje, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner er en sandhed med modifikationer.

Strøm fra vedvarende energi som vand, sol og vind er billigere end strøm fra andre produktionskilder som eksempelvis kul, olie og gas. Når der er meget vedvarende energi i elsystemet, falder elprisen. Men når den vedvarende energi skal suppleres med andre kilder for at kunne dække hele Danmarks energiforbrug, bliver elprisen påvirket af prisen på blandt andet biomasse og fossile brændsler - særligt gasprisen. 

Derfor har vi det seneste år blandt andet set højere priser på både el og gas i takt med, at den europæiske gasimport er blevet mere globalt orienteret, hvor markedet og dermed priserne i højere grad reagerer på globale begivenheder. Og netop i de timer, hvor der ikke er meget strøm fra vand, vind og sol, er der en tendens til, at de højere gaspriser afspejler sig i høje elpriser.

Hvis vi ikke havde haft store andele sol-, vind-, og vandkraft i elsystemet, ville elpriserne det seneste år i endnu større grad have afspejlet de meget høje priser på fossile brændsler.

Vil man som forbruger sikre, at ens strømforbrug er så grønt som muligt, kan man med fordel flytte strømforbruget til der, hvor strømmen er billigst. Overvej eksempelvis hvornår du: Kører opvaskemaskinen, vasker og tørrer tøj, lader elbil og elcykel op.

På SparEnergi kan du finde inspiration til, hvordan du kan bruge strømmen når den er billigst og blive klogere på din på din elpris.

Status på energiforsyningen her og nu

  • Energiforsyningen er pr. den 31. oktober 2023 stabil på tværs af alle energikilder.
  • Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig.
  • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i denne fyringssæson, hvis forbrugsreduktionen fastholdes, og vejret er inden for normalen.
  • De danske og europæiske gaslagre er pr. den 31. oktober 2023 henholdsvis 98 og 99 procent fyldte.
  • Der er henover sommeren registreret en stigning i oliepriserne på 30 procent. Ifølge det Internationale Energiagentur må det forventes, at priserne fortsat vil stige året ud pga. mindre produktion på verdensmarkedet. Energistyrelsen følger situationen tæt og vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke bliver behov for særlige tiltag til reduktion af olieforbruget.

Få det fulde overblik på vores temaside om den danske forsyningssituation.

Fakta: Sådan beregnes reduktionen i danskernes forbrug

I analysen af forsyningssituationen har Energistyrelsen udregnet reduktionen i danskernes forbrug som forskellen mellem det faktiske forbrug og det normale forbrug. Udregningerne er baseret på:

  • Det faktiske forbrug er baseret på data fra Energinet, der ejer og driver transmissionsnettene for el og gas
  • Det normale forbrug tager udgangspunkt i Klimastatus- og fremskrivning 2022
  • Det normale forbrug er forbrugsforventningen ved indgangen til 2022, det vil sige før energikrisen.
  • Gasforbruget er desuden korrigeret for udsving i temperaturen, således at faktisk og normalt forbrug er mere sammenlignelige.

Kontaktpersoner

Frederikke Rørvang Mikkelsen
Presse- og kommunikationsrådgiver (+45) 3395 5032
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig