Status på forsyningssituationen: Danskerne tager de gode sparevaner med ind i det nye år

24. februar 2023

Danskerne sparer fortsat på energien og bidrager til en stabil energiforsyning. I januar satte spareindsatsen for elforbruget foreløbig rekord, da danskerne, hjulpet godt på vej af mildt vintervejr, reducerede elforbruget med 13 %. Det er konklusionen i Energistyrelsens løbende status på forsyningssituationen.

Danskerne fortsætter de gode sparevaner. Det ses af Energistyrelsens seneste forbrugstal, som viser, at reduktionen af el- og gasforbruget i januar var en af de højeste det seneste år. I januar alene var danskernes el- og gasforbrug således reduceret med henholdsvis 13 % og 26 % i forhold til normalforbruget. Reduktionen i elforbruget er rekordsættende for en enkelt måned det seneste år.

Danskernes mådeholdende adfærd er primært grunden til den store reduktion i januar, men det relativt lune januar-vejr har også en indvirkning, da en del af elforbruget i vintermånederne går til opvarmning.

I elforbruget er den største indsats i januar lagt i husholdningerne, der har reduceret forbruget med over 20 %. Besparelserne kommer i slipstrømmen på tre måneder i 2022, hvor husholdningerne reducerede elforbruget omkring 15 % og udgør markant mere end husholdningernes samlede reduktion for hele 2022.

”Danskerne har taget deres gode sparevaner med ind i det nye år. Derfor er vi kommet godt gennem vinteren indtil nu. En fortsat stabil forsyningssituation er afhængig af, at vi bevarer de gode sparevaner – også selvom vi går lunere tider i møde. Henover foråret og sommeren skal gaslagrene nemlig fyldes op, så vi er forberedt på næste vinter. Fyringssæsonen, som løber til og med april, er heller ikke forbi endnu, så det er vigtigt, at vi bibeholder den gode spareadfærd,” siger Martin Hansen, der er vicedirektør i Energistyrelsen.

Status på energiforsyningen her og nu

Hver måned udgiver Energistyrelsen en samlet vurdering af energiforsyningen på baggrund af den senest tilgængelige information.

Vurderingen har til formål at give et overordnet situationsbillede på tværs af de forskellige energiformer. Samtidig offentliggør Energistyrelsen desuden de seneste tal for, hvordan den danske energispareindsats på el og gas udvikler sig. Energistyrelsen vurderer blandt andet:

  • Energiforsyningen er pr. den 24. februar 2023 stabil på tværs af alle energikilder.
  • Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig.
  • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i denne fyringssæson.
  • Gaslagrene er mere fyldte, end de typisk er på dette tidspunkt af året. Det skyldes kombinationen af en nedgang i gasforbruget og mildt vejr. Det er vigtigt at bibeholde sparevanerne, så lagrene kan fyldes forud for næste fyringssæson.

Få det fulde overblik på vores temaside om den danske forsyningssituation.

Ny strømpyramide guider danskerne til større elbesparelser

Energistyrelsen har lanceret en strømpyramide, der skal støtte danskernes spareindsats. Ved at identificere de største energibesparelser i hjemmet, kan strømpyramiden bidrage til at aflive myter om, hvilke konkrete sparetiltag, der har den største effekt.

Strømpyramiden

Energistyrelsens strømpyramide er bygget op på samme måde som den velkendte madpyramide. Det er altså i bunden af pyramiden, man finder apparaterne med det største forbrug, og hvor man selv med mindre ændringer kan nå en betydelig besparelse. Jo længere mod toppen, man bevæger sig, desto mindre el bruger apparatet normalt på en måned. Det er dermed sværere at hente betydelige besparelser, når man når helt op i toppen.

Få flere gode spareråd til dit elforbrug på sparenergi.dk

 

Fakta: Sådan beregnes reduktionen i danskernes forbrug

I analysen af forsyningssituationen har Energistyrelsen udregnet reduktionen i danskernes forbrug som forskellen mellem det faktiske forbrug og det normale forbrug. Udregningerne er baseret på:

  • Det faktiske forbrug er baseret på data fra Energinet, der ejer og driver transmissionsnettene for el og gas
  • Det normale forbrug tager udgangspunkt i Klimastatus- og fremskrivning 2022
  • Det normale forbrug er forbrugsforventningen ved indgangen til 2022, dvs. før energikrisen
  • Gasforbruget er desuden korrigeret for udsving i temperaturen, således at faktisk og normalt forbrug er mere sammenlignelige.

Kontaktpersoner

Frederikke Rørvang Mikkelsen
Presse- og kommunikationsrådgiver (+45) 3395 5032

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig