Status på forsyningssituationen: Danskernes gode sparevaner gavner energiforsyningen

26. januar 2023

Danskerne sparer på energien, og det styrker energiforsyningen. Forbruget er reduceret, og i løbet af 2022 har danskerne øget deres besparelser. Det er konklusionen i Energistyrelsens løbende status på forsyningssituationen, der fremover vil blive offentliggjort månedligt.

Danskernes spareindsats giver pote. Det ses i Energistyrelsens seneste forbrugstal, som viser, at reduktionen af el- og gasforbruget har været større i anden halvdel af 2022. Samlet set er danskernes el- og gasforbrug reduceret med henholdsvis 6 % og 19 % i forhold til normalforbruget.

”Vores forsyningssituation er afhængig af, at vi holder fast i de gode sparevaner, så vi er rustet til næste vinter. Det gavner ikke kun pengepung og klima at spare på energien – det er afgørende for, at vi har energi nok til alle. Energiforsyningen er lige nu stabil på tværs af alle energikilder, og vi vurderer fortsat, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i denne vinter. Vi må holde fast i de gode vaner, så vi ikke kommer i problemer,siger Martin Hansen, der er vicedirektør i Energistyrelsen.

Energistyrelsens seneste forbrugsoverblik viser, at reduktionen af el- og gasforbruget var større i anden halvdel af 2022. Konkret blev gasforbruget i 2022 reduceret med 19 % i forhold til det normale. I december udgjorde reduktionen hele 22 % i forhold til, hvad der normalt forbruges i december. Samme billede gør sig gældende for elforbruget, som i 2022 blev reduceret med 6 %. For december var reduktionen 7 % i forhold til det normale forbrug.

Hvor er el- og gasbesparelserne opnået?

Reduktionen i det samlede gasforbrug blev særligt drevet af konvertering væk fra gas i produktionserhvervene. Men husholdninger, kontorer og butikker havde også en væsentlig reduktion i deres gasforbrug på op imod 20 %. Det svarer til over en tredjedel af den samlede reduktion gasforbruget i 2022.

Reduktionen i elforbruget blev drevet af husholdningerne, der har været gode til at spare på strømmen.

Energistyrelsen udgiver løbende status på energiforsyningen

Hver måned udgiver Energistyrelsen en samlet vurdering af energiforsyningen på baggrund af den senest tilgængelige information.

Vurderingen har til formål at give et overordnet situationsbillede på tværs af de forskellige energiformer. Samtidig offentliggør Energistyrelsen desuden de seneste tal for, hvordan den danske energispareindsats på el og gas udvikler sig. Energistyrelsen vurderer blandt andet:

 • Energiforsyningen er pr. den 20. januar 2023 stabil på tværs af alle energikilder.
 • Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig.
 • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i denne vinter, hvis forbrugerne fortsætter med at spare på energien som hidtil, og hvis vejret bliver gennemsnitligt.
 • Gaslagrene er mere fyldte end de typisk er på dette tidspunkt af året. Det skyldes, at der både har været en nedgang i gasforbruget, og at efteråret har været lunt.

Få det fulde overblik på vores nye temaside

Fem tips til at spare på energien i hjemmet

Energistyrelsen har samlet de bedste spareråd til vinteren, som kan hjælpe danskerne til at spare på energien og el- og varmeregningen.

 1. Skru ned for varmen
  Du sparer 5 % på varmeforbruget, hver gang du skruer 1 °C ned. Sæt termostaterne ens i alle rum, og hold mindst 18 °C, så der ikke kommer skimmelsvamp.
 2. Brug mindre varmt vand
  Du bruger cirka 1/3 af dit varmeforbrug på varmt vand. Spar på det varme vand ved at tage kortere bade, skrue ned for temperaturen og vaske hænder i koldt vand.
 3. Sluk for unødvendigt strømforbrug
  Gennemgå strømforbruget derhjemme, og vurder, hvilke apparater du har behov for. Måske kan du skifte til LED-pærer eller slukke den gamle kummefryser.
 4. Sluk for radiatoren, mens du lufter ud
  Du kan spare på varmen med gode udluftningsvaner. Luft ud i 5 minutter ad gangen med gennemtræk flere gange om dagen, og skru ned for varmen i god tid inden
 5. Brug strømmen, når den er billigst
  Prisen på strøm varierer time for time, og den er typisk billigst, når der produceres meget vind- og solenergi. Vil du være sikker på altid at bruge den billigste strøm, kan du følge elprisens udvikling time for time et helt døgn frem lige her.

Find flere konkrete råd til at spare på energien i hus, lejlighed og sommerhuset på sparenergi.dk          

Fakta: Sådan beregnes reduktionen i danskernes forbrug

I analysen af forsyningssituationen har Energistyrelsen udregnet reduktionen i danskernes forbrug som forskellen mellem det faktiske forbrug og det normale forbrug. Udregningerne er baseret på:

 • Det faktiske forbrug er baseret på data fra Energinet, der ejer og driver transmissionsnettene for el og gas
 • Det normale forbrug tager udgangspunkt i Klimastatus- og fremskrivning 2022
 • Det normale forbrug er forbrugsforventningen ved indgangen til 2022, dvs. før energikrisen
 • Gasforbruget er desuden korrigeret for udsving i temperaturen, således at faktisk og normalt forbrug er mere sammenlignelige.

Kontakt 

Energistyrelsens pressetelefon: 33950800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig