Status på forsyningssituationen: Danskernes gode sparevaner gavner forsyningssituationen hen over sommeren

4. juli 2023
Solcellepaneler ved Assens Fjernvarme
Solcellepaneler ved Assens Fjernvarme

Nye tal fra Energistyrelsen viser, at danskerne i maj måned reducerede el- og gasforbruget med henholdsvis otte og 33 procent i forhold til normalen. Danskernes gode sparevaner gavner forsyningssituationen også hen over sommeren, hvor elforbruget til køling af bygninger i sommervarmen er højt, særligt i Sydeuropa.

Der er mange faktorer, som påvirker forsyningssituationen nu og til vinter. Vejret rundt om i Europa herunder vind, soltimer og vandstande er nogle af de faktorer, vi ikke kan kontrollere. Vores adfærd lige nu er til gengæld en af de væsentlige faktorer, vi kan påvirke allerede i dag.

Energistyrelsens seneste forbrugstal viser, at danskerne fastholder de gode sparevaner. I maj udgjorde reduktionen i el- og gasforbruget henholdsvis otte og 33 procent i forhold til normalen. Reduktionen er for begge energikilder opnået på tværs af sektorer.

Ifølge Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen, er det godt nyt for forsyningssituationen på både kort og lang sigt, hvor høje temperaturer denne sommer fører til stort elforbrug til køling, særligt i Sydeuropa. Hvis sommeren bliver præget af varmt og tørt vejr, kan vi risikere at få udfordringer med nedkøling af kraftværker og transport af brændsler på grund af lave vandstande i de europæiske floder.

I Danmark er vi en del af et fælles europæisk elmarked, hvor vi både importerer og eksporterer strøm til vores nabolande. Det betyder, at både elproduktion og -forbrug i andre lande påvirker forsyningen i Danmark og omvendt. Flere steder i Europa anvendes større mængder gas til at producere strøm blandt andet til nedkøling af bygninger, og det er altså gas, som vi ellers kunne fylde på lager til næste vinter. Blandt andet derfor er det vigtigt, at vi er bevidste om vores energiforbrug og sparer på energien, hvor vi kan,” siger Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen.  

Tre gode spareråd til sommeren

Energistyrelsens eksperter har samlet aktuelle spareråd til dig, der vil tage de gode energisparevaner med på sommerferie.

1) Brug tørrestativet

Du kan spare meget strøm ved at tørre tøj på et tørrestativ i stedet for i tørretumbleren.

2) Husk temperaturen på køl og frys

Hold 5 °C i køleskabet og -18 i fryseren, hverken mere eller mindre. Så bruger du ikke unødvendigt meget strøm, og dine madvarer holder sig friske. 

3) Brug strømmen, når den er billig

Prisen på strøm varierer og er afhængig af produktion og forbrug. Det kan du udnytte til f.eks. at vaske tøj og køre opvaskemaskinen, når strømmen er billigst, og der er mest vedvarende energi i elnettet.

Find flere konkrete råd til, hvordan du kan spare på energien henover sommeren på SparEnergi.dk

Status på energiforsyningen her og nu

Hver måned udgiver Energistyrelsen en samlet vurdering af energiforsyningen på baggrund af den senest tilgængelige information.

Vurderingen har til formål at give et overordnet situationsbillede på tværs af de forskellige energiformer. Samtidig offentliggør Energistyrelsen desuden de seneste tal for, hvordan den danske energispareindsats på el og gas udvikler sig. Energistyrelsen vurderer blandt andet:

  • Energiforsyningen er pr. den 3. juli 2023 stabil på tværs af alle energikilder.
  • Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig.
  • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i næste fyringssæson, hvis forbrugsreduktionen fastholdes og vejret er inden for normalen.
  • Gaslagrene er mere fyldte, end de typisk er på dette tidspunkt af året. Det skyldes kombinationen af en nedgang i gasforbruget og mildt vejr. Det er vigtigt at bibeholde sparevanerne, så lagrene kan fyldes forud for næste fyringssæson og der ikke tæres for hurtigt på lagrene til efteråret.

Få det fulde overblik på vores temaside om den danske forsyningssituation.

Fakta: Sådan beregnes reduktionen i danskernes forbrug

I analysen af forsyningssituationen har Energistyrelsen udregnet reduktionen i danskernes forbrug som forskellen mellem det faktiske forbrug og det normale forbrug. Udregningerne er baseret på:

  • Det faktiske forbrug er baseret på data fra Energinet, der ejer og driver transmissionsnettene for el og gas
  • Det normale forbrug tager udgangspunkt i Klimastatus- og fremskrivning 2022
  • Det normale forbrug er forbrugsforventningen ved indgangen til 2022, dvs. før energikrisen
  • Gasforbruget er desuden korrigeret for udsving i temperaturen, således at faktisk og normalt forbrug er mere sammenlignelige.

Kontaktpersoner

Frederikke Rørvang Mikkelsen
Presse- og kommunikationsrådgiver (+45) 3395 5032

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig