Stor vækst i forbruget af teleydelser under forårets COVID19-nedlukning

11. december 2020
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Danskerne talte mere i telefon og brugte mere bredbåndsdata via fastnettet end normalt under forårets nedlukning. Danskernes køb af de hurtigste bredbåndsforbindelser steg også mere end sædvanligt, og for første gang i mange år steg tale over fastnettelefonen. Det viser Energistyrelsens ’Telestatistik – første halvår 2020’ - baseret på tal fra teleselskaberne.

Mange danskere var nødsaget til at arbejde og opholde sig mere hjemme under COVID19-nedlukningen i foråret 2020. Det afspejler sig nu i Energistyrelsens telestatistik. Statistikken viser, at danskerne brugte deres mobiltelefon og fastnetbredbåndsforbindelse mere end tidligere. De afgående mobile taleminutter (ind- og udlandstrafik) steg med lidt under 1,2 mia. minutter fra 7,6 mia. i første halvår 2019 til 8,8 mia. i første halvdel af 2020, hvilket er både den største årlige stigning og det højeste antal minutter talt i mobiltelefon i et halvår nogensinde. De afgående fastnet taleminutter (ind- og udlandstrafik) steg med 4,3 pct. fra første halvår 2019 til 1,3 mia. minutter i første halvår 2020 efter mange års fald.

Fastnet bredbåndsforbindelser bliver ud over hjemmearbejdspladser også flittigt brugt til streaming af film, og i første halvår 2020 er de blevet brugt mere end normalt. Den totale datatrafik (up- og download) fra fastnet bredbånd er steget med 25,7 pct. fra første halvår 2019 til 4,2 mio. TB (1 terabyte = 1.024 GB) i første halvår 2020. De gennemsnitlige årlige stigninger fra andet halvår 2017 til andet halvår 2019 var til sammenligning 18,7 pct.

Danskerne var næsten en halv time ekstra på mobilen om måneden

De store stigninger i minuttrafikken betyder, at der over hvert mobilabonnement i gennemsnit er blevet talt 204 minutter (ind- og udlandstrafik) om måneden i første halvår 2020 mod 176 minutter i første halvår 2019, mens de tilsvarende taleminutter (ind- og udlandstrafik) over fastnettelefonen steg fra 197 til 230 minutter pr. abonnement pr. måned. Den store halvårlige stigning i fastnetminutter pr. abonnement skal ses i lyset af et fald på 10,8 pct. for fastnettelefoniabonnementer fra første halvår 2019 til første halvår 2020.

Udviklingen i datatrafik fra fastnetbredbånd medfører, at den gennemsnitlige up- og downloadtrafik pr. måned pr. abonnement steg til 293 GB i første halvår 2020 fra 234 GB i samme periode året før.

De ovenstående stigninger skete vel at mærke samtidig med, at brugen af det mobile bredbånd over smartphonen og via tabletten eller laptoppen steg med 33,8 pct. fra første halvår 2019 til første halvår 2020, hvilket er på linje med de foregående år. Den gennemsnitlige mobile up- og download datatrafik steg fra 8,8 GB pr. måned i første halvår 2019 til 11,9 GB året efter.

Stigning i bredbåndsabonnementer med høj hastighed

Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i downloadhastighed steg 25,7 pct. fra første halvår 2019 til første halvår 2020. Det svarer til, at der i første halvår 2020 var 261.000 flere kunder end året før, som havde et abonnement med mindst 100 Mbit/s.

Den allerstørste stigning var i antallet af bredbåndsabonnementer med 500 Mbit/s og derover, som blev næsten tredoblet med en samlet årlig stigning på 187,5 pct. eller 181.000 abonnementer.

Læs hovedresultater fra ’Telestatistik – første halvår 2020’, og se dataark med historisk baggrundsdata og teleselskabernes markedsandele for Internet, Mobiltelefoni, Fastnettelefoni samt et ’Øvrige ark’ med IPTV, bundlede tjenester og telepriser.

Brug ’Data om bredbånd’ til at visualisere bredbåndsabonnementernes hastigheder og teknologier.


Kontakt: 

Fuldmægtig Jesper Falsted Karlsen, 33 92 75 76, jka@ens.dk 

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig