Stort fald i forbruget af kul og naturgas i første halvår af 2023

23. august 2023
Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]
Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Forbruget af kul faldt 26,1 pct., og naturgasforbruget faldt 15,4 pct. i de første seks måneder af 2023 sammenlignet med samme periode året før. Samtidig voksede bionaturgasandelen af ledningsgasforbruget til 29,1 pct.

Danmarks faktiske energiforbrug faldt med 3,6 pct. i de første seks måneder af 2023 i forhold til samme periode i 2022. Især faldt det samlede forbrug af kul 26,1 pct., og på de centrale kraftvarmeværker faldt kulforbruget med 27,4 pct. Desuden var forbruget af naturgas var 15,4 pct. mindre end sidste år. Det lavere forbrug af naturgas skyldes dels et fald i forbruget af ledningsgas på 7,4 pct. og samtidig en stigning i andelen af bionaturgas i ledningsgassen, så forbrugernes ledningsgas i første halvår af 2023 bestod af 29,1 pct. bionaturgas i forhold til 22,4 pct. i samme periode i 2022.

Danmarks nettoimport af el fra de omkringliggende lande steg fra 1,0 PJ til 2,0 PJ i de første seks måneder af 2023. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 3,2 pct. lavere i de første seks måneder af 2023 i forhold til samme periode året før.

Forbruget af vedvarende energi steg 0,5 pct. i årets første 6 måneder. Mens den samlede vindkraftproduktion var 2,2 pct. lavere end året før, steg elproduktionen fra solceller 61,9 pct. i forhold til den tilsvarende periode i 2022. Det skyldes ikke mindst, at der var 3 pct. flere soltimer, og at der er kommet flere solcelleanlæg i drift. 

Øvrige resultater:

  • Forbruget af jetbrændstof steg med 19,7 pct. i de første seks måneder af 2023 i forhold til samme periode sidste år, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandemien.
  • Forbruget af gas-dieselolie faldt med 5,7 pct. og benzin er steget med 1,5 pct.
  • Forbruget af biomasse på de centrale kraftværker var 8,3 pct. lavere.
  • Den samlede produktion af primær energi var næsten uændret i forhold til samme periode sidste år. Produktionen af vedvarende energi og naturgas steg henholdsvis med 7,0 pct. og 2,7 pct., mens produktionen af råolie faldt 11,5 pct.

 

Læs yderligere beskrivelse af resultaterne i energistatistikken for de første seks  måneder af 2023

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Vibeke Kjærbye, Energistyrelsen, 33 92 67 08, vkj@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig