Stort fald i forbruget af kul og naturgas i første ni måneder af 2023

22. november 2023
Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ].
Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ].

Forbruget af kul faldt 30,3 pct., og naturgasforbruget faldt 10,8 pct. i de første ni måneder af 2023 sammenlignet med samme periode året før. Samtidig voksede bionaturgasandelen af gasforbruget til 33 pct. og elproduktionen fra solceller steg hele 55 pct.

Danmarks faktiske energiforbrug faldt med 1,8 pct. i de første ni måneder af 2023 i forhold til samme periode i 2022. Det var især det samlede forbrug af kul, der faldt 30,3 pct., og på de centrale kraftværker var kulforbruget 38,1 pct. lavere i de første ni måneder af 2023 sammenlignet med det gennemsnitlige kulforbrug i de seneste fem år.

Forbruget af naturgas var 10,8 pct. mindre end i samme periode sidste år. Det lavere forbrug af naturgas skyldes dels et fald i forbruget af gas på 3,0 pct. og samtidig en stigning i andelen af bionaturgas i ledningsgassen, så forbrugernes gas (inkl. offshore forbrug) i de første ni måneder af 2023 bestod af 32,7 pct. bionaturgas i forhold til 26,8 pct. i samme periode i 2022.

Forbruget af vedvarende energi steg 0,3 pct. i årets første 9 måneder. Mens den samlede vindkraftproduktion var 1,6 pct. lavere end året før, steg elproduktionen fra solceller 55,2 pct. i forhold til den tilsvarende periode i 2022. Det skyldes især, at der er kommet flere solcelleanlæg i drift.

Danmarks nettoimport af el fra de omkringliggende lande steg fra 5,2 PJ til 7,1 PJ i de første ni måneder af 2023. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 1,4 pct. lavere i de første ni måneder af 2023 i forhold til samme periode året før.

Øvrige resultater:

  • Forbruget af jetbrændstof steg med 18,1 pct. i de første ni måneder af 2023 i forhold til samme periode sidste år, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandemien.
  • Forbruget af gas-dieselolie faldt med 3,5 pct. og benzin er steget med 1,3 pct.
  • Forbruget af biomasse på de centrale kraftværker var 12,3 pct. lavere.
  • Den samlede produktion af primær energi var næsten uændret i forhold til samme periode sidste år. Produktionen af vedvarende energi og naturgas steg henholdsvis med 4,0 pct. og 3,1 pct., mens produktionen af råolie faldt 8,9 pct.

Læs yderligere beskrivelse af resultaterne i energistatistikken for de første ni måneder af 2023 (pdf).

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig