Tilskudsordningen til etablering af eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg til produktion af fjernvarme åbner for ansøgninger den 1. juni 2023

17. maj 2023

Energistyrelsen åbner den 1. juni for ansøgninger til Etableringsstøttepuljen. Der blev som følge af aftalen om vinterhjælp af 23. september 2022 afsat ca. 24 millioner kroner til ansøgningsrunden i 2023. Der ændres ikke på kriterier i forhold til ansøgningsrunden, der blev afholdt i 2022. Ansøgningsrunden er åben i perioden den 1. juni til den 31. august 2023. Der er ca. 24 millioner kroner i puljen.

Fra den 1. juni til og med den 31. august 2023 kan fjernvarmevirksomheder ansøge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion i eksisterende fjernvarmenet. I puljen er der afsat ca. 24 millioner kroner, der kan søges som tilskud til fortrængning af eksisterende fjernvarmeproduktion baseret på kul, olie eller naturgas.

I 2022 blev ordningen ændret, således, at det udover eldrevne varmepumper også blev muligt at søges tilskud til solvarmeanlæg. Derudover blev visse krav og prioriteringsmekanismen ændret. Disse ændringer bliver bibeholdt, og det er således de samme betingelser, der gælder for denne ansøgningsrunde, som der gjaldt i runden i 2022.

De færdige projekter bidrager dermed til at realisere Danmarks målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Fakta om betingelserne for tilskud

Både små og store fjernvarmeproducenter kan søge tilskuddet, så længe betingelserne er overholdt. De væsentligste krav er:

  • Der etableres en eldrevet varmepumpe eller et solvarmeanlæg til produktion af fjernvarme i eksisterende fjernvarmenet.
  • Hvis der etableres en varmepumpe, skal varmekilden enten være baseret på vedvarende energi eller overskudsvarme.
  • Minimum 25 procent af den nuværende fjernvarmeproduktion i fjernvarmenettet skal være baseret på kul, olie eller naturgas.
  • Minimum 50 procent af varmeproduktionen fra varmepumpen eller solvarmeanlægget skal fortrænge varmeproduktion baseret på kul, olie eller naturgas.
  • Projektet skal kunne gennemføres inden for tre år.
  • Der kan støttes på op til 30 procent af de støtteberettigede omkostninger. Dog maksimalt 7,5 millioner kroner for hvert projekt.

Læs mere

Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om tilskudsordningen for eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg, hvor du også kan finde ansøgningsvejledningen og ansøgningsmateriale til tilskudsordningen.

Kontakt

Camilla Teilmann tlf. 33 95 58 07, e-mail cte@ens.dk

William Vergo tlf. 33 95 08 94, e-mail wkkv@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig