Tre selskaber er prækvalificeret til at byde på CCUS-puljen

12. august 2022
Billede: Energistyrelsen.
Billede: Energistyrelsen.

Energistyrelsen har prækvalificeret tre ansøgere til at byde på CCUS-puljen, der har til formål at etablere storskala CO2 fangst i Danmark fra 2025 og rea-lisere CO₂-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2026.

Energistyrelsen modtog fire komplette ansøgninger, hvoraf tre er blevet godkendt til at afgive bud og efterfølgende deltage i de kommende udbudsforhandlinger.

Det har været et krav i prækvalifikationsrunden, at de potentielle støttemodtagere har tilstrækkelig finansiel og teknisk kapacitet til at levere de forventede reduktioner på en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

De prækvalificerede tilbudsgivere er (i alfabetisk orden):

  1. I/S Vestforbrænding
  2. Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
  3. Aalborg Portland

Energistyrelsen vil sende de prækvalificerede selskaber en skriftlig opfordring til at afgive tilbud på CCUS-puljen, hvorefter udbudsforhandlingerne vil påbegyndes.

Udbudsbetingelserne, herunder information om Energistyrelsen tildelingskriterier, ligger på EU Supply. Materialet kan også tilgås på Energistyrelsens hjemmeside via dette link: Udbud af CCUS-puljen.

Energistyrelsen gennemfører udbuddet i løbet af 2022. Vinderen af udbuddet forventes offentliggjort primo 2023.

Fakta om CCUS-puljen:

  • CCUS-puljen har til formål at etablere CO2 fangst i Danmark fra 2025 og realisere CO₂-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2026.
  • I første fase af CCUS-puljen udmøntes midlerne med henblik på at bidrage til etablering af en samlet værdikæde for fangst, transport, og lagring af CO2.
  • Støtten gives pr. reduceret ton CO₂ og vil blive justeret for udviklingen i CO₂-afgifter herunder eventuelle negative afgifter for negative udledninger.
  • Tilsvarende vil udviklingen i kvoteprisen blive inddraget i fastsættelsen af støttebeløbet.
  • Det forventes, at Energistyrelsens kontrakt med den kommende vinder af udbuddet vil løbe i 20 år.

Kontakt:

Kontorchef Henrik Sulsbrück, tlf.: 33 92 66 86, e-mail: hesu@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig