Scenarieanalysen

Scenarierne belyser spillerummet for den fremtidige danske energiforsyning og relationen mellem energisystemets delsektorer. Herigennem sikres konsistens mellem de enkelte sektoranalyser m.h.t. ressourceanvendelse og energiomsætning.

Scenarierne skal ikke forstås som detaljerede prognoser eller ”facitlister” for, hvordan fremtidens energisystem kommer til at se ud eller bør se ud. Desuden er der ikke taget stilling til, hvilke virkemidler der skal til for at realisere scenarierne.

Scenarieanalyserne konkluderer blandt andet:

  • Det er teknisk muligt med kendte teknologier at konstruere forskellige energisystemer, der opfylder visionen om fossilfrihed. Teknologierne findes allerede i dag, omend nogle skal videreudvikles m.h.t. pris, effektivitet eller ydeevne.
  • Bioenergi er en begrænset ressource. Da Danmark er et lille land, kan man vælge, om man vil have et brændselsbaseret system med stor import af biomasse - eller et elbaseret system med begrænset bioenergianvendelse på et niveau omkring, hvad Danmark selv kan levere.
  • Et vindbaseret, gennemelektrificeret system vil have god brændselsforsyningssikkerhed – men vil være udfordret på elforsyningssikkerheden, mens et bioenergibaseret system vil være udfordret på brændselsforsyningssikkerheden.
  • Med de anvendte forudsætninger viser beregningerne årlige ekstraomkostninger i 2050 på 6-29 mia. kr. ekskl. afgifter ved at have en fossilfri energiforsyning i forhold til et fossilt system. Der er stor usikkerhed på disse omkostningsskøn.

Hent Scenarierapporten

Faktaark: Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Engelsk resumé

Læs mere om de øvrige analyser i medfør af energiaftalen