VE-støttefremskrivning

Støttefremskrivningen november 2019

I forlængelse af Basisfremskrivningen 2019 er udgifterne til støtte af vedvarende elproduktion blevet opdateret. Opdateringen viser det forventede støttebehov frem mod 2030 under de nuværende rammevilkår og den vedtagne politik, og fremskrivningen inkluderer dermed ikke nye tiltag.

  • Støtteudgifterne forventes at falde i takt med en stigende elpris, og i takt med, at de eksisterende støtteordninger forsvinder eller eksisterende anlægs støtteperiode bortfalder.
  • I 2019 forventes udgifterne at være på ca. 6,3 mia. kr. og falde til knap 3 mia. kr. i 2030.
  • Den forventede gennemsnitlige årlige støtteudgift ligger på omkring 4,2 mia. kr. i faste 2020-priser for perioden 2019-2030.

Læs notat om VE-støttefremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2019 

Fremskrivninger

PSO-fremskrivning maj 2018

PSO-fremskrivning juni 2017

PSO-fremskrivning december 2016

PSO-fremskrivning august 2016

PSO-fremskrivning april 2016 

Elprisfremskrivning april 2016 

PSO- og elprisfremskrivning april 2016 

PSO-fremskrivning marts 2016 

PSO-fremskrivning marts 2016

PSO-fremskrivning marts 2015 

Elprisforløb anvendt til PSO-fremskrivning marts 2015 

PSO-fremskrivning november 2014

Læs mere om PSO og støtte til produktion af el mv.

 

Tidligere PSO-tarifberegninger

Energistyrelsen fastsatte og offentliggjorde frem til udgangen af 2021 PSO-tariffen. 

Indtægterne fra tariffen blev anvendt til at dække omkostninger til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse.

PSO-tariffen blev indført af Folketinget i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne i 1998. PSO-midlerne skulle dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke var i stand til at klare sig på rene markedsvilkår. Frem til udgangen af 2017 blev tariffen fastsat af Energinet hvorefter opgaven overgik til Energistyrelsen.

17. november 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvis afskaffelse af PSO-tariffen frem imod 2022. PSO-udgifterne blev fra 2017 derfor løbende flyttet fra den forbrugerbetalte PSO-tarif til finansloven. Udgifterne er nu fuldt ud finansieret via finansloven. 

I 2022 blev der gennemført en PSO-sluttarif til udligning af differencen imellem de opkrævede PSO-midler, og de PSO-udgifter, der var nødvendige til finansiering af produktion af vedvarende el mm. 

Specifikationer af PSO-tariffen

Baggrundsnotat vedr. PSO-sluttarif

 

Specifikationen af PSO-tariffen for december 2021

Specifikationen af PSO-tariffen Oktober-November 2021

Specifikationen af PSO-tariffen 3. kvartal 2021

Specifikationen af PSO-tariffen 2. kvartal 2021

Specifikationen af PSO-tariffen 1. kvartal 2021

Specifikationen af PSO-tariffen 4. kvartal 2020

Specifikationen af PSO-tariffen 3. kvartal 2020

Specifikationen af PSO-tariffen 2. kvartal 2020

Specifikationen af PSO-tariffen 1. kvartal 2020

Specifikationen af PSO-tariffen 4. kvartal 2019

Specifikationen af PSO-tariffen 3. kvartal 2019

Specifikation af PSO-tariffen 2. kvartal 2019

Specifikation af PSO-tariffen 1. kvartal 2019

Specifikation af PSO-tariffen 4. kvartal 2018

Specifikation af PSO-tariffen 3. kvartal 2018

Specifikation af PSO-tariffen 2. kvartal 2018

Specifikation af PSO-tariffen 1. kvartal 2018

Historiske tariffer

Historiske tariffer 2005 - 2021

Kontakt

Ingeborg Ørbech
Fuldmægtig (+45) 3392 4944