Indberet fjernkøling

Indberet fjernkøling

Fjernkølingsvirksomheder, der leverer fjernkøling, har pligt til at indberette visse data. Dette fremgår  af §17, kapitel 4 i ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg” (Bekendtgørelse 991 af 27/06/2022:  Industri- og køleprojektbekendtgørelsen (retsinformation.dk)). 

Der skal årligt indberettes driftsdata for de enkelte værker og anlæg, der leverer fjernkøling. I 2023 skal der desuden indberettes stamdata for de enkelte net, værker og anlæg, der leverer fjernkøling. I de følgende år vil der kun skulle indberettes stamdata, såfremt der er ændringer til de allerede indberettede oplysninger.

Ud over de obligatoriske oplysninger, der skal indberettes ifølge bekendtgørelsen, er der mulighed for at indberette en række frivillige oplysninger.

De oplysninger, der skal indberettes, skal indtastes i indberetningsskemaet (excelfil). Den udfyldte excelfil skal sendes til energidata@ens.dk senest d. 15. marts hvert år.

De gule områder i excelfilen viser de obligatoriske oplysninger, der skal indberettes, mens de blå områder viser de frivillige oplysninger.

Se også vejledningen, der bl.a. indeholder definitioner af fjernkølingsvirksomhed, fjernkølingsnet, fjernkølingsværk og fjernkølingsanlæg.

Vejledning til dataindberetning for fjernkølingsanlæg

Indberetningsskema til fjernkøling

Kontakt

Christian Sjøstrann Jørgensen
AC-medarbejder (+45) 5167 4399
Marianne Nielsen
AC-medarbejder (+45) 3392 6822
Kaj Stærkind
Chefkonsulent (+45) 3392 6849