Download færdige kort

Download kort i høj opløsning

El-produktion og -transmission i Danmark

Oversigtskort som viser elproducerende værker, vindkraftanlæg og det overordnede transmissionsnet.

Varmeforsyning i Danmark

Oversigtskort som viser varmeproducerende værker og forsyningsområder for fjernvarme og naturgas.

Se mere om varmeforsyning

Faste biobrændsler hos kraftvarme- og varmeværker i Danmark

Kortet viser værker der benytter faste biobrændsler i produktionen.

Se mere om bioenergi

Elnetselskaber

Kortet viser grænserne for elnetselskaberne og er opdateret januar 2020

Se mere om elnetvirksomheder og netbevilling

Biogasproducenter i Danmark

Kortet illustrerer placering og anlægstyper samt produktionens størrelse, inkl. anlæg under opførsel. Opdateret oktober 2018.

Se mere om biogas i Danmark

Geotermi i Danmark

Kort som viser de danske geotermikoncessioner.

Se mere om geotermi i Danmark

Havmølleudbygningen i Danmark

Oversigtskort som viser status for havmølleudbygningen i Danmark (pr. juli 2012) - dels eksisterende havmølleparker, parker under opførelse samt politisk besluttede havmølleparker.

Danmarks Energistrømme 

Danmarks energistrømme er et kort der viser energiens bevægelser fra primær energi via konvertering til det endelige forbrug.

Download Danmarks Energistrømme 2015

Se mere om den årlige energistatistik 

Download tidligere versioner:

Danmarks energistrømme 2016

Download Danmarks energistrømme 2016

Oversigtskort over Danmarks El-infrastruktur anno 1985 og 2015

Kortene viser Danmarks elproducenter samt el-udlandsforbindelser i henholdsvis 1985 og 2015. Dette viser på overskuelig vis udviklingen fra central til decentral elproduktion i Danmark.

Energi i Danmark 2007/08

Oversigtskort som viser el- og varmeproducerende værker, vindkraftanlæg samt de overordnede transmissionsnet i Danmark.

Download Energi i Danmark 2007/08

">