Download færdige kort

El-produktion og -transmission i Danmark

Oversigtskort som viser elproducerende værker, vindkraftanlæg og det overordnede transmissionsnet.

Pdf


Varmeforsyning i Danmark

Oversigtskort som viser varmeproducerende værker og forsyningsområder for fjernvarme og naturgas.

Pdf

Se mere om varmeforsyning her.


Faste biobrændsler hos kraftvarme- og varmeværker i Danmark

Kortet viser værker der benytter faste biobrændsler i produktionen.

Pdf

Se mere om bioenergi her.


Elnetselskaber

Kortet viser grænserne for elnetselskaberne og er opdateret april 2018.

Pdf

Se mere om elnetvirksomheder og netbevilling her.


Forsyningspligtbevillinger 

Kortet viser bevillingshavere for elforsyning og bevllingernes nuværende udløbsdato. Opdateret aug. 2015.

Pdf

Se mere om elforsyning her.


Biogasproducenter i Danmark

Kortet illustrerer placering og anlægstyper samt produktionens størrelse. Anlæg under opførsel er også inkluderet. Opdateret okt. 2016.

Pdf

Se mere om biogas i Danmark her.


Geotermi i Danmark

Kort som viser de danske geotermikoncessioner 2014.

Pdf

Se mere om geotermi i Danmark her.


Havmølleudbygningen i Danmark

Havmølleudbygningen i Danmark pr. juli 2012

Oversigtskort som viser status for havmølleudbygningen i Danmark - dels eksisterende havmølleparker, parker under opførelse samt politisk besluttede havmølleparker.

Pdf


Danmarks Energistrømme 2014

Danmarks energistrømme er et kort der viser energiens bevægelser fra primær energi via konvertering til det endelige forbrug.

Danmarks Energistrømme 2015

Se mere om den årlige energistatistik her.

Download tidligere versioner:


Oversigtskort over Danmarks El-infrastruktur anno 1985 og 2015

Kortene viser Danmarks elproducenter samt el-udlandsforbindelser i henholdsvis 1985 og 2015. Dette viser på overskuelig vis udviklingen fra central til decentral elproduktion i Danmark.

Pdf


Energi i Danmark 2007/08

Oversigtskort som viser el- og varmeproducerende værker, vindkraftanlæg samt de overordnede transmissionsnet i Danmark.

Download Energi i Danmark 2007/08

">