Download færdige kort

Download kort i høj opløsning

Energiproduktion per kommune fra vind, sol og biogas

Produktion af energi fra hhv. vindkraft, solceller og biogas i de enkelte kommuner er illustreret i nedenstående tre kort.

En beskrivelse af data bag kortene findes i svar af 16. juni 2022 til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 

Oversigtskort som pr kommune viser elproduktion i 2021 fra landplacerede vindkraftanlæg 

Oversigtskort som pr kommune viser elkapaciteten af solcelleanlæg ultimo 2021

Oversigtskort som pr kommune viser biogasproduktionen i 2020

El-produktion og -transmission i Danmark

Oversigtskort som viser elproducerende værker, vindkraftanlæg og det overordnede transmissionsnet.

Varmeforsyning i Danmark

Oversigtskort som viser varmeproducerende værker og forsyningsområder for fjernvarme og naturgas.

Se mere om varmeforsyning

Faste biobrændsler hos kraftvarme- og varmeværker i Danmark

Kortet viser værker der benytter faste biobrændsler i produktionen.

Se mere om bioenergi

Elnetselskaber

Kortet viser grænserne for elnetselskaberne og er opdateret juni 2024

Se mere om elnetvirksomheder og netbevilling

Biogasproducenter i Danmark

Kortet illustrerer placering og anlægstyper samt produktionens størrelse, inkl. anlæg under opførsel. Opdateret oktober 2018.

Se mere om biogas i Danmark

Geotermi i Danmark

Kort som viser de danske geotermikoncessioner.

Se mere om geotermi i Danmark

Oversigtskort over Danmarks El-infrastruktur anno 1985 og 2015

Kortene viser Danmarks elproducenter samt el-udlandsforbindelser i henholdsvis 1985 og 2015. Dette viser på overskuelig vis udviklingen fra central til decentral elproduktion i Danmark.

Energi i Danmark 2007/08

Oversigtskort som viser el- og varmeproducerende værker, vindkraftanlæg samt de overordnede transmissionsnet i Danmark.

Download Energi i Danmark 2007/08