Download færdige kort

Download kort i høj opløsning

El-produktion og -transmission i Danmark

Oversigtskort som viser elproducerende værker, vindkraftanlæg og det overordnede transmissionsnet.

Varmeforsyning i Danmark

Oversigtskort som viser varmeproducerende værker og forsyningsområder for fjernvarme og naturgas.

Se mere om varmeforsyning

Faste biobrændsler hos kraftvarme- og varmeværker i Danmark

Kortet viser værker der benytter faste biobrændsler i produktionen.

Se mere om bioenergi

Elnetselskaber

Kortet viser grænserne for elnetselskaberne og er opdateret december 2020

Se mere om elnetvirksomheder og netbevilling

Biogasproducenter i Danmark

Kortet illustrerer placering og anlægstyper samt produktionens størrelse, inkl. anlæg under opførsel. Opdateret oktober 2018.

Se mere om biogas i Danmark

Geotermi i Danmark

Kort som viser de danske geotermikoncessioner.

Se mere om geotermi i Danmark

Havmølleudbygningen i Danmark

Oversigtskort som viser status for havmølleudbygningen i Danmark (pr. juli 2012) - dels eksisterende havmølleparker, parker under opførelse samt politisk besluttede havmølleparker.

Oversigtskort over Danmarks El-infrastruktur anno 1985 og 2015

Kortene viser Danmarks elproducenter samt el-udlandsforbindelser i henholdsvis 1985 og 2015. Dette viser på overskuelig vis udviklingen fra central til decentral elproduktion i Danmark.

Energi i Danmark 2007/08

Oversigtskort som viser el- og varmeproducerende værker, vindkraftanlæg samt de overordnede transmissionsnet i Danmark.

Download Energi i Danmark 2007/08

">