Energistatistik: metoder mm.

Begreber, definitioner og metoder

Begreber og definitioner

Afgrænsninger af energistatistikkens sektorer

Notat om opdatering af elhandelskorrektion

Metodepapirer (engelsk)

Biomasse Skovflis

Biomasse Brænde

Biomasse Halm

Biomasse Træaffald

Biomasse Træpiller

Varmepumper

Estimering af månedsproduktion fra solceller (dansk)

Statistiske opgørelser

Biomasse Træpiller (2010)

Biomasse Træpiller (2012)

Biomasse Træpiller (2014)

Biomasse Træpiller (2016)

Biomasse Træpiller (2018)

Biomasse Brænde (2009)

Biomasse Brænde (2011)

Biomasse Brænde (2013)

Biomasse Brænde (2015)

Biomasse Brænde (2019)

Notat om udvikling i installation af varmepumper

Data om installation af varmepumper, fra 2014 og frem

Data om installation af varmepumper, 2009-2013

Opvarmningsformer i boliger

Ansvarsfraskrivelse

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.