Energistatistik: metoder mm.

Begreber, definitioner og metoder

Begreber og definitioner

Afgrænsninger af energistatistikkens sektorer

Notat om opdatering af elhandelskorrektion

Metodepapirer (engelsk)

Biomasse Skovflis

Biomasse Brænde

Biomasse Halm

Biomasse Træaffald

Biomasse Træpiller

Varmepumper

Estimering af månedsproduktion fra solceller (dansk)

Statistiske opgørelser

Biomasse Træpiller (2022)

Biomasse Træpiller (2020)

Biomasse Træpiller (2018)

Biomasse Træpiller (2016)

Biomasse Træpiller (2014)

Biomasse Træpiller (2012)

Biomasse Træpiller (2010)

Biomasse Brænde (2021)

Biomasse Brænde (2019)

Biomasse Brænde (2015)

Biomasse Brænde (2013)

Biomasse Brænde (2011)

Biomasse Brænde (2009)

Notat om udvikling i installation af varmepumper

Data om installation af varmepumper fra 2014 og frem

Data om installation af varmepumper, 2009-2013

Opvarmningsformer i boliger

Notat om omfanget af fejlregistreringer i BBR i rapporten ”Hvordan er landets boliger opvarmet og hvor ofte skiftes opvarmningsform?” fra 2017 

Ansvarsfraskrivelse

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Privilegerede brugere

Energistyrelsens energistatistik hører under begrebet europæisk statistik, og Energistyrelsen er derfor forpligtet til at overholde Europaparlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker, herunder at alle brugere skal behandles lige og at privilegerede brugere er velbegrundede og meddeles offentligheden.

Energistyrelsen har privilegerede brugere til en eller flere af energistatistikkerne.

Modtager statistikken, når den er færdig:

  • DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
  • Danmarks Statistik
  • Energistyrelsens team, der arbejder med Klimafremskrivning
  • Nationalbanken.

Modtager hovedtal fra statistikken tidligst 48 timer før udgivelse:

  • Ministeriets presseenhed

Lovgivning

De energistatistikker og indberetninger, som Energistyrelsen udarbejder, er underlagt nedenstående europæiske lovgivning:

Forordning om energistatistik

Forordning om el- og gaspriser

Direktivet om vedvarende energi

Forordning om europæiske statistikker