Teknologikatalog for tung transport

Teknologikatalog for tung transport

Beskrivelser og data for skibsfart og tung vejtransport, fordelt på to teknologikataloger. De to kataloger indeholder kapitler for forskellige transportsegmenter og fremdriftsteknologier.

Disse teknologikataloger med tilhørende dataark indeholder beskrivelser og data for henholdsvis tung vejtransport (lastbiler og busser) samt skibsfart (fragtskibe og færger), med udgangspunkt i forskellige fremdriftsteknologier. 

Kataloget for lastbiler og busser inddrager tre drivmidler: 1) diesel, 2) batterielektrisk og 3) brintelektrisk. Der er tre køretøjskategorier for lastbiler og to for busser, med 15 dataark i alt.

Kataloget for fragtskibe og færger inddrager fem drivmidler: 1) Marine diesel, 2) batterielektrisk, 3) brintelektrisk, 4) metanol og 5) ammoniak, med i alt 21 dataark. Der er tre fartøjskategorier for fragtskibe og fire for færger. 

Teknologikataloget for tung vejtransport er udgivet første gang i maj 2023.

Teknologikataloget for skibsfart er udgivet første gang i januar 2024.

Teknologikatalog for tung vejtransport

Dataark om tung vejtransport

 

Teknologikatalog for skibe og færger

Dataark om skibe og færger

Kontakt

Ulrich Lopdrup
(+45) 3392 7547