Hjem

Vi står bag Danmarks energiøer

Energiøerne i Nord- og Østersøen bliver ét af Danmarkshistoriens største og mest banebrydende anlægsprojekter. Øerne vil få enorm betydning for den grønne omstilling og udfasningen af fossile energikilder i både Danmark og udlandet.

Nyheder

Billede: Esbjergværket. Udlånt af Ørsted.
1. oktober 2022
Regeringen vil midlertidigt udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker, og en række partier bakker op. På den baggrund genbesøger Energistyrelsen nu tre konkrete sager om lukning af kraftværker. Formålet er at udskyde lukninger af hensyn til elforsyningssikkerheden. Initiativet ændrer ikke på Danmarks klimamål på længere sigt.
28. september 2022
Udledningen fra de tre gaslæk på Nord Stream 1 og 2 svarer til cirka 32 procent af den årlige danske CO2-udledning.
28. september 2022
Energistyrelsen, GEUS, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Københavns Politi inviterer til myndighedsbriefing d. 28. september kl. 17:00 om situationen ved Nord Stream 1 og 2.
28. september 2022
Set i lyset af den nylige aftale om Vinterhjælp inviterer Energistyrelsen nu producenter, importører, leverandører og forhandlere af træpiller til branchemøde om træpiller torsdag den 29. september.
27. september 2022
Der er samlet konstateret tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord stream 2 henholdsvis nordøst og sydøst for Bornholm. Der er tale om to lækager på Nord Stream 1 og én lækage på Nord Stream 2.