Hjem

Nyheder

15. maj 2024
Den 15. maj er Danmarks nationale sommerlukdag, og tal fra Energistyrelsen viser, at der kan være flere hundrede millioner kroner at spare på landsplan, hvis de fleste husstande bruger bare få minutter på at sætte varmeanlægget på sommerdrift.
14. maj 2024
Skal en firedobling af el-produktionen fra vedvarende energi på land inden 2030 lykkes, er det afgørende, at der er lokal opbakning til vedvarende energi i lokalområdet. Derfor inviterer VE-rejseholdet til konference om lokal inddragelse og opbakning til vedvarende energi i det åbne land. Konferencen vil danne ramme for drøftelser om den nyeste viden og erfaringer på området på tværs af kommuner, branche og institutioner.
13. maj 2024
Alle virksomheder på listen over ikke-beskyttede gaskunder inviteres til at deltage i Energistyrelsens informationsmøde.
13. maj 2024
Plan for Program Energiø Bornholm sætter rammerne for den kommende energiø på Bornholm og ud for kysten. Energiø Bornholm skal bestå af en havvindmøllepark syd for Bornholm samt højspændingsanlæg på Bornholm og Sjælland. Energiøen kommer til at få en kapacitet på op til 3,8 GW og spiller dermed en vigtig rolle i udfasningen af fossile energikilder.
2. maj 2024
Det bliver nu muligt for producenter af grøn brint at søge om tildeling af gratis CO2-kvoter – uanset om anlægget udleder CO2 eller ej. Kvoterne kan sælges og bidrage til business-casen i PtX-produktion. Det er resultatet af en EU-revision af Free Allocation Rules (Far-forordningen).