Hjem

Nyheder

Billede: Colourbox
1. december 2023
Energistyrelsen har nu lukket for ansøgninger til Energirenoveringspuljen og Varmepumpepuljen efter at have givet tilsagn for et trecifret millionbeløb til danskere, der drømmer om en mere energivenlig bolig. Begge puljer åbner igen næste år, og Energistyrelsen forventer, at man igen kan ansøge i foråret 2024.
El fra vedvarende energi: Andel af indenlandsk elforsyning, 1994 - 2022.
1. december 2023
2022 blev på flere måder et rekordår. Det faktiske energiforbrug faldt knap 3,8 pct. og det korrigerede bruttoenergiforbrug blev det laveste i 50 år. Samtidig dækkede vedvarende energi 81,4 pct. af det danske elforbrug. Det er en historisk høj andel. Det fremgår af Energistatistik 2022, som Energistyrelsen publicerer i dag.
29. november 2023
EU-ETS udvides til også at omfatte brændstofoperatører, der frigiver brændsel til forbrug til opvarmning eller køling af bygninger, vejtransport og andre sektorer. Udvidelsen, kaldet EU-ETS-2, træder i kraft den 1. januar 2025. Det betyder, at brændstofoperatørerne skal være i besiddelse af en CO2-udledningstilladelse inden denne dato.
Grafik: EU-Kommissionen
24. november 2023
Nu er der åbent for ansøgninger til EU’s Innovationsfond. Der er i år blevet afsat over fire milliarder euro til nye innovative klima- og energiteknologier. Skal jeres virksomhed have del i midlerne, så søg inden ansøgningsfristerne i februar og april.
Billede: Adobe Stock
23. november 2023
Dansk ekspertise har været helt central for den nye plan for omstillingen af Indonesiens energisektor. Planen viser, hvordan Indonesien kan nå et af sine klimamål ti år før tid.