Hjem

Nyheder

Illustration: Energiø Bornholm.
2. oktober 2023
Energistyrelsen inviterer borgere, interessenter, myndigheder og andre med interesse i den kommende Energiø Bornholm, til at komme med spørgsmål og kommentarer til Udkast til Plan for Program Energiø Bornholm samt den tilhørende Miljørapport.
Netledninger.
29. september 2023
Fra oktober måned vil det i flere dele af landet blive dyrere at tænde for vores elapparater. Taksterne for at få leveret strøm til boligen bliver nemlig ændret, når vi bevæger os ind i vinterhalvåret. Bliver du berørt af højere takster, kan du heldigvis selv gøre noget for at spare penge på din regning.
28. september 2023
EU’s kulstofgrænsetilpasningsmekanisme (CBAM) træder i kraft 1. oktober 2023. Det betyder, at virksomheder nu skal indsende en rapport med emissionsdata for de gennemførte vareimporter til EU Kommissionens CBAM-register, hvis de importerer CBAM-varer. Alle berørte importører forventes ved udgangen af året at have adgang til EU Kommissionens CBAM-register.
28. september 2023
Nye tal fra Energistyrelsen viser, at danskerne de seneste tre måneder reducerede el og gasforbruget med henholdsvis ni og syv procent i forhold til normalen. Energibesparelser er stadig afgørende for, at vi kommer gennem vinteren med energi nok til alle.
Foto: Colourbox
27. september 2023
11. oktober åbner Energistyrelsen for ansøgninger til Energirenoveringspuljen. Du kan blandt andet søge om tilskud fra puljen, hvis du ønsker at isolere dit hus bedre, udskifte dine vinduer eller få et nyt ventilationssystem.