Hjem

Danmarks energiøer

Verdens første energiøer skal bygges i Danmark og udnytte vores store vindressourcer i Nord- og Østersøen.

Bygningspuljen åbner 28. september 2021

Se hvordan du søger tilskud til boligforbedringer, der sparer energi. Skal du tilgå en anden pulje end Bygningspuljen er du nødt til at stille dig i kø eller vente til et andet tidspunkt.

Nyheder

Illustration: Energistyrelsen
Etableringen af energiøerne er et historisk stort projekt, der vil få stor indvirkning på energimarkederne og samfundsøkonomien. På den baggrund inviterer Energistyrelsen nu til en offentlig høring, hvor alle interesserede kan få indblik i og kommentere på en række analyser og metoder, der fremadrettet skal bruges til at vurdere energiøernes økonomi.
Foto: Unsplash
Energistyrelsen har været med til at lave et roadmap, som viser, hvordan Indonesien kan nå sit 2025-mål om 23 procent grøn strøm i elnettet.
Foto: Lars Schmidt.
PSO-tariffen for oktober og november 2021 er fastsat til 0,0 øre per kWh. Den lave tarif skyldes fortsat høje elpriser.
Tirsdag den 28. september åbner Energistyrelsen igen for Bygningspuljen, hvor danskerne kan søge om tilskud til grønne boligforbedringer, der sparer energi. Energistyrelsen guider til, hvordan man bedst kan forberede sig på ansøgningsprocessen.
Energistyrelsen har i dag åbnet for, at fjernvarmevirksomheder igen kan søge tilskud til etablering af eldrevne varmepumper. Ansøgningsrunden er åben til og med d. 31. oktober, hvor der i alt kan gives tilskud for 44,6 mio. kr.