Hjem

Nyheder

Billede: Lars Schmidt
11. september 2023
Der er igen rift om midlerne fra ELFORSK. 10 grønne projekter, der vil effektivisere energisektoren, har netop søgt om støtte for i alt 71,6 mio. kr.
Analyseforudsætninger 2023
8. september 2023
Energistyrelsen sender ”Analyseforudsætninger til Energinet 2023” i høring med henblik på endelig offentliggørelse forventeligt den 13. oktober 2023. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 29. september 2023.
Foto: Colourbox
5. september 2023
Endnu engang er der stor interesse i Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Programmet har netop modtaget 88 ansøgninger om støtte til ny grøn energiteknologi. De 88 projekter søger sammenlagt om mere end tre gange den udbudte puljes størrelse.
Billede: Colourbox
31. august 2023
Energistyrelsen offentliggør en ny ressourceopgørelse for olie- og gasressourcer i den danske undergrund. Samtidig offentliggør styrelsen nye prognoser for olie- og gasproduktionen. Den forventede produktion af olie og gas de næste fem år er opskrevet med henholdsvis fem og to procent i forhold til sidste års prognose. De forventede mængder olie og især salgsgas i 2023 er desuden højere end forventet i sidste års prognose. Ændringen skyldes primært modning og gennemførelse af nye projekter.
Foto: Colourbox
30. august 2023
12. september kan boligejere ansøge Energistyrelsens nye Varmepumpepulje om tilskud til konvertering til en varmepumpe. Puljen skal bidrage til at fremme den grønne omstilling og gavne forsyningssikkerheden.