Hjem

Nyheder

21. juni 2024
Den 27. juni kl. 17.30 holder Energistyrelsen orienteringsmøde om lagring af CO₂ i undergrunden på land. Der er netop givet tilladelse til nærmere efterforskning af projekter tre steder i Danmark.
Billede: Colourbox.
21. juni 2024
Syv ud af ti danske husejere har ikke foretaget energiforbedringer af deres bolig det seneste år. For knap halvdelen skyldes det manglende økonomi. Nu har Energistyrelsen igen åbnet for ansøgninger til to populære puljer, som i de seneste tre år har givet tilskud til, at mere end 20.000 danskere har kunnet optimere boligen.
Illustration: WSP's rapport 'Flagermus ved Kriegers Flak Havmøllepark 2022 2022 OG 2023, Maj 2024
20. juni 2024
WSP har for Energistyrelsen udarbejdet en rapport om flagermus ved Kriegers Flak Havvindmøllepark. Rapporten øger forståelsen af flagermusarternes færden på havet og er dermed et vigtigt indspil i Energistyrelsens håndtering af habitatdirektivets beskyttelse af flagermus i forbindelse med tilladelser til havvindmøller.
20. juni 2024
Danmarks undergrund er særligt velegnet til CO₂-lagring, som kan medvirke til at forhindre den globale opvarmning. Energistyrelsen har anbefalet klima-, energi- og forsyningsministeren at tildele tre tilladelser til efterforskning af CO2-lagring i undergrunden på land. Hvis nærmere undersøgelser viser, at undergrunden som ventet er velegnet til sikker lagring af CO2, kan rettighedshaverne senere søge om tilladelse til at påbegynde lagring.
Billede fra lanceringen af 'Vietnam Energy Outlook' i Hanoi.
19. juni 2024
Ny analyse viser, at det ikke kun er teknisk muligt for Vietnam at indfri sit mål om klimaneutralitet i 2050 - det er også det mest økonomisk rentable af de analyserede scenarier. Vietnams CO2-udledning skal dog toppe i 2030, hvis ikke omstillingen skal blive unødigt dyr. Derfor er der behov for at accelerere den grønne omstilling af energisektoren massivt nu.