Hjem

Vi står bag Danmarks energiøer

Energiøerne i Nord- og Østersøen bliver ét af Danmarkshistoriens største og mest banebrydende anlægsprojekter. Øerne vil få enorm betydning for den grønne omstilling og udfasningen af fossile energikilder i både Danmark og udlandet.

Nyheder

Illustration: GEUS.
31. maj 2023
Energistyrelsen har udarbejdet to strategiske miljøvurderinger i forbindelse med CO2-lagring på land og kystnært, der nu sendes i offentlig høring. Samtidig afholder styrelsen en række borgermøder hvor der er mulighed for at kommentere miljøvurderingerne.
31. maj 2023
Regeringen og de øvrige partier i energiforligskredsen har indgået en aftale, der sætter rammerne for de kommende udbud af 9 GW havvind, der skal realiseres inden udgangen af 2030. Energistyrelsen arbejder på at omsætte de aftalte adgangskrav til transparente udbudsbetingelser, og næste skridt er en markedsdialog med potentielle bydere.
30. maj 2023
Energistyrelsens seneste analyse af forsyningssituationen viser, at danskerne i gennemsnit reducerede deres gas- og elforbrug med henholdsvis 24 procent og 9 procent denne fyringssæson. De markante besparelser vidner om positive adfærdsændringer, der gavner forsyningen nu og efter sommer.
Billede: Colourbox
26. maj 2023
Energistyrelsen udgiver i dag for første gang et teknologikatalog om tung transport med fokus på lastbiler og busser. Det skal gøre det lettere at pege på de fremtidige muligheder for den tunge transport. Denne første udgave omhandler lastbiler og busser, der i fremtiden skal køre på alternativer til konventionel diesel. Kataloget indeholder derfor kapitler om henholdsvis diesel, el og brint. Senere vil andre transportmidler inden for skibsfart blive tilføjet.
Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]
24. maj 2023
Forbruget af naturgas faldt 13,9 pct. i første kvartal af 2023, mens kulforbruget faldt 11,8 pct. sammenlignet med samme periode året før. Forbruget af vedvarende energi og olie faldt også henholdsvis 5,7 pct. og 3,9 pct.