Hjem

Nyheder

Billede: Colourbox
6. december 2023
De seneste års ekstraordinært høje gaspriser har betydet, at branchen for opgradering af biogas samlet set har haft en bedre indtjening, end det var forventeligt. Det betyder, at Energistyrelsen kan konstatere overkompensation på 3,8 kr. pr. leveret GJ opgraderet eller renset biogas i perioden 2020-2022 på støtteordningen for opgraderet biogas.
Træpilleforbruget i Danmark 2005-2022 fordelt på markedssegmenter.
6. december 2023
Træpilleforbruget i Danmark lå i 2022 på niveau med forbruget i 2020, men udviklingen dækker over store udsving. Mens træpilleforbruget hos private, i industri, institutioner og offentlig service faldt 29 pct. i de to år, er forbruget i de store kraftvarmeværker steget 16 pct. Det viser Energistyrelsens undersøgelse af træpillemarkedet 2022.
Billede: Colourbox
4. december 2023
Energistyrelsen inviterer nu potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører til at deltage i markedsdialog om udbuddet. Dialogen følger op på den indledende dialog om rammerne for udbud af biogas og andre grønne gasser.
Billede: Colourbox
1. december 2023
Energistyrelsen har nu lukket for ansøgninger til Energirenoveringspuljen og Varmepumpepuljen efter at have givet tilsagn for et trecifret millionbeløb til danskere, der drømmer om en mere energivenlig bolig. Begge puljer åbner igen næste år, og Energistyrelsen forventer, at man igen kan ansøge i foråret 2024.
El fra vedvarende energi: Andel af indenlandsk elforsyning, 1994 - 2022.
1. december 2023
2022 blev på flere måder et rekordår. Det faktiske energiforbrug faldt knap 3,8 pct. og det korrigerede bruttoenergiforbrug blev det laveste i 50 år. Samtidig dækkede vedvarende energi 81,4 pct. af det danske elforbrug. Det er en historisk høj andel. Det fremgår af Energistatistik 2022, som Energistyrelsen publicerer i dag.