Hjem

Nyheder

19. juli 2024
Energistyrelsen har vurderet på baggrund af en miljøvurdering af planen for Hesselø Havvindmøllepark og de indkomne høringssvar, at det er muligt at vedtage planen.
12. juli 2024
Teknologisk Institut og Energistyrelsen inviterer dig til informationsmøde 5. september på Teknologisk Institut, hvor du kan lære mere om den nye godkendelsesordning for energi- og klimasynsudførende virksomheder. Mødet vil give en grundig indføring i den nye lovgivning, som trådte i kraft den 1. juli, og hvad det betyder for din virksomhed.
10. juli 2024
Fremadrettet gælder der nye regler for VE-ordningerne og indberetning af lokale gevinster ved opsætning af VE-anlæg. Ændringerne sker som led i implementeringen af klimaftalen fra 2023. Samtidig er der lavet en ny vejledning om grøn pulje.
8. juli 2024
Energistyrelsen har forhåndsgodkendt en certificeringsordning, så danske Power to X-producenter kan få certificeret grønne PtX-brændstoffer. Certificeringen skal fjerne usikkerhed i branchen, så produktionen kan komme i gang allerede i år.
5. juli 2024
Fra den 12. august 2024 bliver det igen muligt at søge om tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Puljen indeholder i alt 4,4 mio. kr. i 2024. Energistyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om tilskudspuljen den 6. august 2024.