Hjem

Nyheder

Grafik: Maria Lambert, Energistyrelsen
11. april 2024
Energistyrelsens otte teknologikataloger indeholder unik viden, som ikke blot gavner den danske energisektor. De fleste læsere af katalogerne findes i udlandet.
Så er der nye tilskudskroner, som du kan søge til din energirenovering. Foto: Colourbox
10. april 2024
Energirenoveringspuljen åbner i dag. Mere end 20.000 danskere har i de seneste år energirenoveret boligen med tilskud fra Energistyrelsens puljer. Nu får danskerne muligheden igen.
Illustration: Oversigtskort, der viser afgrænsningen af Jammerland Bugt projektområdet og ilandføringskorridoren på havet, samt undersøgelseskorridoren på land.
4. april 2024
Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter frem til 30. maj 2024 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Der afholdes et borgermøde om projektet den 25. april 2024 i Kalundborg Hallerne.
Billede: Colourbox.
22. marts 2024
Mange danskere åbner i disse uger sommerhuset op efter vinteren. Det er en god mulighed for at gå sommerhuset efter i sømmene og tjekke sommerhusets tilstand. Og måske overveje tiltag, der kan spare mange penge på el og varme på den lange bane, lyder det fra ekspert.
Figur: Produktionen af strøm fra vind- og solkraft 2010-2023 og andelen af den indenlandske elforsyning. Energistyrelsen.
22. marts 2024
Strømmen blev grønnere sidste år, hvor el fra sol- og vindkraft dækkede 63 pct. af elforsyningen på årsbasis. Det skyldtes især en stor stigning i produktionen på danske solcelleanlæg, der steg hele 53 pct. i 2023 sammenlignet med året før. Samtidig faldt CO2-udledningen fra energiforbruget med 4,8 pct. viser den foreløbige energistatistik for 2023, som Energistyrelsen udgiver i dag.