Hjem

Bygningspuljen åbner 28. september 2021

Nyheder

Figur: Kort over Nord Stream 2 ruteføring over dansk kontinentalsokkel. Kilde: Nord Stream 2 AG.
Nord Stream 2 AG har fået tilladelse til at anlægge et naturgasledningsanlæg på den danske kontinentalsokkel.
Figur: Forundersøgelsesområdet.
Energistyrelsen har den 21. juni 2021 givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for energiøen og de kommende havvindmøllepar-ker i Østersøen. Tilladelsen gælder fra 21. juni 2021 til 31. december 2023. Når havvindmølleparkerne står færdig, vil de have en kapacitet på 2 GW.
Billede: Colourbox
Det er nu muligt at ansøge om støtte til projekter, der fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland via puljen for klimastøtte til Arktis. Puljen er åben for alle, og der er ansøgningsfrist søndag d. 14. november 2021.
Foto: Colourbox.
Det nuværende iblandingskrav for biobrændstoffer erstattes af et nationalt CO2e-fortrængningskrav for vejtransporten fra den 1. januar 2022. Energistyrelsen sender bekendtgørelse og håndbog om biobrændstoffers bæredygtighed i høring med frist for kommentarer 29. oktober.
Du sparer både penge og CO2 ved at lukke sommerhuset ned for vinteren. Høje elpriser giver en ekstra fordel i år.