Hjem

Nyheder

17. april 2024
Udbuddet af puljen til negative CO2-emissioner (NECCS-puljen) er afsluttet, og Energistyrelsen har tildelt kontrakt til tre selskaber om nye CCS-projekter. Tilsammen vil projekterne sikre fangst og lagring af 160.350 tons CO2 årligt i perioden fra 2026 til og med 2032. Det svarer til det årlige CO2-optag fra cirka 16.000 hektar skov.
Illustration: Licenskort over danske olie- og gasfelter i Nordsøen.
15. april 2024
Energistyrelsen har den 15. april 2024 godkendt, at operatøren Wintershall Noordzee B.V endeligt afvikler Ravnfeltets platform i den danske del af Nordsøen. Afviklingen af Ravn-feltet vil være den første fulde afvikling af et olie- og gasfelt i Danmark.
Grafik: Maria Lambert, Energistyrelsen
11. april 2024
Energistyrelsens otte teknologikataloger indeholder unik viden, som ikke blot gavner den danske energisektor. De fleste læsere af katalogerne findes i udlandet.
Så er der nye tilskudskroner, som du kan søge til din energirenovering. Foto: Colourbox
10. april 2024
Energirenoveringspuljen åbner i dag. Mere end 20.000 danskere har i de seneste år energirenoveret boligen med tilskud fra Energistyrelsens puljer. Nu får danskerne muligheden igen.
Illustration: Oversigtskort, der viser afgrænsningen af Jammerland Bugt projektområdet og ilandføringskorridoren på havet, samt undersøgelseskorridoren på land.
4. april 2024
Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter frem til 30. maj 2024 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Der afholdes et borgermøde om projektet den 25. april 2024 i Kalundborg Hallerne.