Roadshow og webinarer

Roadshow er en tilbagevende begivenhed i januar måned, hvor Energistyrelsen fortæller om nyheder inden for CO2-kvoteordningen.

Roadshow 2024 – ETS2

EU ETS udvides med et separat kvotehandelssystem EU ETS2 for brændstoffer, der anvendes til forbrænding i bygningssektoren, vejtransport og i andre sektorer. 

I den forbindelse afholder Energistyrelsen heldags informationsmøder for de omfattede brændstofoperatører (regulerede enheder) på nedenstående datoer.

Da antallet af pladser på informationsmøder, der afholdes fysisk i København og Esbjerg, er begrænset indstiller vi til at der kun tilmeldes én person per brændstofoperatør. Skulle der mod forventning være ledige pladser efter tilmeldingsfristen, vil ledige pladser blive budt ud efter først til mølle princippet.  Øvrige deltagere er velkommen til at tilmelde sig informationsmøde der afholdes online.

Informationsmøderne vil indeholde information om ETS2 kvoteordningen og dennes krav til brændstofoperatørerne, udfyldelse af overvågningsplaner, IT systemer, regler for biomasse m.m. Det endelige program offentliggøres her på siden i slutningen af marts.

Der afholdes informationsmøde for brændstofoperatører på følgende dage:

  • Onsdag d. 24. april 2024 på Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg 
  • Torsdag d. 25. april 2024 online 
  • Tirsdag d. 14. maj 2024 på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V 

Tilmelding

Tilmeldingen sker via følgende link Enalyzer, som åbner tilmeldingsblanketten i et nyt vindue.  Du vil få en kvittering for din tilmelding når den er registreret. Bemærk tilmeldingsfristen er 19. april.

Roadshow 2024

Da EU ETS udvides med flere sektorer afholdes Roadshow 2024 ad flere omgange.

Der afholdes Roadshow for stationære produktionsenheder samt for Søfarts operatører på følgende dage:

Den 10. januar 2024 i København hos Energistyrelsen
Den 16. januar 2024 afholdes online.

Invitation til Kvoteadministrationens Roadshow 2024

Roadshow for luftfart samt for ETS 2, som omfatter bygninger, vejtransport samt andre sektorer; primært industri ikke omfattet af ETS 1 afholdes på et senere tidspunkt. 

Dagsorden og præsentationer

Program for Roadshow 2024

Roadshow præsentation 2024 - Energistyrelsens præsentation

Roadshow 2023

Roadshow 2023 afholdes d. 26 januar i København med mulighed for online og fysisk deltagelse og d. 31 januar i Horsens med fysisk deltagelse.
I forbindelse med roadshowet d. 26 januar i København afholdes et særskilt roadshow for luftfartsoperatører. Her vil der også være mulighed for online og fysisk deltagelse.
 

Dagsorden og præsentationer

Dagsorden Roadshow 2023

Roadshow 2023 - Energistyrelsen præsentationer

Roadshow 2023 - Erhversstyrelsen præsentationer

Roadshow 2023 for luftfartsoperatører

Roadshow 2023 – Energistyrelsens og Trafikstyrelsens præsentationer

FOR TAROG og Biojets henvises til:

Monitoring, reporting and verification of EU ETS emissions
 
Please scroll down towards the bottom of the webpage; the documents are available under the section ‘Guidance documents developed by Member States’.

Roadshow 2022

Roadshow 2022 afholdes i år online d. 26 januar og d. 1 februar. 
Herunder finder du den samlede præsentation inkl. dagsordenen.

Præsentation roadshow 2022 

Webinar januar/februar 2021

Energistyrelsen afholdte i januar og februar 2021 to webinarer omkring kvoteordningen. Første webinar omhandlede overvågning og rapportering af CO2-udledningen. Anden del omhandlede rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af kvoter for 2021. Det er muligt at se eller gense webinarerne herunder. Herunder finder I også præsentationerne og besvarelse af spørgsmål fra webinaret om rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af gratis kvoter.

Webinar om CO 2 overvågning og rapportering

Webinar om rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af kvoter

Video - webinar del 1

Video - webinar del 2
 

Hent spørgsmål/svar 

Webinar november 2020

Energistyrelsen afholdte i november 2020 to webinarer omkring overgangen til 4. kvotehandelsperiode. Første del af hvert webinar omhandlede rapporteringen af aktivitetsniveauet i 2021 (ALC-rapporteringen). Anden del af hvert webinar fokuserede på ændringer til kravene om bæredygtig biomasse i den reviderede udgave af MR-forordningen. Det er muligt at se eller gense webinarerne herunder ved at følge nedenstående link og indtaste navn og e-mailadresse. I finder også herunder en opdateret præsentation med svar på udestående spørgsmål.

Kontakt

CO2 Kvoteservice