Roadshow og webinarer

Roadshow er en tilbagevende begivenhed i januar måned, hvor Energistyrelsen fortæller om nyheder inden for CO2-kvoteordningen.

Roadshow 2024 – ETS2 (Engelsk)

Due to your activities as a fuel supplier, you have been identified as a potential Regulated Entity under the upcoming European Emission Trading System for Buildings, Transport and other sectors (ETS2).

See more information 

To best support you to prepare for your ETS2 obligations as a Regulated Entity we would like to invite you to participate in two upcoming information sessions focused on the implementation of the ETS2. In these sessions, experts will provide comprehensive insights about ETS2 and the actions and role of Regulated Entities in the ETS2 system. There will be also room for questions you may have regarding the new regulations and their impact on your operations.

Event Details

 • Introductory Webinar - Date: Tuesday 21st May 2024 Time: 10:00 AM – 11:30 AM CEST
  • This webinar will provide an introduction to the workings of EU ETS, ETS2, the compliance cycle and the timeline for Regulated Entities to comply with.
 • In-depth Workshop - Date: Wednesday 29th May 2024 Time: 13:00 PM – 16:00 CEST
  • The development of a monitoring plan is the first milestone for Regulated Entities on the road to ETS2 implementation and compliance. In this 3-hour workshop we will walk you through all steps of developing a monitoring plan. We will also introduce other relevant aspects such as the development of emission reports, registration in the Union Registry and how verification works.
 • Location: Online.
 • Language: English.

These sessions will serve as an essential platform for all regulated entities to gain clarity on the ETS2 framework, understand compliance requirements, and explore the supports available for a smooth transition. We strongly encourage your participation in both events to ensure you are fully informed and prepared for the upcoming implementation.

The sessions are organized in cooperation with the European Commission, hosted and presented by the consultancies Ricardo and Trinomics and financed by the European Commission

Registration and Additional Information

Register online 

We look forward to your participation.

Thank you for your attention, and we hope to see you there.

Agenda

Denmark webinar and workshop agenda

Roadshow 2024 – ETS2

EU ETS udvides med et separat kvotehandelssystem EU ETS2 for brændstoffer, der anvendes til forbrænding i bygningssektoren, vejtransport og i andre sektorer. 

I den forbindelse afholder Energistyrelsen heldags informationsmøder for de omfattede brændstofoperatører (regulerede enheder) på nedenstående datoer.

Da antallet af pladser på informationsmøder, der afholdes fysisk i København og Esbjerg, er begrænset indstiller vi til at der kun tilmeldes én person per brændstofoperatør. Skulle der mod forventning være ledige pladser efter tilmeldingsfristen, vil ledige pladser blive budt ud efter først til mølle princippet.  Øvrige deltagere er velkommen til at tilmelde sig informationsmøde der afholdes online.

Informationsmøderne vil indeholde information om ETS2 kvoteordningen og dennes krav til brændstofoperatørerne, udfyldelse af overvågningsplaner, IT systemer, regler for biomasse m.m. Det endelige program offentliggøres her på siden i slutningen af marts.

Der afholdes informationsmøde for brændstofoperatører på følgende dage:

 • Onsdag d. 24 april 2024 på Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg – Hovedindgangen AAU, auditoriet
 • Torsdag d. 25. april 2024 online – anvend tilsendte link og vælg ”deltag som gæst”
 • Tirsdag d. 14. maj 2024 på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V 

Tilmelding

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig informationsmødet, se evt. mulighederne for deltagelse i vores engelske webinar under punktet ”Roadshow 2024 – ETS2 (Engelsk).

Dagsorden og præsentationer

Program (foreløbig) for Informationsmøde for ETS2 

ETS2 - Formiddag
ETS2 - Eftermiddag
ETS2 CO2-Kvoteregisteret

Roadshow 2024

Da EU ETS udvides med flere sektorer afholdes Roadshow 2024 ad flere omgange.

Der afholdes Roadshow for stationære produktionsenheder samt for Søfarts operatører på følgende dage:

Den 10. januar 2024 i København hos Energistyrelsen
Den 16. januar 2024 afholdes online.

Invitation til Kvoteadministrationens Roadshow 2024

Roadshow for luftfart samt for ETS 2, som omfatter bygninger, vejtransport samt andre sektorer; primært industri ikke omfattet af ETS 1 afholdes på et senere tidspunkt. 

Dagsorden og præsentationer

Program for Roadshow 2024

Roadshow præsentation 2024 - Energistyrelsens præsentation

Roadshow 2023

Roadshow 2023 afholdes d. 26 januar i København med mulighed for online og fysisk deltagelse og d. 31 januar i Horsens med fysisk deltagelse.
I forbindelse med roadshowet d. 26 januar i København afholdes et særskilt roadshow for luftfartsoperatører. Her vil der også være mulighed for online og fysisk deltagelse.
 

Dagsorden og præsentationer

Dagsorden Roadshow 2023

Roadshow 2023 - Energistyrelsen præsentationer

Roadshow 2023 - Erhversstyrelsen præsentationer

Roadshow 2023 for luftfartsoperatører

Roadshow 2023 – Energistyrelsens og Trafikstyrelsens præsentationer

FOR TAROG og Biojets henvises til:

Monitoring, reporting and verification of EU ETS emissions
 
Please scroll down towards the bottom of the webpage; the documents are available under the section ‘Guidance documents developed by Member States’.

Roadshow 2022

Roadshow 2022 afholdes i år online d. 26 januar og d. 1 februar. 
Herunder finder du den samlede præsentation inkl. dagsordenen.

Præsentation roadshow 2022 

Webinar januar/februar 2021

Energistyrelsen afholdte i januar og februar 2021 to webinarer omkring kvoteordningen. Første webinar omhandlede overvågning og rapportering af CO2-udledningen. Anden del omhandlede rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af kvoter for 2021. Det er muligt at se eller gense webinarerne herunder. Herunder finder I også præsentationerne og besvarelse af spørgsmål fra webinaret om rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af gratis kvoter.

Webinar om CO 2 overvågning og rapportering

Webinar om rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af kvoter

Video - webinar del 1

Video - webinar del 2
 

Hent spørgsmål/svar 

Webinar november 2020

Energistyrelsen afholdte i november 2020 to webinarer omkring overgangen til 4. kvotehandelsperiode. Første del af hvert webinar omhandlede rapporteringen af aktivitetsniveauet i 2021 (ALC-rapporteringen). Anden del af hvert webinar fokuserede på ændringer til kravene om bæredygtig biomasse i den reviderede udgave af MR-forordningen. Det er muligt at se eller gense webinarerne herunder ved at følge nedenstående link og indtaste navn og e-mailadresse. I finder også herunder en opdateret præsentation med svar på udestående spørgsmål.

Kontakt

CO2 Kvoteservice