Markedsmodel 3.0

Markedsmodel 3.0

Udgangspunktet for udviklingen af Markedsmodel 3.0 er en effektiv implementering af de danske og europæiske målsætninger på klima- og energiområdet. Formålet med projektet har været at undersøge, hvordan markedsmodellen kan tilpasses, så den understøtter indfrielsen af disse målsætninger.

Med energiaftalen fra 29. juni 2018 besluttede energiforligskredsen, at der skulle igangsættes et analysearbejde til udvikling af Markedsmodel 3.0, som skal forbedre markedsmodellen.

Rammen for Markedsmodel 3.0 har derudover været klimaloven som blev vedtaget af et flertal i Folketinget i 2020 samt implementering af EU’s Ren Energi-pakke, herunder særligt det reviderede elmarkedsdirektiv 2019/944.

Målsætningen for arbejdet med Markedsmodel 3.0 er, at den nuværende markedsmodel videreudvikles, således at vi får et fleksibelt elmarked, som kan understøtte udviklingen mod et klimaneutralt samfund. Målet med Markedsmodel 3.0 er således udviklingen af det fleksible elmarked.

.Hovedrapport

Udover hovedrapporten er der til baggrund følgende notater og rapporter:​

 

Baggrundsnotater og -analyser

Tema Titel
Nye aktører Baggrundsnotat om aggregatorer
  Baggrundsnotat om borgerenergifællesskaber
  Baggrundsnotat om kortlægning af nye aktører
  Baggrundsnotat om barrierer for fleksibilitet
Markedsudvikling og markedsdesign Baggrundsnotat om fremme af fleksibilitet på balancemarkederne
  Baggrundsanalyse om lokal fleksibilitet
  Baggrundsnotat om datafrisættelse
 

Baggrundsnotat om kritiske egenskaber

Bilag 1: Systemkritiske egenskaber – perspektivering frem til 2030 (Energinet, januar 2021)

  Rapport: Analysis of Danish Market Model (AFRY, december 2019)
Netvirksomhedernes og Energinets rolle i den grønne omstilling Baggrundsnotat om fleksibilitetsydelser hos netvirksomheder
  Baggrundsnotat om netudviklingsplaner
  Baggrundsnotat om ladestanderaktiviteter
  Baggrundsnotat om energilageranlæg
  Baggrundsnotat om netvirksomhedernes kerneopgaver
  Baggrundsnotat om netvirksomhedernes regulering
  Baggrundsnotat om netvirksomhedernes bevillinger

 

 

Mere om El