Energisyn i store virksomheder

Hvad er energisyn i store virksomheder?

Energisyn i store virksomheder er et krav som udspringer af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) fra 2012, hvor artikel 8 stk. 4 overordnet set siger, at store virksomheder skal have udført et energisyn senest den 5. december 2015 og derefter hvert fjerde år. Energisynet skal give virksomhederne et overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

I Danmark er EU-forpligtelsen blevet implementeret via Bekendtgørelse 1064 af 2021 om obligatorisk energisyn i store virksomheder. De danske regler siger, at virksomheder med over 250 ansatte eller en omsætning på mindst 50 millioner euro og en årlig balance på mindst 43 millioner euro på globalt plan er omfattet kravet om energisyn. Når de omfattede virksomheder har fået foretaget et energisyn, skal de indrapportere dette til Energistyrelsen, som godkender det. Der er intet krav om at virksomhederne skal gennemføre besparelsesforslagene fra energisynsrapporten.

Godkendte konsulenter

Godkendte energisynskonsulenter

Teknologisk Instituts liste over registrerede energisynskonsulenter

Energikonsulenter til kontor- handel og servicevirksomheder

SparEnergis søgemaskine for energimærkningsfirmaer for kontor-, handels-, og servicevirksomheder

Energisynskonsulenter godkendt i et andet EU-land

Energistyrelsen skal registrere udenlandske energikonsulenter, som vil arbejde i Danmark.

Få mere information ved at sende en mail til: energisyn@ens.dk

Energistyrelsen har bl.a. registreret følgende konsulenter

Godkendte standarder

Energistyrelsen anerkender følgende standarder for energisyn og ledelsessystemer

Energisyn

 • Energisyn DS/EN 16247 – 1-4:
  • Energiaudit – Del 1: Generelt
  • Energiaudit – Del 2: Bygninger
  • Energiaudit – Del 3: Processer
  • Energiaudit – Del 4: Transport


Energi- og miljøledelsessystemer

 • Certificeret ISO 50001
 • Certificeret ISO 14001 (skal indeholde en energigennemgang svarende til del 6.3. i ISO 50001 ved recertificering)

Andre godkendte ordninger

 • MARPOL Annex 6, Regulation 22, (og guidelinen MEPC.1/Circ.683) for så vidt angår maritim transport omfattet af reguleringen.
 • DRA certificering. Virksomheder kan anvende grundlaget for certificering som et energisyn, såfremt energi indgår som et element i kortlægningen. 
Lovgivning

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om at store virksomheder skal foretage et energisyn hvert fjerde år.

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 skal bidrage til, at EU indfrier sit mål om at forbedre sin energieffektivitet med 20 pct. i 2020. Forøget energieffektivitet kan skabe mange fordele for EU-landene, herunder en forbedret konkurrenceevne for de europæiske virksomheder.

Et af de store elementer i EU’s energieffektiviseringsdirektiv er direktivets artikel 8, hvor der stilles krav om, at alle store virksomheder skal udføre energisyn på den enkelte virksomheds energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde år, første gang i Danmark inden 1. marts 2016. Reglerne er gennemført i Danmark ved lov nr. 345 af 8. april 2014 Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.). og Bekendtgørelse nr. 1064 af 2021 om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Personoplysninger

Sådan behandles dine personoplysninger

Kontakt

Energisyn
(+45) 3392 6688