Produktdatabasen EPREL

Hvad er EPREL-databasen?

EPREL står for European Product Registry for Energy Label (Det europæiske produktregister for energimærkning)  og er en database for alle produkter med energimærke. 
Databasen gør det lettere for forbrugerne at finde og sammenligne energimærkede produkter. Forhandlere som har brug for et nyt energimærke eller datablad, kan nemt downloade og udskrive disse direkte fra databasen.

Se den offentlige del af databasen på dansk her.

Det bliver desuden også nemmere for markedsovervågningsmyndighederne at udføre effektiv markedskontrol og danne sig overblik over tilgængelige produkter på markedet. EPREL bidrager således til lige konkurrencevilkår mellem leverandører.
Energistyrelsen har i samarbejde med de nordiske markedsovervågningsmyndigheder og Nordisk Ministerråd udarbejdet en informationsfilm om databasen EPREL. Filmen er desuden tilgængelig på svensk, norsk, islandsk og finsk. Såfremt disse sprogversioner ønskes, bedes du kontakte ecodesign@ens.dk eller kontakte de nordiske myndigheder.

Introduktionsfilm om EPREL

EPREL-databasen

Registrering af leverandører og produkter i EPREL

Databasen EPREL er klar til brug, du finder den her

I samarbejde med myndighederne fra de nordiske lande har Energistyrelsen udarbejdet en generel vejledning målrettet til producenter om adgang og brug af EPREL-databasen.

Vejledning om registrering af leverandører og produkter i EPREL 

Produktmodeller, der skal anvende det reskalerede energimærke, skal genregistreres i EPREL. Se vejledning.

Vejledning i genregistrering i EPREL

Hvilke produkter skal registreres i EPREL

Alle produktmodeller omfattet af energimærkning, som er markedsført efter 1. august 2017, skal registreres i EPREL.

Det er frivilligt at registrere modeller, der er bragt i omsætning inden 1. august 2017, såfremt produkter af den pågældende model ikke er markedsført efter 1. august 2017. Bemærk at reglerne for ”at bringe i omsætning” gælder for de enkelte produkteksemplarer. Hvis der bringes yderligere produkteksemplarer på markedet efter 1. august 2017, skal produktmodellen registreres i EPREL.

Ny verifikationsproces for virksomheder

EPREL har januar 2022 indført en ny verifikationsproces for leverandører, der blandt andet skal sikre, at:

  • Leverandørens offentliggjorte oplysninger er ægte og kommer fra pålidelige kilder.

  • Kun kvalificerede leverandører kan registrere produkter i EPREL-platform.

  • Leverandørens navn eller indhold ikke misbruges. 

Det er besluttet, at produkter, der er bragt i omsætning og registreret i EPREL før 1. april 2022, vises i den offentlige del uafhængigt af om leverandøren er verificeret. Produkter fra virksomheder, der ikke er verificeret, vises med advarsel om, at leverandøren ikke er kontrolleret.

Nye produkter fra ikke-verificerede leverandører, som er bragt i omsætning og registreret i EPREL efter den 1. april 2022, vises ikke i søgninger i den offentlige del af produktdatabasen. Det er dog stadig muligt at tilgå produktets side i EPREL ved at søge på modelidentifikations nummeret eller ved at scanne QR-koden på energimærket.  

Verifikationsprocessen er afhængig af "et elektronisk segl" (anvendes for juridiske enheder som f.eks. en virksomhed) eller "elektroniske signaturer" (anvendes for individuelle personer) og i nedenstående vejledning kan du finde information om, hvordan du tilegner dig et elektronisk segl og/eller elektronisk signatur. 

Verifikation af leverandører I EPREL 

Suppliers Verification Guide version 1.03

 

For at organisationer kan verificeres i EPREL, kræver det et elektronisk segl udbudt af en Qualified Trust Service Provider, QTSP.

EU Trust list over alle udbydere af elektroniske segl

Bemærk, at Digitaliseringsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke udbyder elektroniske segl til verifikation i EPREL. Der er ingen krav om at vælge en national udbyder, der kan derfor frit vælges blandt alle QTSP-udbydere. Prisen og gyldighedsperioden varierer fra udbyder til udbyder.

 

Se seneste version af vejledningen med login

Vejledningen "Suppliers Verification Guide" opdateres løbende herunder med en FAQ med anonymiserede spørgsmål og svar.

Se den senest opdaterede version af Suppliers Verification Guide (kræver login)

Se information om de typisk forekomne fejl ved gennemførelse af verifikationsprocessen (kræver login)

 

For at tilgå de ovenstående links skal du have oprettet en EU login konto og logge ind på EU kommissionens hjemmeside.

Opret en EU login konto

Særlig vejledning om lyskilder og omgivende produkter i EPREL

Energistyrelsen har i samarbejde med de nordiske markedsovervågningsmyndigheder og Nordisk Ministerråd udarbejdet en målrettet vejledning på engelsk om registrering af lyskilder.


EPREL lamp guide

Lyskildeguiden på engelsk er suppleret af en simpel trin-for-trin vejledning på dansk.

Lyskilder og omgivende produkter er omfattet af lovgivning om energimærkning og ecodesign (mindstekrav til miljøvenligt design) og Energistyrelsens vejledning forklarer forskellen. 

Vejledning om lyskilder og omgivende produkter

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Energistyrelsen har udarbejdet en FAQ, som indeholder de oftest stillede spørgsmål om EPREL.

FAQ om EPREL

Tilmeld dig Ecodesign nyhedsbrevet.

Hvis du gerne vil opdateres løbende på udviklingen af tiltag i forbindelse med ecodesign og energimærkning, kan du tilmelde dig et særligt nyhedsbrev, der kun omhandler dette emne. Det gør du ved at sende en mail til ecodesign@ens.dk.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk

Kontakt

Bemærk, at din henvendelse skal være på engelsk.

EPREL Helpdesk

Bemærk, at din henvendelse skal være på engelsk.

Bemærk, at din henvendelse skal være på engelsk.