Bageovne til husholdninger – el og gas

Ecodesignkrav

Siden den 20. februar 2015 har der været ecodesignkrav til el- og gasbageovnes energieffektivitet. Reglerne gælder både for separate ovne og ovne indbygget i komfurer m.v. Hvis en ovn har flere ovnrum, gælder reglerne for alle rum. Ovne med mikrobølgefunktion, små ovne og bærbare ovne er undtaget.

Der er endvidere krav om angivelse af en række oplysninger i brugsvejledningen og på leverandørens hjemmeside. Der skal bl.a. være oplysning om ovntype, volumen og energiforbrug. Der skal endvidere på en del af leverandørens hjemmeside målrettet professionelle være informationer relevante for vedligeholdelse, genanvendelse og bortskaffelse af ovne.

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet m.v., ikke må markedsføres inden for EU/EØS.

Læs mere om producenter og importører.

Kravene til energieffektivitet indføres i 3 trin med virkning fra henholdsvis den 20. februar 2015, 2016 og 2019. Informationskrav gælder fra den 20. februar 2015.

 

ECODESIGNKRAV FOR EL- OG GASBAGEOVNE TIL HUSHOLDNINGER
Trin Energieffektivitet Information i brugsvejledning og på hjemmesiden
Trin 1 20. februar 2015 20. februar 2015
Trin 2 20. februar 2016  
Trin 3 20. februar 2019  

 

Bageovne skal derudover overholde ecodesignkrav fra forordningen om standby og slukket.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Elbageovne til husholdningsbrug har et energimærke med A+++ til D, hvor A+++ er det mest energieffektive. Se de gældende regler i Bekendtgørelse om energimærkning af elovne i højre side.

Siden den 1. januar 2015 har el- og gasbageovne til husholdningsbrug skulle have et trykt energimærke med skalaen A+++ til D, hvor A+++ er mest energieffektiv. Siden den 1. april 2015 har leverandørerne yderligere skullet stille et elektronisk energimærke og datablad til rådighed for forhandlere m.v. Forhandlere skal sørge for at synliggøre det elektroniske energimærke og datablad, når ovnene udbydes til salg på internettet.

Som for ecodesign gælder reglerne både for separate ovne og ovne indbygget i komfurer m.v. Hvis en ovn har flere ovnrum, skal alle ovnrum energimærkes. Ovne med mikrobølgefunktion, små ovne og bærbare ovne er undtaget.

På energimærket skal der være oplysninger om ovnens energikilde (el eller gas), energieffektivitetsklasse, volumen og energiforbrug per cyklus ved anvendelse som henholdsvis traditionel ovn eller varmluftsovn.

Energimærke elbageovn

Energimærke elbageovn

Energimærke gasbageovn

Energimærke: gasbageovn

De nøjagtige krav er beskrevet i forordningen om energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug.

Læs mere om forbrugerinformation om bageovne

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk