Eksterne strømforsyninger

Fra 1. april 2020 skal eksterne strømforsyninger til husholdningsapparater og kontorudstyr overholde nye og mere ambitiøse krav til energieffektivitet i både ubelastet og aktiv tilstand. Endvidere bliver eksterne strømforsyninger til flere spændingsområder omfattet af krav.

Se de nuværende krav, som gælder indtil 1. april 2020, længere nede på denne side.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Se mere om regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information om markedstilsynet fra Sikkerhedsstyrelsen
Information til producenter og importører

Nye regler fra 1. april 2020

Ecodesign – forordning (EU) 2019/1782

Reglerne gælder for eksterne strømforsyninger med udgangseffekt op til 250 W, der er beregnet til at omforme vekselstrøm (AC) fra elnettet til jævnstrøm (DC) eller vekselstrøm ved et eller flere lavere spændingsniveauer og som er beregnet til anvendelse sammen med husholdnings- og kontorudstyr.

Se nærmere om omfattede produkter og undtagelser i artikel 1 og 2 og bilag I i forordning (EU) 2019/1782

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 1. april 2020:

  • Maksimalt tilladt elforbrug i ubelastet tilstand (no-load), dvs. uden tilsluttet apparat. Kravene afhænger af typen af strømforsyningen og den nominelle udgangseffekt.
  • Energieffektivitet i aktiv tilstand med tilsluttet apparat. Kravene afhænger af typen af strømforsyningen og den nominelle udgangseffekt.
  • Information på mærkepladen vedr. udgangseffekt og -spænding og strømstyrke
  • Information i brugsanvisninger og frit tilgængelige hjemmesider for producenter, importører eller bemyndigede repræsentanter vedr. bl.a. gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand, effektivitet ved lav belastning (10%) og effektforbrug i ubelastet tilstand
  • Krav til indhold af teknisk dokumentation

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/1782

Gældende regler indtil 1. april 2020

Ecodesign – forordning (EF) Nr. 278/2009

Strømforsyninger til elapparater og eludstyr, som computer, radio, aktive højtalere og elektrisk legetøj, bruger energi – ikke alene til at forsyne apparatet, men også i form af varmetab i selve strømforsyningen. Det opstår, når strømforsyningen omformer elnettets spænding til en lavere spænding. Hvis strømforsyningen er ineffektiv, giver det et unødigt elforbrug.

En strømforsyning omformer elnettets spænding på 230 V til den spænding, apparatet bruger. At en strømforsyning er ekstern, vil sige, at den er adskilt fra elapparatet.

Kravene gælder strømforsyninger til elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr i kategorierne:

  • Husholdningsapparater
  • It-udstyr
  • Forbrugerelektronik
  • Legetøj, fritids- og sportsudstyr

Gældende krav er indført i to trin i henholdsvis 2010 og 2011. Der er krav til strømforsyningernes maksimale elforbrug i ubelastet tilstand (no-load), dvs. uden tilsluttet apparat, og til energieffektiviteten i aktiv tilstand med tilsluttet apparat. Kravene afhænger af typen af strømforsyningen og den nominelle udgangseffekt.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordning (EF) nr. 278/2009 for eksterne strømforsyninger. Se link nederst under dokumenter.

Energimærkning

Eksterne strømforsyninger er ikke omfattet af energimærkning og leverandører skal derfor ikke registrere produkter i EU's EPREL-produktdatabasen.

Se mere information om EPREL-databasen her

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk