Elmotorer

Ecodesignkrav

EU har sat krav til elmotorer i størrelsen fra 0,75 kW - 375 kW, som tegner sig for mere end 90 procent af det samlede elforbrug til elmotorer i EU. Den nedre grænse på 0,75 kW svarer til 1 hk, og det er cirka størrelsen på elmotorer i meget maskinudstyr og i en lang række forbrugerprodukter. Den øvre grænse svarer til en motor i en kølekompressor i et større kølehus.

Kravene gælder ikke elmotorer, som er fuldt integreret i et produkt, for eksempel i en kompressor. De gælder heller ikke særlige elmotorer f.eks. typer, der er bygget til at arbejde helt neddykket i en væske. Der er krav på vej for flere motortyper.

Elmotorer, der ikke opfylder energikravene, må ikke markedsføres i EU. Det er europæiske producenter og importører, der har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Læs mere om krav til producenter og importører

Kravene indføres i tre trin. Der er krav til motorernes energieffektivitet afhængig af motorens størrelse og antal poler. Der er endvidere krav om produktinformation på motoren (på/nær mærkepladen), i producentens tekniske dokumentation og på en offentlig tilgængelig hjemmeside.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for elmotorer. Se nederst under dokumenter.

Ecodesignkrav for almindelige elmotorer (0,75 kW - 375 kW)
Trin Krav om energieffektivitet Informationskrav
1 16. juni 2011 16. juni 2011
2 1. januar 2015 1. januar 2015
3 1. januar 2017 1. januar 2017

Det Internationale Energiagentur IEA har en arbejdsgruppe om effektive motorer med dansk deltagelse. Læs mere om 4E electric motor systems.

Energimærkning

Der er ikke energimærkning af elmotorer.

Læs mere 4E electric motor systems og EU's Motor Challenge program.

 

Signe Friis Christensen
Fuldmægtig (+45) 3392 6748
Thore Stenfeldt
Fuldmægtig (+45) 3392 7704