Emhætter til husholdninger

Ecodesignkrav

Siden den 20. februar 2015 har der været ecodesignkrav til emhætter til husholdninger. Kravene omfatter energieffektivitet, hydrauliske effektivitet og lysstyrke på kogepladen (hvis emhætten har indbygget lys). For emhætter med en luftstrøm på over 650 m3/t er der yderligere krav om automatisk reduktion af luftstrømmen.

Der er endvidere grænser for forbrug i standby og slukket tilstand og krav om energistyring.

Endelig er der krav om angivelse af en række oplysninger i brugsvejledningen og på leverandørens hjemmeside, herunder krav om oplysning om årligt energiforbrug, energieffektivitetsindeks, hydraulisk effektivitet, lysstyrke og standbyforbrug. På en del af leverandørens hjemmeside målrettet professionelle skal der desuden være informationer relevante for vedligeholdelse, genanvendelse og bortskaffelse.  

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke må markedsføres inden for EU/EØS.

Læs mere om producenter og importører

Kravene indføres i flere trin. Kravene til energieffektivitet og hydraulisk effektivitet gælder fra den 20. februar 2015 og skærpes i 2017 og 2019. Krav vedrørende forbrug i standby/slukket og energistyring gælder fra den 20. august 2015 og skærpes i 2017 og 2025. Øvrige krav gælder fra den 20. februar 2015. Se oversigt i nedenstående tabel.

Ecodesignkrav for emhætter
Trin Energieffektivitet og hydraulisk effektivitet Forbrug i standby og slukket og energistyring Lysstyrke og automatisk reduktion af luftstrøm Information i brugs-vejledning og på hjemmeside
1 20. februar 2015   20. februar 2015 20. februar 2015
2   20. februar 2015    
3 20. februar 2017      
4   20. august 2017    
5 20. februar 2019      
6   9. maj 2025    

 

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Fra den 1. januar 2015 skal emhætter til husholdning have et trykt energimærke med en skala fra A - G, hvor A er mest energieffektiv. Skalaen revideres i 2016, 2018 og 2020, så der kommer mere og mere ambitiøse energiklasser i toppen af skalaen. Fra den 1. januar 2020 skal mærket have en skala med A+++ som den bedste energiklasse.

Leverandøren kan, hvis han ønsker det, anvende energimærket for den efterfølgende periode. Det vil sige, at han allerede fra den 1. januar 2015 kan anvende et energimærke med skalaen for A+-F og fra den 1. januar 2016 kan anvende et energimærket med en skala fra A++ - E osv.

Tidsplan for introduktion af energieffektivitetsklasser på mærket:

 

Tidspunkt Energieffektivitetsklasser på mærket
Fra 1.  januar 2015  A - G eller A+ - F
Fra 1.  januar 2016 A+ - F eller A++ - E
Fra 1.  januar 2018 A++ - E eller A+++ - D
Fra 1.  januar 2020 A+++ - D

 

Oplysninger på energimærket er energieffektivitetsklassen, årligt energiforbrug og støjniveau. Endvidere er der angivelse af hydraulisk effektivitet, belysningseffektivitet og fedtrensningseffektivitet på en skala fra A - G.

Fra den 1. april 2015 skal leverandørerne yderligere stille et elektronisk energimærke og datablad til rådighed for forhandlere m.v. Forhandlere skal sørge for at synliggøre det elektroniske energimærke og datablad, når emhætterne udbydes til salg på internettet.

Energimærker

Fra 1. januar 2016

Energimærke 2016    

Fra 1. januar 2018 

Energimærke 2018 

Fra 1. januar 2020

energimærke emhætter 2020

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug. Se nederst under dokumenter.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om emhætter

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk