Luftvarmeprodukter og køleprodukter

Ecodesignkrav

Fra den 1. januar 2018 er der krav til energieffektivitet, emissioner og produktinformation for luftvarmeprodukter og køleprodukter.

Kravene gælder for:

  • Luftvarmeprodukter med en nominel varmekapacitet på op til og med 1 MW
  • Køleprodukter med en nominel kølekapacitet på op til og med 2 MW
  • Fancoil-enheder (Fan coil units)

Der er minimumskrav til sæson-energieffektiviteten for rumopvarmning (seasonal space heating energy efficiency) og køling (seasonal space cooling energy efficiency), til NOx-emissionen samt informationskrav.

Produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., må ikke markedsføres inden for EU.

Læs mere om producenter og importører

Kravene indføres i tre trin

  1. Fra den 1. januar 2018 er der minimumskrav til energieffektiviteten og krav om produktinformation for luftvarmeprodukter og køleprodukter. For fancoil-enheder er der udelukkende informationskrav.
  2. Fra den 26. september 2018 er der en maksimumgrænse for tilladt NOx-emission for luftvarmeaggregater, der bruger gas- eller flydende brændsler, luft-luft-varmepumper med intern eller ekstern forbrænding og motordrevne eller varmedrevne luftvarmeaggregater.
  3. Fra den 1. januar 2021 skal luftvarmeprodukter og køleprodukter opfylde skærpede krav til energieffektivitet, og der sker en reduktion af grænsen for den maksimalt tilladte NOx-emission for luftvarmeaggregater, der bruger gas- eller flydende brændsler.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder. Se nederst under dokumenter.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk