Lyskilder

Ecodesignkrav

Der er ecodesignkrav til lyskilders energieffektivitet, brugsegenskaber og krav om information på hjemmesider og i teknisk dokumentation.

Der er krav til alle typer af lyskilder til belysningsformål – herunder glødepærer, halogenglødepærer, LED, kompaktlysstofrør, lysstofrør og højtryksdamplamper. Speciallyskilder er dog ikke omfattet af krav til energieffektivitet og brugsegenskaber, men de er omfattet af informationskrav. 

Kravene fremgår af flere ecodesignforordninger afhængig af typen af lyskilden.

Læs mere i Vejledning om krav til lyskilder (i højre side) eller i ecodesign-forordningerne.

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv. ikke må markedsføres i EU/EØS.

Læs mere om producenter og importører.

Ikke-retningsbestemte lyskilder

Kravene for ikke-retningsbestemte lyskilder findes i forordningerne 244/2009/EF ændret ved 859/2009/EF, forordning 245/2009/EF ændret ved 347/2010/EU, samt forordning 2015/1428, der indeholder ændringer til 244/2009 og 245/2009. Kravene har virkning, som følger:

Ecodesignkrav for ikke-retningsbestemte lyskilder (dog ikke brugsegenskaber for LED)

År Energieffektivitet Brugsegenskaber Information
2009 1. september 1. september 1. september
2010 13. april 13. april -
  1. september - 1. september
      13. oktober
2011 1. september - -
2012 13. april 13. april 13. april
  1. september - -
2013 1. september - -
2015 13. april    
2017 13. april 13. april  
2018 1. september - -

Retningsbestemte lyskilder

Kravene for retningsbestemte lyskilder (spots o.lign.) findes i forordningen 1194/2012/EU og har virkning, som følger:

 

Ecodesignkrav for retningsbestemte lyskilder (herunder brugsegenskaber for alle LED)

År Energieffektivitet Brugeregenskaber Information
2013 1. september 1. september 1. september
2014 1. september marts -
2016 1. september - -

Inden de sidste stramninger, der blev indført 1. september 2016, trådte i kraft, skulle en markedsvurdering fastslå, om der fandtes egnede erstatningsmuligheder for halogenspots. Markedsvurderingen fastslog, at der er tilgængelige erstatningsmuligheder på markedet, hvorfor stramninger er trådt i kraft efter planen.

Læs Kommissionens markedsvurdering 

Energimærkning

Lyskilder skal have et energimærke med skalaen A++ til E, når de udbydes og udstilles til salg i butikker o.lign. Energimærket skal være trykt på eller fastgjort til ydersiden af lyskildens emballage.

Kravet om energimærkning gælder alle typer af lyskilder til såvel boliger som erhverv og vejbelysning. Undtaget er kun lyskilder under 30 lumen, lyskilder til batteridrift eller speciallyskilder.

Speciallyskilder er lyskilder, hvis primære formål ikke er belysning, men f.eks. UV-bestråling, varme, fotooptagelser, signalering mv.

Speciallyskilder, der sælges til belysningsformål, er dog ikke undtaget fra krav om energimærkning

Der er endvidere krav om levering af datablad, informationskrav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer.

Læs mere i vejledning om krav til lyskilder og forordningen om energimærkning af lyskilder og lysarmaturer (874/2012/EU).

Eksempel på energimærke for lyskilder:

Energimærke for lyskilde

Læs mere om forbrugerinformation om belysning

Dokumenter og links

Vejledning til producenter og importører af lyskilder

LED-erstatningslyskilders tilgængelighed - Analyse feb. 2014 (Engelsk)

Forbrugerinformation om belysning

Til producenter

Beregn, om en bestemt lyskilde overholder ecodesignkravene

Tjekliste oplysningskrav – ikke-retningsbestemte lyskilder

Tjekliste oplysningskrav – retningsbestemte lyskilder

Ecodesign

Ecodesignforordning for ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger

Ændring til forordning for ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger

Ecodesignforordning for ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger med ændringer

Ecodesignforordning for ikke-retningsbestemte lyskilder til vej- og kontorbelysning

Ændring til forordning for ikke-retningsbestemte lyskilder til vej- og kontorbelysning

Ecodesignforordning for ikke-retningsbestemte lyskilder til kontor og vejbelysning med ændringer

Ecodesignforordning for retningsbestemte lyskilder

Ændringer til ecodesignforordningerne for ikke-retningsbestemte lyskilder samt ecodesignforordning for lysarmaturer og tilknyttet udstyrfor ikke-retningsbestemte lyskilder til kontor og vejbelysning med ændringer

Energimærkning

Energimærkningsforordning for lyskilder og armaturer

Engelsk

Ecodesign regulation regarding non-directional household lamps

Amendment to ecodesign regulation regarding non-directional household lamps

Ecodesign regulation regarding non-directional tertiary lighting

Amendment to ecodesign regulation regarding non-directional tertiary lighting

Ecodesign regulation regarding directional lamps

Energy labelling regulation regarding electrical lamps and luminaires

Amendment to ecodesign regulation for non-directional household lamps and ecodesign regulation for fluorescent lamps and related equipment

Signe Friis Christensen
Fuldmægtig (+45) 3392 6748
Thore Stenfeldt
Fuldmægtig (+45) 3392 7704