Olie- og gaskedler

Ecodesignkrav

Der er ecodesignkrav til fossilt fyrede kedler og kombikedler, der er beregnet til at indgå i centralvarmeanlæg. I Danmark er naturgas- og oliekedler de mest almindelige kedeltyper, der bliver omfattet af kravene. Kravene omfatter imidlertid også kedler, der anvender el til opvarmningen og kedler, der kan producere strøm (mini-/mikrokraftvarmekedler).

Reglerne gælder for:

 • Kedler, der anvender gas, olie eller el til rumopvarmning via et varmeanlæg
 • Kedler, der anvender gas, olie eller el til kombineret produktion af varmt brugsvand og varme til varmeanlæg (såkaldte kombikedler)
 • Kedler, der anvender gas eller olie til produktion af el og varme til rumopvarmning
 • Kedler, der har en ydelse på op til og med 400 kW
 • Reglerne betyder, at produkter der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv. ikke vil kunne markedsføres i EU.

Kravene indføres i tre trin:

 1. Siden den 26. september 2015 har der været krav til energieffektivitet til varmeproduktion og til varmtvandsproduktioneffektiviteten, hvis kedlen har denne funktion. Derudover indføres krav til information i den tekniske dokumentation og i særlige produktblad.
 2. Fra  den 26. september 2017 strammes kravet til energieffektiviteten for varmtvandsproduktion for kedler ,der har denne funktion. Også kravet til energieffektivitet til elektriske kedler og mini/micro-kraftvarmeanlæg strammes.
 3. Fra den 26. september 2018 er der krav til kedlers højst tilladte NOx-emission.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for kedler til rumopvarmning.

Energimærkning

 

Siden den 26. september 2015 har kedler og kombikedler skullet have et energimærke med A++ - G-skalaen, hvor A++ er det mest energieffektive. Mærket tilføjes energiklassen A+++ fra den 26. september 2019.

Reglerne gælder for:

 • Kedler, der anvender gas, olie eller el til opvarmning af vand til et varmeanlæg
 • Kedler, der anvender gas, olie eller el til kombineret produktion af varmt brugsvand og varme til varmeanlæg (såkaldte kombikedler)
 • Kedler, der anvender gas eller olie til produktion af el og varme til rumopvarmning
 • Solkomponenter og styringer, der anvendes i pakkeløsninger med kedler
 • Kedler, der har en effekt op til og med 70 kW.

For solokedler skal energimærket udover energiklassen indeholde oplysninger om ydelsen i KW og støjniveau i dB. Kombikedler skal ud over oplysningerne for solokedlen indeholde oplysninger om "brugsvandsstørrelsen" og energiklassen for varmtvandsproduktion.Mikro- og minikraftvarmeanlæg har deres eget energimærke.

Kedelløsninger, der indeholder sol- eller styringskomponenter skal have det såkaldte pakkemærke, som indeholder dels energiklasse for kedlen og dels energiklassen for den samlede løsning. På mærket skal angives, hvilke løsninger, der indgår i mærket (sol, varmtvandsbeholder, styring og kedel).

Leverandører af produkter og pakker omfattet af energimærkningsordningen skal levere trykt og digitalt energimærke samt særlige produkt- og pakkedatablade.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for kedler, varmepumper og pakkeløsninger. Se nederst under dokumenter.

Eksempel på energimærke:

Energimærkeeksempel

Kombikedel, dvs. kedel med rum- og vandopvarmningsfunktion.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om kedler til varmeanlæg

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk