Opvaskemaskiner

Fra 1. marts 2021 skal opvaskemaskiner til husholdninger overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. Fra samme dato skal produkter, der udbydes til salg være forsynet med et ændret energimærke med en skala fra A-G. 

Se de nuværende krav, som gælder indtil 1. marts 2021, længere nede på denne side.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter, der er markedsført efter 1. august 2017 i EPREL-databasen og fra 1. januar 2019 skal alle nye produktmodeller registreres inden de bringes i omsætning i EU.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammefordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske dokumentation m.fl.

Se forordningens Bilag I for den fulde liste af informationer, der skal inddateres i databasen

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Se yderligere oplysninger om EPREL-databasen

I forbindelse med ændringen af energimærkningen gælder der særlige regler for registrering af opvaskemaskiner i EPREL-databasen:

 • Fra 1. november 2020 skal leverandører indtaste oplysningerne fra produkternes produktdatablade (se bilag V i forordning (EU) 2019/2017) i EPREL-databasen
 • Fra 1. marts 2021 skal leverandører indtaste indholdet fra produkternes tekniske dokumentation (se bilag VI i forordning (EU) 2019/2017) i EPREL-databasen

Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærkningen

Leverandørerne og forhandlerne skal i forbindelse med ændringen af energimærkningen overholde en række forpligtelser omkring levering og anvendelse af energimærket. Reglerne fremgår dels af rammeforordningen om energimærkning (EU) 2017/1369 og dels af energimærkningsforordningen for opvaskemaskiner (EU) 2019/2017.

Forhandlerne skal fra 1. marts 2021 sikre, at det ændrede energimærke vises klart synligt, når produkterne udbydes til salg i butikker og på nettet, og at modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgår af reklamer for produktet.

Leverandørerne skal i fire måneder forud for, at produkterne skal bære det nye energimærke (for modeller der bringes i omsætning mellem 1. november 2020 og 1. marts 2021), levere både det gamle og det nye energimærke. For modeller, der bringes i omsætning før 1. november 2020, skal leverandøren levere det nye energimærke på anmodning fra forhandleren, medmindre en række betingelser gør sig gældende.

Se mere i 'Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærket' (pdf)

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsyn 

Information til producenter og importører

Forbud mod omgåelse og overgangsbestemmelser fra 25. december 2019

Ecodesign

 • Forbud mod markedsføring af opvaskemaskiner, der er designet til at ændre ydelse under test.
  Se mere i Artikel 6 i forordning (EU) 2019/2022
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke. Hvis brugeren afviser en opdatering, må det ikke medføre en ændring af ydeevnen.
 • Softwareopdatering må aldrig medføre, at produktet ikke længere opfylder ecodesign-kravene.
 • Indtil den 28. februar 2021, må betegnelsen ”Normalprogram” i forordning (EU) Nr. 1016/2010 erstattes med betegnelsen ”Eco-program”, som anvendes for normalprogrammet i den nye ecodesign-forordning.

Energimærkning

Indtil den 28. februar 2021, må de oplysningsskemaer, der kræves iht. hhv. forordning (EU) 1059/2010 (energimærkning af opvaskemaskiner), gøres tilgængelige via EPREL produktdatabasen, frem for at blive leveret fysisk med produktet. Dog skal oplysningsskemaet leveres i fysisk format, hvis en forhandler anmoder om det.

Se Artikel 10 i forordning (EU) 2019/2017

Nye regler fra hhv. 1 marts 2021 og 2024

Ecodesign – forordning (EU) Nr. 2019/2022

Kravene gælder for almindelige opvaskemaskiner til husholdninger inkl. produkter til indbygning og produkter, der også kan drives af batterier. Nogle få særlige produkter er helt eller delvist undtaget fra reglerne.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2022

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 1. marts 2021

 • Krav om et ”eco-program” og hvordan dette program skal angives på programvælgeren.
 • ”Programmet benævnt ”eco-program” skal opfylde krav til energieffektivtivitet og opvaske- og tørreevne.
 • Krav til funktion og maksimalt forbrug i slukket tilstand og i standbytilstand, med og uden netværksforbindelse, og ved udskudt start. Evt. netværksforbindelse skal være deaktiveret, medmindre brugeren selv aktiverer den.
 • Krav om installations- og brugervejledning på internettet, herunder krav til indholdet.
 • Krav om adgang til vejledning om reparation og vedligeholdelse for professionelle reparatører og, i mindre omfang, for forbrugere.
 • Vigtige reservedele skal være tilgængelige i 10 år efter at salg af en model slutter, og leveringstiden må højst være 15 dage.
 • Produktet skal kunne adskilles, så komponenter og materialer kan genbruges. Hvis produktet indeholder en varmepumpe, skal der gives information om det anvendte kølemiddel.

Fra 1. marts 2024

Krav til energieffektivitet af ”eco-program” skærpes.

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/2022

Energimærkning - forordning (EU) 2019/2017

Kravene gælder for almindelige opvaskemaskiner til husholdninger inkl. produkter til indbygning og produkter, der også kan drives af batterier. Nogle få særlige produkter er helt eller delvist undtaget fra reglerne.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2017

Fra 1. marts 2021 skal det nye energimærke vises, når et produkt fremvises til salg, både ved udstilling, på print og på nettet. Endvidere skal modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgå af reklamer mv. for produktet.

Producenter og importører skal stille det nye energimærke til rådighed for forhandlere fra 
1. november 2020.

Se hvad der kræves af leverandører og forhandlere, når energimærkeskalaen ændres

Energimærket for opvaskemaskiner

Opvaskemaskiner

I. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL 
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
V. Energieffektivitetsklasse ved ”eco-program”
VI. Energiforbrug pr. 100 opvaske ved ”eco-program” 
VII. Antal kuverter ved ”eco-program”
VIII. Vandforbrug pr. opvask ved ”eco-program”
IX. Varighed af opvasken ved ”eco-program” 
X. Støjniveau ved ”eco-program” og støjklasse på en skala fra A-D ved ”eco-program”
XI. Energimærkningsforordningens nummer

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Reklamer og teknisk salgsmateriale skal som minimum vise energiklassen på denne måde:

Reklamer og teknisk salgsmateriale

Det store bogstav er produktets energiklasse. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2017

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal produktets energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

Oplysninger på mærket og databladet skal være synligt og læselig og opfylde kravene til tekststørrelse i forordningen.

Se nærmere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2017

Gældende regler indtil 1. marts 2021

Ecodesignkrav – forordning (EU) Nr. 1016/2010

Gældende regler om ecodesignkrav for opvaskemaskiner til husholdningsbrug, som kan tilsluttes elnettet – herunder maskiner som også kan drives af batterier, trådte i kraft i 2010. 

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv. ikke må markedsføres inden for EU. Produkter, der allerede befinder sig hos grossister eller i detailforretninger inden for EU, må fortsat sælges.

Kravene er indført i fem trin. Der er krav om energieffektivitet til alle maskiner. Udover krav til energieffektivitet er der bl.a. krav til maskinernes vaskeevne og tørreevne. Der er også krav om, at producenten angiver en række informationer i brugsanvisningen.

Opvaskemaskiner skal derudover overholde krav fra forordningen om standby og slukket.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for opvaskemaskiner.

Energimærkning – forordning (EU) Nr. 1059/2010

Opvaskemaskiner til husholdningsbrug skal energimærkes med skalaen A+++ til D. Energimærket indeholder oplysninger om opvaskemaskinens energiklasse, årlige energiforbrug, årlige vandforbrug, antal kuverter og støj. Hvis opvaskemaskinen har opnået EU’s miljømærke Blomsten, kan det indsættes på energimærket.

Energimærket indeholder ikke længere oplysninger om opvaskeevne, da der er indført krav om, at alle opvaskemaskiner på markedet skal have en opvaskeevne svarende til et A.

Fra den 20. april 2012 har der også været informationskrav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer.

De præcise krav for energimærket fremgår af Forordningen om energimærkning af opvaskemaskiner.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk