Servere og datalagringsprodukter

Servere og datalagringsprodukter

Servere og onlinedatalagringsprodukter er omfattet af EU’s regler om ecodesign.

Fra 1. marts 2020 skal servere og onlinedatalagringsprodukter overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. Fra samme dato overgår computerservere fra at være omfattet af forordningen for computere og computerservere (EU) Nr. 617/2013 til at være at være omfattet af kravene for servere og datalagringsprodukter. 

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Information til producenter og importører

Forbud fra 4. april 2019

Fra 4. april 2019 er det forbudt at markedsføre servere og datalagringsprodukter, der er designet til at ændre ydelse under test.

Se Artikel 6 i forordning (EU) 2019/424

Nye regler fra hhv. 1 marts 2020, 2021 og 2023

Ecodesign – forordning (EU) 2019/424

Reglerne gælder for servere, som styrer computere og andre enheder via netværksforbindelser og onlinedatalagringsprodukter, som giver direkte og hurtig adgang til data online. Reglerne gælder ikke for bl.a. hjemmeservere (iht. definition i forordning (EU) nr. 617/2013), servere med flere end fire processorsokler, store servere, netværksservere og datalagringsprodukter med under 3 og over 400 datalagringsenheder.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 af forordning (EU) 2019/424

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 1. marts 2020:

 • Mindstekrav til energieffektivitet og effektfaktor for strømforsyningsenheder (PSU) til servere og onlinedatalagringsprodukter. Jævnstrømsservere og -datalagringsprodukter er undtaget. 
 • Særligt for servere med én eller to processokler (undtagen for modstandsdygtige servere, HPC- servere og servere med integreret APA).
  • Maksimumgrænse for effektforbrug i tomgangstilstand (Idle state) 
  • Mindstekrav til energieffektivitet i aktiv tilstand 
 • Anvendelse af sammenføjningsteknikker o.l., der ikke hindrer adskillelse med henblik på reparation eller genbrug af en række nærmere angivne komponenter.
 • Tilgængelighed af funktion til sikker datasletning for alle datalagringsenheder.
 • Produktinformation, herunder information på hjemmesider og i brugsanvisninger.
 • Oplysning til tredjeparter, der arbejder med reparation, genbrug, genanvendelse mv. om:
  • Indhold af råstoffer af kritisk betydning (kobolt og neodym i harddiske)
  • Instruktioner om demontering herunder vedr. fastgørelsesteknikker og nødvendige værktøjer
 • Teknisk dokumentation, der viser overholdelse af krav.

Fra 1. marts 2021:

Tilgængelighed af seneste udgaver af firmware og tilhørende sikkerhedsopdateringer

Fra 1. marts 2023:

Mindstekravene til energieffektivitet og effektfaktor for strømforsyningsenheder (PSU) til servere og onlinedatalagringsprodukter skærpes. Jævnstrømsservere og -datalagringsprodukter er undtaget.

Energimærkning

Servere og datalagringsprodukter er ikke omfattet af energimærkning og leverandører skal derfor ikke registrere produkter i EU's EPREL-produktdatabasen.

Se mere information om EPREL-databasen her

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk