Servere og datalagringsprodukter

Servere og datalagringsprodukter

Servere og onlinedatalagringsprodukter er omfattet af EU’s regler om ecodesign.

Servere og onlinedatalagringsprodukter skal overholde ecodesignkravene vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. i forordning 2019/424. Reglerne gælder også for computerservere.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Ændringer fra 1. marts 2021

Fra 1. marts 2021 gælder en række ændringer/rettelser til ecodesign-forordningen for servere og datalagringsprodukter gennemført i en tværgående forordning for en række produkter (den såkaldte Omnibusregulering).

Der er bl.a. ændringer vedr. indhold af teknisk dokumentation, definition af oplyste værdier og andre parametre, tilføjelse af foreløbige testmetoder og præcisering af, at verifikationstolerancer kun er til brug for medlemsstaternes markedskontrol.  Endvidere lille justering af reglen vedrørende omgåelse.

Bemærk, at ændringer til forordningens bilag først har virkning fra 1. maj 2021.

Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/341.

Nye regler fra hhv. 1 marts 2020, 2021 og 2023

Ecodesign – forordning (EU) 2019/424

Reglerne gælder for servere, som styrer computere og andre enheder via netværksforbindelser og onlinedatalagringsprodukter, som giver direkte og hurtig adgang til data online. Reglerne gælder ikke for bl.a. hjemmeservere (iht. definition i forordning (EU) nr. 617/2013), servere med flere end fire processorsokler, store servere, netværksservere og datalagringsprodukter med under 3 og over 400 datalagringsenheder.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 af forordning (EU) 2019/424

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 1. april 2019:

Forbud mod at markedsføre servere og datalagringsprodukter, der er designet til at ændre ydelse under test. 

Fra 1. marts 2020:

 • Mindstekrav til energieffektivitet og effektfaktor for strømforsyningsenheder (PSU) til servere og onlinedatalagringsprodukter. Jævnstrømsservere og -datalagringsprodukter er undtaget. 
 • Særligt for servere med én eller to processokler (undtagen for modstandsdygtige servere, HPC- servere og servere med integreret APA).
  • Maksimumgrænse for effektforbrug i tomgangstilstand (Idle state) 
  • Mindstekrav til energieffektivitet i aktiv tilstand 
 • Anvendelse af sammenføjningsteknikker o.l., der ikke hindrer adskillelse med henblik på reparation eller genbrug af en række nærmere angivne komponenter.
 • Tilgængelighed af funktion til sikker datasletning for alle datalagringsenheder.
 • Produktinformation, herunder information på hjemmesider og i brugsanvisninger.
 • Oplysning til tredjeparter, der arbejder med reparation, genbrug, genanvendelse mv. om:
  • Indhold af råstoffer af kritisk betydning (kobolt og neodym i harddiske)
  • Instruktioner om demontering herunder vedr. fastgørelsesteknikker og nødvendige værktøjer
 • Teknisk dokumentation, der viser overholdelse af krav.

Fra 1. marts 2021:

Tilgængelighed af seneste udgaver af firmware og tilhørende sikkerhedsopdateringer

Fra 1. marts 2023:

Mindstekravene til energieffektivitet og effektfaktor for strømforsyningsenheder (PSU) til servere og onlinedatalagringsprodukter skærpes. Jævnstrømsservere og -datalagringsprodukter er undtaget.

Energimærkning

Servere og datalagringsprodukter er ikke omfattet af energimærkning og leverandører skal derfor ikke registrere produkter i EU's EPREL-produktdatabasen.

Se mere information om EPREL-databasen her

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk