Smartphones og tablets

Det forventes at disse krav finder anvendelse i 2025.

Se regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

Energimærkning

Nye Energimærkekrav er vedtaget for smartphones og tablets

Europa-Kommissionen har den 16. juni 2023 vedtaget en produktforordning om energimærkning af smartphones og tablets. Mærkningen giver forbrugere mulighed for i en købssituation at træffe et informeret valg i forhold til smartphones og tablets resource- og energieffektivitet, såsom holdbarheden af batteriet og hvor reparerbart produktet er.

De nye krav favner bredere og vil for fremtiden omfatte:

 • Reparationsscore som beregnes ud fra cirkulære økonomi-aspekter
 • Udvidet energimærke med inkorporeret batteriudholdenhed og skærmholdbarhed samt tæthedsgrad mod støv og vand
 • Krav om teknisk dokumentation
 • Krav om produktinformation inddatering i European Registry for Energy Labelling (EPREL).

Billedet viser det nye energimærke for smartphones og tablets. Energimærket vil bl.a. indeholde en QR-kode der giver adgang til EPREL (I), produktets energieffektivtetsklasse (IV og V), Batterilevetid i timer og minutter (VI) samt reparationsscore.

Produktforordningen er blevet fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet til indsigelse. Offentliggørelse og ikrafttræden af ​forordningen forventes at blive endeligt vedtaget i efteråret, medmindre de to institutioner gør indsigelse. 21 måneder efter reguleringens ikrafttrædelse finder kravene anvendelse. Kravene introduceres rettidigt så producenter og leverandøren har tid til at omstilles design, produktion og mærkning.

Ecodesign

Nye Ecodesignkrav er vedtaget for smartphones og tablets

Der er ligeledes blevet vedtaget nye ecodesign krav for smartphones, mobiltelefoner og tablets. Offentliggørelsen og ikrafttrædelsestidspunktet er ikke fastsat, men det forventes at retsakten træder i kraft slutningen af 2023 eller i starten af 2024 medmindre de to institutioner gør indsigelse. Herefter vil de nye krav, Ifølge forordningsforslaget, finde anvendelse hhv. 12 måneder og 18 måneder efter reguleringens ikrafttrædelsestidspunkt.

Reguleringen sætter krav til energi- og ressourceeffektivitet og information, såsom batteriholdbarhed og reparerbarhed. Heriblandt:

 • Krav til batteriernes varighed (per opladning) og levetid (totale antal opladninger i batteriets levetid),
 • Krav om tilgængeligheden af reservedele og reparations- og vedligeholdsinstruktioner for hhv. professionelle reparatører og slutbrugere,
 • Krav til den maksimale leveringstid for reservedele,
 • Informationskrav vedr. reparations- og vedligeholdelsesinstruktionernes indhold samt information om reservedelenes maksimale pris,
 • Krav til, at produkterne nemt kan adskilles i komponenter og bestanddele,
 • Krav til produkternes holdbarhed ved tab, ridsning af skærm og eksponering for støv og vand,
 • Krav til styresystemers opgradering, datasletning og overførsel af funktionaliteter efter brug, samt bestemmelse om, at softwareopdateringer ikke må forringe produkters ydeevne, der gør, at produktet ikke overholder gældende lovgivning.

 

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter i EPREL-databasen.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammefordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske dokumentation m.fl. Se forordningens Bilag I for den fulde liste af informationer, der skal inddateres i databasen. 

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og til at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Yderligere oplysninger om EPREL-databasen

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet