Svejseudstyr

Svejseudstyr

Svejseudstyr er omfattet af EU’s regler om ecodesign.

Fra 1. januar 2021 skal svejseudstyr til elnettilslutning overholde ecodesignkrav vedrørende omgåelse, reservedele og reparation og en række informationskrav. Fra 1. januar 2023 stilles tillige krav vedr. strømforsyningens effektivitet og elforbruget i tomgang. 

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter, der er markedsført efter 1. august 2017 i EPREL-databasen. Fra 1. januar 2019 skal alle nye produktmodeller registreres inden de bringes i omsætning i EU. Produkter som svejseudstyr, der alene er omfattet af ecodesignkrav, skal ikke registreres. 

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Se yderligere oplysninger om EPREL-databasen

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsynet

Information til producenter og importører

Nye regler fra hhv. 1. januar 2021 og 2023

Ecodesign – forordning (EU) 2019/1784

Reglerne gælder for elnetstilsluttet svejseudstyr til manuel, automatisk eller halvautomatisk svejsning, skæring eller lodning via lysbuesvejsning. Både stationært og transportabelt udstyr er omfattet. Svejseudstyr til pulversvejsning, lysbuesvejsning med begrænset funktionstid, modtandssvejsning og tapsvejsning er ikke omfattet af kravene.

Se nærmere i artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/1784

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 1. januar 2021

Forbud vedrørende omgåelse og software/firmware

 • Forbud mod svejseudstyr, der er designet til at ændre ydelse under test
 • Svejseudstyrets energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke. Hvis brugeren afviser en opdatering, må det ikke medføre en ændring af ydeevnen.
 • Softwareopdatering må aldrig medføre, at produktet ikke længere opfylder ecodesign-kravene.

Se mere herom i forordningens Artikel 6.

Reservedele og reparation

Producenten, dennes repræsentant eller importøren skal sikre at:

 • Professionelle reparatører har adgang til en række angivne reservedele i minimum 10 år efter produktion af sidste model.
 • Angivne reservedele kan udskiftes ved hjælp af almindeligt værktøj.
 • Liste over reservedele og procedure for bestilling er tilgængelig på deres hjemmeside senest 2 år efter den første enhed af en model er bragt i omsætning.
 • Professionelle reparatører senest 2 år efter den første enhed af en model er bragt i omsætning kan få adgang til oplysninger om reparation og vedligehold (oplysninger om betingelser skal være tilgængelige på deres hjemmeside.
 • Reservedele kan leveres senest 15 dage efter bestilling.

For svejseudstyret med display

Displayet skal angive brugen af svejsetråd eller tilsatsmateriale i gram per minut eller tilsvarende standardiseret måleenhed.

Informationskrav

Producenten, importøren eller den bemyndigede repræsentant skal sikre, at en række oplysninger om produktet er tilgængelige på deres hjemmeside og på mærkepladen.

På hjemmesiden skal der bl.a. være oplysninger om:

 • Produkttype, producent, modelidentifikation, ækvivalente modeller
 • Strømforsyningens effektivitet 
 • Forbrug i tomgang
 • Oplysninger med relevans for genvinding og bortskaffelse ved end-of-life
 • Liste med ”kritiske råstoffer” og i hvilke komponenter de findes (hvis mere end et gram pr. komponent
 • Vejledende forbrug af beskyttelsesgas, svejsetråd og tilsatsmateriale

På mærkepladen skal der være oplysning om:

 • Fremstillingsår

Fra 1. januar 2023

 • Svejseudstyrets strømforsyning skal mindst have en energieffektivitet på:
  • 85 % for trefaset strømforsyning med DC-output
  • 80 % for enfaset strømforsyning med DC-output eller AC-output
 • Maksimalt tilladt strømforbrug i tomgang 50 W

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/1784

Energimærkning

Svejseudstyr er ikke omfattet af energimærkning.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk