Tørretumblere

Nye ecodesign- og energimærkningskrav til tørretumblere

Kommissionen har vedtaget to nye produktforordninger, der fastsætter nye ecodesign og energimærkningskrav om tørretumblere.

De to nye forordninger er hhv. forordning (EU) 2023/2533 om ecodesign for tørretumblere og forordning (EU) 2023/2534 om energimærkning for tørretumblere”.

Den største ændring er at energimærket for tørretumblere nu bliver reskaleret, så energieffektivitetsklasserne er fra A-G og energieffektivitetskravene er blevet forbedret i henhold til nye markedsdata, herunder data om varmepumpetørretumblere. Desuden omfatter ændringerne:

  • Indførelse af regler mod omgåelse og bestemmelser om software- og firmwareopdateringer.
  • Eco-programmet er det deklærede program, som ecodesign-kravene relaterer til.
  • Det vægtede gennemsnitlige energiforbrug pr. cyklus er baseret på en mere realistisk vægtning mellem fuld og halv belastning.
  • Der defineres krav til ressourceeffektivitet gennem tilgængelighed af reservedele for både brugere og professionelle reparatører.

Endvidere arbejder Europakommissionen med et udkast til en reparations score for tørretumblere, som indføres på det reskalerede energimærke inden 2027.

Forordningerne er trådt i kraft og finder anvendelse fra 1. juli 2025.

Du kan læse mere om reskaleringen af energimærker på Label2020

Ecodesignkrav

Der er vedtaget ecodesignkrav til tørretumblere. Kravene udfaser de mindst energieffektive tørretumblere og stiller krav til kondenseringsevnen for kondenstumblere. Der er endvidere krav til indhold af brugsvejledningen.

Der er endvidere grænser for forbrug i standby og slukket tilstand og krav om energistyring.

Bemærk, at ecodesignforordningen for tørretumblere anvender den lidt misvisende betegnelse tørreevne i stedet for kondenseringsevne.

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke må markedsføres inden for EU/EØS.

Læs mere om producenter og importører

Kravene bliver indført i 3 trin. Krav til energieffektivitet og kondenseringsevne for kondenstumblere har gældt siden 1. november 2013 og blev skærpet den 1. november 2015. Krav til indhold i brugsvejledningen har gældt siden 1. november 2014.
 

Ecodesignkrav for tørretumblere
Trin Energieffektivitet Kondenserings-evne (for kondenstumblere) Information i brugsvejledning
1 1. november 2013 1. november 2013 -
2 - - 1. november 2014
3 1. november 2015 1. november 2015 -

 

Brugsvejledningen skal indeholde oplysninger om normalprogrammet til bomuld, oplysninger om programvarighed og energiforbrug for de mest anvendte tørreprogrammer og forbrug i slukket og ”left on-tilstand”.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for tørretumblere. Se nederst under dokumenter.

Grænserne for forbrug i standby og slukket tilstand, samt krav om energistyring fremgår af forordningen om standby og slukket

Energimærkning

Fra den 29. maj 2013 er der indført et nyt energimærke for tørretumblere til husholdningsbrug. Energimærket har skalaen A+++ til D. Oplysninger på det nye energimærke er energiklasse, årligt energiforbrug, tørretid, antal kg tøj, støj og hvilken type tørretumbleren er (kondens, aftræk og gas). For kondenstørretumblere er der endvidere oplysning om kondenseringsevnen.

Hvis tørretumbleren har opnået EU’s energimærke Blomsten, kan dette sættes på energimærket.

Fra den 29. september 2013 er der også informationskrav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer.

Eksempler på energimærker for kondens-, aftræks- og gastørretumbler.

Læs mere om forbrugerinformation om tørretumblere

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk