Vandpumper

Ecodesignkrav

EU har sat ecodesignkrav til vandpumper, som anvendes til pumpning af rent vand. Kravene indeholder både krav til energieffektivitet og krav til produktinformation om vandpumper.

Vandpumper som kun er udformet til brandbekæmpelsesformål, fortrægningspumper og selvansugende pumper er ikke omfattet af reglerne. Vandpumper, som er specifikt udformet til rent vand ved temperaturer under -10 °C eller over 120 °C skal overholde krav om enkelte produktinformationer, men er fritaget reglerne om energieffektivitetskrav.

Vandpumper, der ikke opfylder energikravene, må ikke markedsføres i EU. Vandpumper, der var hos grossister eller i detailforretningerne, før kravene trådte i kraft, må gerne sælges. Det er europæiske producenter og importører, der har ansvaret for, at reglerne overholdes. Læs mere om producenter og importører.

Cirkulationspumper er også omfattet af ecodesignregler, men er omfattet af reglerne for cirkulationspumper.

Ecodesignkravene gennemføres i 2 trin:

  1. I første trin (fra den 1. januar 2013), er der krav om energieffektivitet og krav til produktinformation.

    Kravene til energieffektivitet afhænger af pumpetypen og omløbstallet. Kravene til produktinformationen betyder, at en række oplysninger om vandpumperne skal fremgå af den tekniske dokumentation og på vandpumpeproducenternes offentlige tilgængelige hjemmesider.

    Der er et særligt krav til produktinformationen på pumper, der er egnet til drikkevand.

  2. Andet trin træder i kraft den 1. januar 2015 og omfatter alene krav til energieffektivitet.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for vandpumper. Se nederst under dokumenter.

Ecodesignkrav for vandpumper
Trin Krav om energieffektivitet Informationskrav
1 1. januar 2013 1. januar 2013
2 1. januar 2015 -

 

Energimærkning

Der er ikke energimærkning af vandpumper.

Læs mere om

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk