Ventilationsaggregater

Ecodesignkrav

Ventilationsaggregater har siden 1. juli 2014 været omfattet af EU's ecodesignforordning nr. 1253/2014.

Forordningen, der får virkning fra 1. januar 2016, stiller minimumskrav til energieffektivitet af ventilationsenheder og varmegenvinding, samt krav til de balancerede ventilationsenheder om, at der skal være mulighed for varmegenvinding. Endvidere er der krav til informationsniveauet i forbindelse med salg af ventilationsenheder.

Ecodesignforordningen bliver indført i to trin og stiller forskellige krav til ventilationsaggregater til henholdsvis boligventilation og ventilation af andet end boliger. En række produkter er undtaget, f.eks. ATEX-aggregater, aggregater til særlige aggressive eller varme/kolde omgivelser eller med varmepumpe til andet end varmegenvinding til ventilationsluft.

Det første trin har været gældende siden den 1. januar 2016 og andet trin fra 1. januar 2018.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for boligventilationsaggregater. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Ecodesignkravene bliver suppleret af energimærkning af ventilationsaggregater til boliger. I følge energimærkningsforordningen 1254/2014 har man siden 1. januar 2016 skullet angive energiklasse på skalaen G til A+ samt ved at vise energimærket, der endvidere angiver ventilationsaggregaters maksimale volumenstrøm og støjniveau. Både envejs- og aggregater til balanceret ventilation skal mærkes.

Energimærkningen indebærer at forbrugerne i en salgsproces skal gøres bekendt med aggregatets energiklasse i salgsmateriale, annoncering, udstilling mv.

Andre regler og produktgrupper

Ventilationsanlæg og ventilationssystemer er endvidere omfattet af krav i Bygningsreglementet, BR18 indeholder alle omfattede bestemmelser.

Reglerne for ventilationsaggregater suppleres af ecodesign og mærkning af emhætter og ventilatorer. Produkter vil ikke være omfattet af flere end et af disse regelsæt.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om ventilationsaggregater

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk