Offentlig høring om VVM-redegørelse for fuld genopbygning af anlæg på Tyra feltet ”ESIA Maersk Oil DBU - Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – ESIS-Tyra

19. juni 2017

Mærsk Olie og Gas A/S har forelagt Energistyrelsen en VVM-redegørelse, der omfatter de samlede mulige påvirkninger på miljøet fra fuld genopbygning af anlæg på Tyra feltet i Nordsøen med henblik på indvinding af olie og gas.

VVM-redegørelsen er fremlagt for offentligheden fra den 19. juni 2017 til den 25. august 2017. 

VVM-redegørelsen med tilhørende tekniske bilag og ikke-teknisk resumé er tilgængelig på dansk og på engelsk på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60726 og her:

Har De bemærkninger til VVM-redegørelsen, bedes de sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til kle@ens.dk eller Amaliegade 44, 1256 København K, senest den 25. august 2017.

Oplysninger om VVM-redegørelsen kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Kirsten Lundt Erichsen, tlf. 33 92 68 73, e-mail: kle@ens.dk eller Anders Juel Rosendal, tlf. 33 92 76 05, e-mail: ajro@ens.dk