Spørgsmål og svar – sol, vind og værker

Modregning af for meget udbetalt støtte

Hvad betyder modregning af for meget udbetalt støtte?

Modregning betyder, at du ikke behøver at indbetale det skyldige beløb i forbindelse med opkrævning af støtte. Energistyrelsen vil modregne det skyldige beløb i udbetalingen af pristillæg eller i Energinets (Vindstøds) udbetaling   af markedsprisen. Det betyder, at udbetalingen fra Vindstød A/S vil blive mindre, når der sker modregning i markedsprisen.

Hvis det skyldige beløb ikke modregnes fuldstændigt i første måned, vil Energistyrelsen fortsætte med at modregne det resterende skyldige beløb indtil den skyldige saldo er i nul. Du betaler ikke renter og gebyrer i forbindelse med modregning.

Hvis ikke det er muligt for Energistyrelsen at modregne det skyldige beløb, vil du modtage en besked om opkrævning af det skyldige beløb i din digitale postkasse. Det kan være i tilfælde, hvor du har solgt din ejendom med VE-anlægget eller har fravalgt pristillægget.

 

Hvad sker der, hvis der sker indbetaling samtidig med modregning?

Hvis du indbetaler det skyldige beløb samtidig med, at Energistyrelsen modregner det skyldige beløb, vil der blive indbetalt for meget i forhold til størrelsen på det skyldige beløb. Energistyrelsen vil udbetale det beløb, som er indbetalt for meget. Udbetalinger af for meget indbetalt beløb sker hurtigt og løbende.

 

Skal jeg betale renter og gebyrer i forbindelse med modregning i pristillæg eller markedspris?

Nej, der bliver ikke opkrævet renter og gebyrer på beløb, der modregnes i enten Energistyrelsens udbetaling af pristillæg eller Vindstøds udbetaling af markedsprisen. 

Hvornår er det ikke muligt at modregne det skyldige beløb?

Hvis der er sket ejerskifte af anlægget, og du er tidligere ejer, vil det ikke være muligt for Energistyrelsen at foretage modregning. 

Det er heller ikke muligt for Energistyrelsen at foretage modregning af det skyldige beløb, hvis pristillægget er fravalgt eller ophørt.

I disse tilfælde vil du modtage besked fra Energistyrelsen om, at der skal ske indbetaling af det skyldige beløb.

Har Energistyrelsen hjemmel til modregning?

Ja, Energistyrelsen har lov til at modregne jf. § 51 stk. 4 i lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024 om fremme af vedvarende energi.

Opkrævning af støtte - særligt for årsbaserede anlæg

Hvorfor opkrævede Energistyrelsen ikke det beløb, som blev varslet i februar 2023?

På grund af en begrænsning i Energistyrelsens IT-system var det på daværende tidspunkt ikke muligt at opgøre det skyldige beløb præcist.

Hvorfor var det ikke muligt at opgøre det præcise skyldige beløb i februar 2023?

Udfordringen opstod på de anlæg, som fyldte 10 år midt i en afregningsperiode. 

Udfordringen omfatter anlæg, der er godkendt til årsbaseret nettoafregning og dermed berettiget til en fast afregningspris på 60 øre i 10 år fra nettilslutningstidspunktet, og 40 øre pr. kWh de efterfølgende 10 år. Det betyder, at anlægget skal skifte fast afregningspris, når anlægget fylder 10 år. Når det skifte sker midt i en afregningsperiode, regnede Energistyrelsens IT- system med den nye, lave afregningspris for hele afregningsperioden. Det betyder, at visse anlægsejere ville være gået glip af den høje afregningspris for den del af perioden, som ligger før anlægget fyldte 10 år.

 

Hvordan er det blevet muligt at opgøre det præcise skyldige beløb?

Anlæg, der fyldte 10 år midt i en afregningsperiode vil blive afregnet med 60 øre pr. kWh for hele afregningsperioden. Det sker på baggrund af en materiel og finansiel hjemmel i aktstykke nr. 24 af 2. november 2023 om finansiering af afregningsproblematik i forbindelse med pristillægsordninger for VE-anlæg på ordningen årsbaseret nettoafregning.

Den efterfølgende afregningsperiode vil blive afregnet med 40 øre pr. kWh.

Hvorfor er den nye opkrævning højere end opkrævningen i februar 2023?

Beløbet kan være højere på den nye varsling om opkrævning, hvis der i mellemtiden er sket en årsopgørelse. Det vil sige, at beløbet kan dække over yderligere en afregningsperiode i forhold til den varsling om opkrævning, som du modtag i februar 2023.

Hvorfor er den nye opkrævning lavere en opkrævningen i februar 2023?

Beløbet på opkrævningen kan være mindre på den nye varsling om opkrævning, fordi anlæg, der fyldte 10 år midt i en afregningsperiode, nu bliver afregnet med 60 øre pr. kWh for hele afregningsperioden. Den varsling om opkrævning, som du modtog i februar 2023, var med udgangspunkt i en fast afregningspris på 40 øre for hele afregningsperioden.

Generelt om opkrævning af støtte

Hvorfor skal jeg betale penge tilbage?

Du skal tilbagebetale penge, da du har fået mere udbetalt for din overskudsproduktion end den faste afregningspris, dit anlæg er berettiget til. Det har du, fordi markedsprisen på el har været vedvarende højere, end den faste afregningspris, som dit vedvarende energianlæg er berettiget til. Det kaldes også negative pristillæg. 

Da du har fået udbetalt for meget støtte, opkræver Energistyrelsen nu forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler den fremsendte opkrævning?

Hvis du har modtaget en saldoopgørelse sammen med en ”Varsling om opkrævning af støtte til dit vedvarende energianlæg”, betyder det, at du skal betale støtte tilbage, når du modtager en afgørelse om opkrævning og en ny saldoopgørelse. På den nye saldoopgørelse er der oplyst en frist for betaling.

Når du modtager en saldoopgørelse med en betalingsfrist (forfaldsdato), så betyder det, at det beløb, du skylder, skal indbetales til Energistyrelsen senest på forfaldsdatoen.

Energistyrelsen modregner beløbet ved udbetaling af pristillæg og/eller Vindstøds udbetaling af markedsprisen. Hvis der ikke kan ske modregning i pristillæg eller markedsprisen, vil du modtage besked fra Energistyrelsen om betaling af det skyldige beløb. 
Vindstød A/S afregner markedsprisen på vegne af Energinet.

Hvordan er saldoopgørelsen udregnet?

Saldoopgørelsen indeholder oplysninger om det beløb, du har fået udbetalt for meget for overskudsproduktionen på dit anlæg. 

Hvis du afregnes på månedsbasis, kan saldoopgørelsen indeholde et samlet beløb for flere måneder. Her vil saldoopgørelsen henvise til det eller de afregningsbilag, der udgør det samlede beløb til opkrævning.  

Afregnes du på årsbasis, vil saldoopgørelsen typisk indeholde et beløb, der dækker over overskudsproduktionen for det seneste år. 

Den negative saldo opstår, fordi markedsprisen på el har været vedvarende høj i en periode. Det gør, at du har fået udbetalt en markedspris for overskudsproduktionen på dit vedvarende energianlæg, der er højere end den faste afregningspris. De penge skal nu betales tilbage.

 

Hvorfor har Energistyrelsen lov til at opkræve forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris?

Det er Energistyrelsen, der er ansvarlig for at afregne forskellen mellem den faste afregningspris og den pris på el, der er på markedet.

Støtteordningerne for overskudsproduktion på vedvarende energianlæg er indrettet sådan, at du som anlægsejer modtager en fast afregningspris på anlæggenes overskudsproduktion. En fast afregningspris betyder, at du som anlægsejer skal modtage eksempelvis 60 øre pr. kWh for overskudsproduktionen på dit anlæg, uanset om prisen på markedet er højere eller lavere end de 60 øre pr. kWh.

Det fremgår af VE-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 6.februar 2024 om fremme af vedvarende energi, § 56, stk. 1, at for meget udbetalt støtte kan opkræves.

Jeg har aldrig modtaget nogen penge fra Energistyrelsen, så hvorfor skal jeg betale tilbage til jer?

Det er to forskellige aktører, der håndterer afregningen af overskudsproduktionen på anlæggene. Elselskabet Vindstød A/S har på vegne af Energinet ansvaret for at udbetale markedsprisen, mens Energistyrelsen har ansvaret for at afregne forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris. 

Energistyrelsen opkræver for meget udbetalt støtte på baggrund af oplysninger om overskudsproduktion, som vi modtager fra det lokale netselskab. Hvis du ikke tidligere har modtaget udbetaling fra Energistyrelsen, kan det være, fordi du ikke tidligere har haft en overskudsproduktion. En overskudsproduktion kan opstå, hvis der er sket ændringer i dit forbrug af strøm – eksempelvis hvis man har sparet mere på elforbruget end tidligere. 

 

Hvem er Vindstød A/S?

Vindstød A/S er et elselskab, som både leverer og køber el til og fra danske elforbrugere og elproducenter. Når et vedvarende energianlæg er berettiget til en fast afregningspris, vil Vindstød A/S være forpligtet til at tage imod overskudsproduktionen fra anlægget. Vindstød A/S skal på vegne af Energinet udbetale markedsprisen på den overskudsproduktion, som dit VE-anlæg leverer. Derfor modtager du hver måned udbetalinger for din overskudsproduktion fra Vindstød A/S. 

Bliver jeg ved med at få for meget udbetalt, som jeg skal tilbagebetale senere?

du kan risikere at blive ved med at opbygge et negativt pristillæg, hvis markedsprisen for elektricitet fortsætter med at være høj. Det er muligt at fravælge dit pristillæg fremadrettet, hvis du ønsker at undgå at opbygge yderligere negative pristillæg. Så længe markedsprisen fortsætter med at være højere end pristillægget, risikerer du at skulle tilbagebetale penge. 

Mere om fravalg af pristillæg

Hvad er min faste afregningspris, og hvor kan jeg se den?

Pristillægget udgør sammen med markedsprisen en fast afregningspris på eksempelvis 60 øre pr. kWh. Den faste afregningspris gælder for al overskudsproduktion fra dit anlæg. Det vil sige el, som du ikke selv bruger, og som i stedet bliver leveret til det kollektive elnet.

Eksempelvis kan et anlæg være berettiget til en fast afregningspris på 60 øre pr. kWh for overskudsproduktionen. Den pris gælder, uanset om prisen på elmarkedet er højere eller lavere end de 60 øre.

Du kan se, hvilket pristillæg dit anlæg er berettiget til på dit afregningsbilag. Afregningsbilaget er sendt til din digitale postkasse.

 

Hvor længe er mit anlæg berettiget til en fast afregningspris?

Den faste afregningspris, også kaldet pristillægget, vil typisk have virkning fra den dag, anlægget er nettilsluttet. Løbetiden på den faste afregningspris er forskellig, alt efter hvilken afregningspris anlægget er berettiget til.

Er anlægget godkendt til årsbaseret nettoafregning, vil den faste afregningspris typisk være 60 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet og 40 øre pr. kWh i de efterfølgende 10 år. Her det alene den årlige overskudsproduktion, der skal afregnes til den faste afregningspris.

Er anlægget godkendt til månedsafregning (timebaseret nettoafregning eller øjebliksafregning), kan anlægget også være godkendt til 130 øre pr. kWh, 102 øre pr. kWh eller 88 øre pr. kWh. Disse afregningspriser vil typisk have en løbetid på 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

 

Hvordan fravælger jeg mit pristillæg, og hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg gør det?

Det er muligt at fravælge pristillægget fremadrettet. Dette kunne eksempelvis være med henblik på ikke at opbygge yderligere negative pristillæg, hvis markedsprisen fortsætter med at være er højere end den faste afregningspris.

Du fravælger pristillægget ved at indsende en elektronisk blanket til Energistyrelsen.
Som privatperson med CPR-nummer skal du logge på borger.dk med dit mitID og udfylde blanketten.

Som virksomhed med CVR-nummer skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

I forbindelse med fravalg af pristillæg skal du være opmærksom på:

  • At du kan blive pålagt ekstra tarifbetaling fra din netvirksomhed. Du kan læse mere om tarifbetaling på Energinets hjemmeside.
  • At du selv skal vælge en produktionselleverandør, der vil købe den elektricitet, du producerer. Du vil nemlig ikke modtage betaling for den elektricitet, som du leverer til det kollektive net uden en produktionselleverandør. Du finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinets hjemmeside.
  • At fravalg af pristillæg sker med virkning fremadrettet. Fravalg af pristillæg har virkning fra den 1. i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned. Fravælger du for eksempel pristillægget i løbet af marts måned, vil det have virkning fra 1. maj. 

Hvis du skal betale penge tilbage til Energistyrelsen, skal beløbet indbetales, når du fravælger dit pristillæg. Her vil der ikke være mulighed for modregning.

Hvis dit anlæg er opsat i forbindelse med udlejning, og pristillægget er overdraget til lejer, er det lejer, der skal anmode om fravalg af pristillæg.

Mere om fravalg af pristillæg 

 

Er det muligt at genoptage pristillægget, hvis jeg fravælger det?

Ja, hvis du tidligere har fravalgt dit pristillæg, er det muligt at genoptage pristillægget.
Genoptagelse af pristillæg kan tidligst ske tre måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning fra og med forudgående varsel på mindst én måned. Er pristillægget fravalgt med virkning fra 1. maj, vil det tidligst kunne genoptages med virkning fra 1. august. Anmodning om genoptagelse af pristillæg skal i eksemplet være modtaget hos Energistyrelsen i løbet af juni for at kunne genoptages med virkning fra 1. august.

Mere om fravalg og genoptagelse af pristillæg

Skal jeg fravælge pristillægget, eller kan jeg fortsætte som hidtil?

Du vælger selv, om du vil fortsætte som hidtil eller fravælge dit pristillæg. Som anlægsejer har du muligheden for at fravælge dit pristillæg i en periode. Gør du det, kan du undgå at opbygge yderligere negative pristillæg i fremtiden. Hvis du ønsker rådgivning om, hvad der er mest fordelagtigt for dig, vil Energistyrelsen anbefale dig at kontakte dit elselskab eller en energirådgiver. 

Mere om fravalg og genoptagelse af pristillæg 

 

Hvad er en produktionselleverandør, og hvorfor skal jeg have én, hvis jeg fravælger fast pristillæg?

En produktionselleverandør er et elselskab, som køber strøm fra solceller og vindmøller. Anlægsejere, der ikke modtager pristillæg fra Energistyrelsen, eller hvor pristillægget er fravalgt, skal selv indgå en aftale med en produktionselleverandør. Produktionselleverandøren aftager og afregner den strøm, som du ikke selv bruger fra det vedvarende energianlæg. Hvis du ikke har en produktionselleverandør, vil du ikke modtage penge for den strøm, du leverer til det kollektive elnet. 

Prisen for en aftale med en produktionselleverandør kan du få oplyst ved de enkelte leverandører. Du finder en oversigt over produktionselleverandører på Energinets hjemmeside.

 

Afregning

Hvorfor modtager jeg et afregningsbilag?

Du modtager et afregningsbilag fra Energistyrelsen, fordi dit VE-anlæg har produceret mere end du har forbrugt, og anlægget samtidig er berettiget til pristillæg.

 

Hvilke oplysninger fremgår af mit afregningsbilag?

Dit afregningsbilag indeholder oplysninger om din produktion og pristillæg.

Vindstød køber og betaler markedsprisen for den produktion, du ikke når at forbruge selv. Du er garanteret en fastpris for denne produktion, uanset om markedsprisen er høj eller lav. Den faste pris er for de fleste 60 øre pr. kWh de første 10 år og efterfølgende 40 øre pr. kWh de næste 10 år.

Derudover er du garanteret et salg af din produktion uden yderligere omkostninger. Det betyder, at du således ikke skal betale et administrationsgebyr eller lignende til Vindstød.

Lige nu er markedsprisen meget høj, det betyder, at Energistyrelsen vil beregne et negativt pristillæg, som svarer til forskellen fra markedsprisen til de 60 øre pr. kWh henholdsvis 40 øre pr kWh.

 

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er afregning af elektricitet på baggrund af målinger fra fjernaflæste elmålere. De fjernaflæste målere måler levering til og fra nettet separat og ”sekund for sekund”. Dvs. køb og salg af elektricitet til eller fra nettet sker uafhængigt af hinanden. 

Prisen ved køb og salg af elektricitet er ofte fastsat på timebasis, hvor strømprisen og tarifferne er højere ved spidslast. Spidslast er typisk de timer på døgnet, hvor der forbruges mest strøm, og el-systemet dermed oplever den største belastning. 

Flexafregning giver den enkelte elforbruger mulighed for at tilpasse sit forbrug til varierende elpriser, hvilket kommer både el-systemet, den grønne omstilling og elforbrugerne til gavn. 

Flexafregning gælder ligeledes for ejere af solceller eller husstandsvindmøller, hvorfra der egetforbruges strøm. Efter overgangen til flexafregning køber og sælger årsnettoafregnede egenproducenter alt den strøm, der leveres til eller trækkes fra det kollektive net. Tidligere blev de afregnet for differencen mellem den strøm, de havde leveret til det kollektive net og den strøm, de havde brugt over et helt år.  

Flexafregning ændrede kun på håndteringen af køb og salg af selve strømmen. Afregningen af elafgiften er fortsat årsnettoafregnet m.m der skiftes forbrugselleleverandør eller ejendomme og VE-anlægget sælges.

Overskudsproduktionen, der opgøres med henblik på at afregne pristillæg, vil som udgangspunkt også blive opgjort én gang årligt på baggrund af afregningsperiodens forbrug og produktion. Der er dog tilfælde, hvor opgørelsen vil ske mere end én gang. Det gælder eksempelvis ved ejerskifte, eller ved fravalg eller ophør af pristillæg.

Mere om flexafregning

 

Hvad er den skattemæssige betydning ved flexafregning?

For spørgsmål om skattemæssige forhold, skal du henvende dig til Skattestyrelsen 

Har du fået ny bankkonto?

Som udgangspunkt vil udbetalingen blive overført til den Nemkonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, som er godkendt til pristillæg.

Hvis du skifter bank, skal du eller den nye bank sørge for, at der er registreret en NemKonto. Der kan gå op til 5 hverdage, før den nye NemKonto træder i kraft hos Energistyrelsen.

 

Ønsker du udbetaling til anden konto end NemKonto?

Anlægsejere har mulighed for, at anmode om oprettelse af en specifik konto. Så fremtidige udbetalinger i forbindelse med afregning af en overskudsproduktion fra Energistyrelsen, udbetales til den specifikke konto i stedet for NemKonto.

Anmodning om oprettelse af specifik konto kan ske via blanketten, som du finder her

 

Har du spørgsmål til din årsopgørelse?

Vær opmærksom på, at der kun vil ske udbetaling fra Energistyrelsen, hvis dit anlæg har produceret mere el end du har forbrugt hen over et år, og markedsprisen har været under den faste afregningspris.

Du kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til dine måledata. Her kan du som kunde få et samlet overblik over din el-produktion -og forbrug. Har du spørgsmål hertil, skal du kontakte din elleverandør.

Eloverblik leveres af Energinet.

Hvem aftager min overskudsproduktion?

Hvis dit anlæg er berettiget til pristillæg, så aftager Energinet en eventuel overskudsproduktion, og Energistyrelsen udbetaler eller opkræver forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris.    Det er Vindstød, der udbetaler markedsprisen til dig på månedsbasis.

Vindstød udbetaler markedsprisen for anlæg med pristillæg. Hvis dit anlæg er berettiget til pristillæg, skal du være opmærksom på, at du også skal registreres som ejer af anlægget hos Vindstød. Du kan kontakte Vindstød på ve@vindstoed.dk eller telefon 8863 8865 (vælg Personlig betjening).

Hvis dit anlæg ikke er berettiget til pristillæg, skal du selv finde en produktionselleverandør til at aftage den strøm, som du ikke selv når at forbruge.

Du skal være opmærksom på, at din produktionselleverandør opkræver et abonnement for leje af elmåler og for administration for alle nettoafregningsgrupper.

Du finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinets hjemmeside

Ejerskifte

Hvordan laver jeg et ejerskifte?

Vær opmærksom på at du kun skal anmelde ejerskifte til Energistyrelsen, hvis anlægget er berettiget til pristillæg eller andre ydelser. Er anlægget ikke berettiget til pristillæg eller andre ydelser, registrerer Energistyrelsen ikke ejeroplysninger på anlægget.

 

Husstandsvindmøller og solcelleanlæg:

Som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

Du skal også anmelde ejerskifte hos Vindstød A/S. Du kan kontakte Vindstød på telefon 88 63 88 65 (vælg Personlig betjening) eller på ve@vindstoed.dk.

 

Store vindmøller (over 25 kW), værker og solcelleparker:

Skal udfylde og indsende en blanket med anmeldelse om skift af ejer, som findes her 

Hvor mange ejere kan registreres ved ejerskifte?

Det er kun muligt, at registrere én ejer i Energistyrelsens stamdataregister.

Mere om ejerskifte

Hvilke forudsætninger er der for et ejerskifte?

Vær opmærksom på at du kun skal anmelde ejerskifte til Energistyrelsen, hvis anlægget er berettiget til pristillæg eller andre ydelser. Er anlægget ikke berettiget til pristillæg eller andre ydelser, registrerer Energistyrelsen ikke ejeroplysninger på anlægget.

Solceller og husstandsvindmøller

Du skal være registeret som ejer i Tingbogen, og du skal som udgangspunkt have bopælsadresse på anlægsadressen, medmindre ejendommens benyttelse fx er udlejning eller et sommerhus.

Vindmøller

Energistyrelsen kan behandle anmeldelse om ejerskifte, når ansøgningen er underskrevet af alle parter. 

Mere om forudsætningerne for ejerskifte ved solcelleanlæg og vindmøller

 

Hvornår kan der ske ejerskifte?

Energistyrelsen bekræfter som udgangspunktet ejerskifte pr. den dato ny ejer er registreret i Tinglysningen, såfremt ansøgning om ejerskifte er modtaget rettidigt, som er, før anlægget er afregnet for den pågældende periode.

Hvornår kan man ansøge om ejerskifte?

Vi anbefaler tidligst at indsende ejerskifte to måneder før overtagelse jf. Tingbogen. Din anmeldelse om ejerskifte vil dog ikke blive sagsbehandlet før, du er registreret i Tingbogen og efter den registrerede overtagelsesdato jf. Tingbogen.

 

Særligt for ejerskifte af anlæg, der er godkendt til årsbaseret nettoafregning

De fleste anlæg, som er godkendt til årsbaseret nettoafregning er også berettiget til et pristillæg.

Energistyrelsen vil automatisk kontakte nye ejere af anlæg, godkendt til årsbaseret nettoafregning.
Hvis du ikke modtager en henvendelse fra Energistyrelsen i din e-Boks senest 4 uger fra ejerskiftet (endelig tinglysning), skal ændringen af ejerskab anmeldes af ny ejer ved indsendelse af en ejerskifteblanket til Energistyrelsen.

Hvor finder jeg anlæggets GSRN nummer?

GSRN nummeret kan blive oplyst af tidligere ejer, som evt. kan finde det på et afregningsbilag fra Energistyrelsen.

GSRN nummeret kan også findes på din opgørelse fra Vindstød eller en anden produktionselleverandør.

 

Hvilken gruppe er anlægget registreret i?

Du finder anlæggets afregningsgruppe på dit afregningsbilag, eller du kan få oplyst anlæggets afregningsgruppe af Energistyrelsen eller din elleverandør. 

Energistyrelsen tager udgangspunkt i den gruppe, som dit anlæg allerede er registreret i. 

Hvis dit anlæg er overgået til flexafregning – er dit anlæg stadigvæk registreret i gruppe 6 årsbaseret nettoafregning. Flexafregning vedrører udelukkende din afregning for overskydende el. Salg af overskudsproduktion sælges via din produktionselleverandør, som er Vindstød, hvis dit anlæg er godkendt til årsbaseret nettoafregning.

Du kan skrive til Energistyrelsen via kontaktformularen, som du finder nederst på siden.

E-boks

Vejledning til at sende post til Energistyrelsen via E-boks

Bemærk det er ikke muligt at sende post via E-boks app’en på smartphone. 

Energistyrelsen har ikke sikker mail, derfor anbefaler vi at fremsende materiale, der indeholder personfølsomme oplysninger via E-Boks. 


1. Gå til www.e-boks.dk 
2. Log på som privat 
3. Log ind med NemID 
4. Vælg ”Skriv ny post” (øverst til højre), når du er logget på 
5. Tryk på ”Vælg modtager” 
6. Skriv ”Energistyrelsen” og tryk på søg knappen (luppen) 
7. Tryk på ”Energistyrelsen” i fold ud menuen under søgeboksen 
8. Udfyld emne¨ 
9. Angiv at din henvendelse drejer sig om ”Energistyrelsen” 
10. Dernæst kan du vedhæfte en fil (via clips ikonet) og skrive en besked til Energistyrelsen (Skriv gerne dit navn, anlægsadresse og telefonnummer/mailadresse). 
11. Tryk på ”Send

Nettoafregning

Er der mulighed for at opsætte solceller på en anden bygning eller adresse, end der hvor strømmen skal bruges?

Nettoafregning eller øjebliksafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg er betinget af, at anlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, eller er beliggende på forbrugsstedet.

Forbrugsstedet er defineret i elforsyningslovens § 5 nr. 9, som et punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.

Energiklagenævnet har i afgørelse 1011-12-22-9 af 7. maj 2013 på baggrund af en fortolkning af ordlyden af elforsyningslovens § 5, nr. 9, og en formålsfortolkning af bestemmelsens betydning i forhold til spørgsmålet om nettoafregning i henhold til nettoafregningsbekendtgørelsens regler, vurderet, at der i udtrykket ”sammenhængende bygninger” ligger, at bygningerne skal have en tæt sammenhæng, således at forbrugsstedet har en samlet karakter. I den forbindelse kan der dog ikke stilles krav til, at bygningerne skal være direkte fysisk sammenhængende.

I tilfælde, hvor der kun er en forbruger, men hvor elektriciteten aftages til flere bygninger fordelt på flere matrikelnumre, vil det derfor komme an på en konkret vurdering af om de pågældende bygninger har en tilstrækkelig sammenhæng til, at aftagepunktet kan betragtes som et forbrugssted. Til fastlæggelse heraf bør der foretages en vurdering af om bygningerne er forbrugsmæssigt og geografisk sammenhængende.

 

Kan jeg både få fritagelse for elafgift for solceller og elbil?

Energistyrelsen kan ikke besvare spørgsmål omkring mulighederne for at opnå elafgiftsfritagelse for strøm forbrugt fra solcelleanlægget samtidig med, at der opnås elafgiftsrefusion for strøm forbrugt til opladning af en registreret elbil.

Skatteministeriet er ressortmyndighed i forhold til spørgsmål om refusion af elafgiften for strøm forbrugt til opladning af en registreret elbil. Vi skal derfor henvise til at kontakte Skatteministeriet, ved spørgsmål til dette. Du kan kontakte Skatteministeriet gennem Skat.dk

 

Hvordan afmelder jeg mit VE-anlæg?

Hvis du som anlægsejer ikke længere ønsker at benytte dit VE-anlæg, skal du kontakte din elinstallatør. 

Man skal have en autorisation for at koble et VE-anlæg af det kollektive net. Din elinstallatør vil dels afkoble dit anlæg og dels foretage en afmelding af dit anlæg i stamdataregistret. Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene bliver ”slukket” for solcelleanlægget.

Herudover skal vi gøre opmærksom på, at når dit anlæg først er afmeldt, så er det ikke muligt, at muligt at blive omfattet af pristillæg samt ordningen timebaseret nettoafregning eller årsbaseret nettoafregning igen.

 

Hvordan etablerer jeg et solcelleanlæg?

Energistyrelsen vejleder til altid at søge råd og vejledning til valg og installering af et solcelleanlæg hos en autoriseret elinstallatør.

Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at ansøge Energistyrelsen om tilsagn til hverken timebaseret nettoafregning eller pristillæg. Det betyder, at hvis du ønsker at opsætte et solcelleanlæg, skal det anmeldes til den lokale netvirksomhed og oprettes i afregningsgruppe 3 - øjebliksafregning. Det er som udgangspunkt den autoriserede elinstallatør, der anmelder anlægget til stamdataregistret via den lokale netvirksomhed.

Mere om øjebliksafregning

 

Må jeg udvide mit eksisterende anlæg?

Du må ikke udvide dit eksisterende anlæg, hvis anlægget er godkendt til årsbaseret nettoafregning, timebaseret nettoafregning eller berettiget til pristillæg, ved for eksempel at opsætte flere paneler eller en inverter, der forøger solcelleanlæggets allerede installerede effekt. 

Det er tilladt at vedligeholde sit anlæg - det vil sige, at hvis en komponent går i stykker, så må denne udskiftes til præcis samme mærke og type som det oprindelige. Alternativt skal komponenten udskiftes med en teknisk tilsvarende model.

Vær opmærksom på at udskiftningen ikke må ændre på anlæggets installerede effekt.

Mere om ændring af anlæg

 

Må jeg tilføje en batteriløsning til mit eksisterende anlæg?

I udgangspunktet er det tilladt, at installere en batteriløsning til et eksisterende anlæg. Tilføjelsen af batteriløsningen må ikke udvide anlæggets installerede effekt, hvis anlægget er godkendt til årsbaseret nettoafregning, timebaseret nettoafregning eller berettiget til pristillæg. Ligeledes må der ikke kunne komme strøm fra batteriet ud på det kollektive elnet.

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål i FAQ'en, kan du udfylde kontaktformularen nederst på siden.

Kontakt

Du kan kontakte os ved at indsende nedenstående formular:

Du kan finde dit GSRN-nummer på dit afregninsgbilag. Nummeret består af 18 cifre.
Beskriv hvad din henvendelse drejer sig om
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.