Regulering af varmeområdet

Det er særligt varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, som regulerer de overordnede rammer for varmeforsyningsplanlægningen i Danmark.

Kommunalbestyrelsen har kompetencen som planmyndighed for kommunens varmeforsyning. Det er derfor kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at tage initiativ til enten udvikling eller afvikling af den kollektive varmeforsyning. Den kollektive varmeforsyning består navnlig af fjernvarme og naturgas. I begge tilfælde er det kollektivt dvs. et fælles ledningsnet, som forsyner de enkelte boliger med enten opvarmet vand eller naturgas.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der tages højde for varmeforsyningsplanlægningen i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at varmeforsyningsplanlægningen ikke er i strid med anden lovgivning, og at varmeforsyningsplanlægningen er koordineret i forhold til planloven og anden lovgivning, som fx byggeloven og miljøbeskyttelsesloven.

Kommunalbestyrelsen skal i sin varmeforsyningsplanlægning samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter. Det kan fx være virksomheder med et stort energiforbrug eller virksomheder, der har mulighed for at producere energi. I nogle tilfælde kan der være behov for fælleskommunal koordinering. Energistyrelsen har udviklet en række håndbøger til brug for kommunernes strategiske energiplanlægning:

I en række tilfælde er nogle borgere i kommunen forsynet med naturgas (naturgasområder), mens andre borgere i kommunen er forsynet med fjernvarme (fjernvarmeområder). Hvis det kan påvises, at det er samfundsøkonomisk bedst at konvertere et naturgasområde til fjernvarme, skal kommunalbestyrelsen godkende en sådan konvertering. 

Se også Erhvervsstyrelsens digitale planregister plandata.dk (tidl. PlansystemDK)

Yderligere læsning

Projektbekendtgørelsen

Tilslutningsbekendtgørelsen

Varmegruppen
Mere om Varme